F

Nyheter


Filtrér resultater

Alle Anlegg Arbeidsliv Bane Berging Buss Debatt Funksjonær Gods Kampanje Korona-viruset Lager og logistikk Lønnsoppgjør Medlemsfordel Medlemskap Miljø Mobilitet Overvåking Parkering Statsbudsjett Taxi Tillitsvalgt Trafikksikkerhet Transport Trikk Vervekampanje

Siste nytt

Prinsesså query_builder February 14th, 2023

Hun har skiltet med «Prinsesså» godt synlig i frontruta på lastebilen Lillian Hersvik kjører. Å-en vitner om oppveksten i Egersund. Og ja, for en bransje som sliter med rekrutteringen, må en tjueåtteårig kvinnelig sjåfør absolutt æres som ei prinsesse.

Klart ja-flertall i uravstemningen på gods query_builder June 23rd, 2022

Over 70 % av YTFs medlemmer stemte ja. Oppgjøret er dermed vedtatt.

Enighet i godsoppgjøret – Dette ble resultatet query_builder May 11th, 2022

Lastebilsjåførene kom frem til en enighet med arbeidsgiverne forhandlinger. Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger er fornøyd med resultatet.

Godsforhandlingene har startet query_builder May 10th, 2022

Godsforhandlingene foregår tirsdag og onsdag. Her kan du se hvilke krav som er fremmet.

Markedet krever: Opp med lønna! query_builder April 4th, 2022

«Arbeidsgiverne syter og klager over sjåførmangel, men hadde de bare betalt mer, ville det stått sjåfører i kø oppover hele Gudbrandsdalen.» Så enkelt ble problemstillingen oppsummert av en av godsdelegatene på YTFs representantskapsmøte.

Prisen for fri frakt query_builder January 27th, 2022

Generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet Trond Jensrud har skrevet et innlegg i Dagsavisen om «fri frakt» og forholdene i transportsektoren

Oppfordrer godssjåfører til å vise hensyn til uerfarne bilister i sommertrafikken query_builder June 18th, 2021

I år som i fjor er det ventet en stor mengde turister på norske veier – mange av dem uerfarne med kjøring. Leder i Yrkestrafikkforbundet Logistikk, Jan Arne Laberget, oppfordrer derfor godssjåfører til å vise ekstra hensyn.

Lønnsom bandittvirksomhet query_builder May 6th, 2021

Det lønner seg å være kriminell. Det lønner seg stort. Straffene står ikke i forhold til forseelsene. Og så lenge det lønner seg å være kriminell vil uvesenet fortsette. Det kan vi ikke akseptere.

Trailersjåfør ble fratatt førerkortet to ganger, men begge beslagene var feil query_builder April 20th, 2021

To ganger valgte politiet å ta førerkortet til trailersjåføren for det de mente var uforsvarlig kjøring. Grunnlaget for beslagene var derimot tynt, og ved hjelp av Yrkestrafikkforbundets advokater ble mannen frifunnet.

Godsalliansen: Vi krever en Nasjonal transportplan som er ambisiøs på bærekraft og fører til kursendring query_builder March 19th, 2021

Godsalliansen, hvor forbundsleder Jim Klungnes er medlem, har skrevet dette innlegget om viktigheten av bærekraft i Nasjonal Transportplan.

Nå trengs sheriffer! query_builder January 25th, 2021

Alle som har lest cowboybøker kjenner begrepet «Loven vest for Pecos», ensbetydende med lovløshet. Nå har Vegvesenets krimenhet lagt fram en rapport som konkluderer med at det også i transportnæringen i Norge er nærmest fritt fram for organiserte banditter. Nå trengs mer effektive sheriffer som kan rydde opp blant transportkjeltringene.

Brudd i godsforhandlingene query_builder September 10th, 2020

Oppgjøret går nå til mekling og det vil bli varslet plassoppsigelser for samtlige medlemmer på begge avtaler.

Godsforhandlingene har startet query_builder September 8th, 2020

8. september startet tarifforhandlingene. Her kan du se kravene i årets oppgjør.

Frykter campingferie-eksplosjon til sommeren – ber godssjåfører være ekstra observante langs veiene query_builder June 11th, 2020

Det er ventet en eksplosjon i bilferie-turister til sommeren, noe som kan føre til en stor økning i campingbiler- og vogner langs norske veier. Yrkestrafikkforbundet råder godssjåfører til å være ekstra påpasselige og tålmodige.

Nå blir det lettere å ta lønnssnyltere query_builder June 3rd, 2020

Et nytt vedtak i Stortinget vil gjøre det lettere å kontrollere om sjåfører har lønnsvilkårene de har krav på. Yrkestrafikkforbundet, som har vært med på å fremme forslaget, er svært fornøyd med at det nå blir vanskeligere å slippe unna med lønnssnylting.

«Ingen sjåfører i Litauen får riktig betalt» query_builder May 18th, 2020

Det er i en grundig tysk dokumentarfilm om østeuropeiske lastebilsjåførers lønns- og arbeidsforhold at litauiske fagforeningsfolk dømmer lønnsforholdene blant hjemlandets sjåfører nord og ned. Funnene i reportasjen samsvarer med resultatene fra YTFs grenseundersøkelse i fjor.

Regjeringen markerer likegyldighet til tungbilulykker query_builder May 15th, 2020

I revidert nasjonalbudsjett halveres bevilgningen til Statens vegvesen for økt kontroll av tunge kjøretøy på vinterføre fra 20 til 10 millioner kroner.

Føreropplæring og YSK starter opp query_builder May 8th, 2020

Regjeringen har gitt klarsignal for gjenåpning av trafikkskolene. Wright trafikkskole melder om at Yrkessjåførkompetanse (YSK) skal gå så å si som normalt fra og med mandag.

Hydrogen – en våt drøm? query_builder April 30th, 2020

I slutten av januar lanserte den norske matleverandøren ASKO etter eget utsagn «verdens første hydrogendrevne lastebiler». Dette er interessant i en tid hvor nesten alle kun snakker om batteridrift.

Hjemmekarantene for sjåfører med unntak query_builder April 5th, 2020

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til godstransport.

EU-forslag om godstransport er klart query_builder December 20th, 2019

Helt siden mai 2017 har det vært diskusjoner i EU om den såkalte mobilitetspakken, som skal regulere godstransporten i Europa. 12. desember var forhandlingene mellom kommisjonen, rådet og parlamentet i EU ferdige og de la fram sitt felles kompromiss.

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping query_builder July 31st, 2019

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.

Godsbiloppgjøret i havn query_builder May 10th, 2019

Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebileier-Forbund har blitt enige i årets lønnsoppgjør.

Grenseløs grådighet query_builder April 26th, 2019

Det er slett ikke dejlig å være filippinsk i Danmark, det viser den triste historien som ble rullet opp på tampen av fjoråret. Saken illustrerer hvor langt tilsynelatende seriøse aktører er i stand til å gå når grådigheten tar overhånd. Problemet slutter dessverre ikke sør for Skagerrak.

EU-vedtak om dumping i godsbransjen – Et lyspunkt? query_builder April 5th, 2019

EU-parlamentet vedtok torsdag sin holdning til det som kalles «Mobilitetspakke 1», og som omhandler godsbransjen i Europa. Nå skal de bli enige med EU-kommisjonen og Rådet.

Førerkortbeslag – hva gjør du? query_builder February 12th, 2019

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Krever tryggere norske veier query_builder January 14th, 2019

YS-forbundene Yrkestrafikkforbundet og Parat vil ha døgnkontinuerlig kontroll av tungtransport på vei inn i Norge.

Veiregler i limbo query_builder August 29th, 2018

Europaparlamentet forkastet 4. juli et forslag til nye veitransportregler som ville betydd en katastrofal forverring av sjåførenes lønns- og arbeidsforhold. En viktig delseier, men kampen er langt fra vunnet.

Kjørte av veien – mistet førerkortet query_builder July 24th, 2018

- Vi er godt fornøyd med sluttresultatet i saken, uttaler advokatfullmektig Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet.

Delseier! – EU-forslaget er ikke endelig query_builder June 15th, 2018

EU-parlamentet sluttet seg ikke til Transportkomiteen sin innstilling om å svekke kjøre- og hviletidsbestemmelsene og for å løsne på bestemmelser for kabotasje og utsendingsregler.

Knusende EU-vedtak – Kampen fortsetter query_builder June 12th, 2018

EU-parlamentets transportkomité vedtok dårligere arbeidsforhold for sjåfører og et frislipp innen kabotasje og utsendingsregler for godsbransjen. Nå fortsetter arbeidet med å hindre et endelig EU-vedtak.

«Ja» i uravstemningen på NLF query_builder June 12th, 2018

Et klart flertall av YTFs medlemmer på godsbilavtalen stemte for resultatet i oppgjøret. Mandag 11. juni overleverte YTF resultatet til Norsk Lastebileierforbund (NLF).

Stopp EU-forslaget – Delta du også! query_builder May 31st, 2018

Yrkestrafikkforbundet og NTF er med i sammenslutningen European Transport Workers’ Federation (ETF).

Europeisk stordemonstrasjon for yrkessjåførene query_builder May 30th, 2018

Flere hundre yrkessjåfører fra en rekke europeiske land demonstrerte foran Europaparlamentet i Strasbourg tirsdag 29. mai mot sosial dumping og for rettferdig transport i Europa.

Stopp frislipp i godsbransjen – Gi EU beskjed! query_builder May 24th, 2018

Stor europeisk e-postkampanje 24. og 25. mai mot nye forslag for godsbransjen.

YTF vant i Arbeidsretten query_builder April 4th, 2018

YTF vant saken som forbundet hadde reist mot Haugaland Bilberging AS for å slå fast at Godsbilavtalen er gjeldende i selskapet.

Dumping dokumentert query_builder January 30th, 2018

Den nye grenseundersøkelsen etter at Yrkestrafikkforbundet fikk innført allmenngjøring av lønn i godsbransjen viser at det fortsatt finner sted en omfattende sosial dumping blant utenlandske sjåfører.

Godssjåfør slapp 8 måneders førerkortbeslag query_builder January 28th, 2018

Fikk hjelp av YTFs advokatfullmektig Marius Træland og er tilbake på veien.

Prispress fremmer arbeidslivskrim query_builder January 24th, 2018

I DN mandag skrev generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet Trond Jensrud om prispresset i transportbransjen. Les hele innlegget her:

YTF fast medlem i regjeringens nye veitransportforum query_builder December 19th, 2017

Forrige uke ble første møte avholdt hos Samferdselsdepartementet, til stede var representanter fra de faste organisasjonene Yrkestrafikkforbundet, NTF, Spekter, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport og NLF. Arbeids- og sosialdepartementet og Vegdirektoratet deltok også på møtet.

– Nå må vi få fortgang i utredningen query_builder December 15th, 2017

Fredag behandlet Stortinget forslaget fra SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om at Statens vegvesen skal få myndighet til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår. Forslaget var basert på YTFs høringsinnspill tidligere i år. Selv om forslaget ikke fikk flertall så kan saken bli løst.

– Etter mitt skjønn burde man lytte til resultatene i undersøkelsene query_builder December 14th, 2017

Olav Moe (KrF) oppfordrer stortingsgruppa til å støtte forslaget om å la Statens Vegvesen kontrollere lønns- og arbeidsforhold.

Kristelig Folkeparti kan stoppe uverdige forhold fredag! query_builder December 13th, 2017

Yrkestrafikkforbundet spilte under høring inn forslag til arbeids- og velferdskomitéen om at Statens Vegvesen i sitt arbeid ute på veien må få fullmakt til å kreve dokumentasjon om lønnsvilkår. Fredag 8. desember resulterte dette i et flertallsforslag fra komitéen. Men under Stortingsbehandlingen fredag 15. desember mangler vi nå Krfs stemmer for å få gjennomslag.

Dietten er reddet! query_builder December 3rd, 2017

FrP, Høyre, KrF og Venstre har lyttet til Yrkestrafikkforbundet i saken om diettpenger for yrkessjåfører.

Yrkessjåfører kan tape 30.000 kr i året query_builder November 30th, 2017

YTF oppdaget tirsdag at langtransportsjåførene vil tape 150 kroner dagen i diettpenger i den nye budsjettavtalen. Vi sendte øyeblikkelig brev til alle partiene i Stortinget og krevde endring i forslaget.

– Med tariffavtale har jeg fått bedre rettigheter query_builder June 19th, 2017

Martin Eng Jensen jobber som lastebilsjåfør for Bring Linehaul. I juli blir han pappa for første gang. Med tariffavtale på arbeidsplassen kan han være trygg på at han får oppleve de viktigste milepælene.

– Jeg opplever farlige situasjoner i trafikken hver dag query_builder June 12th, 2017

Lastebilsjåfør André Berthelsens verste frykt, er å være involvert i en alvorlig trafikkulykke mens han er på jobb. Heldigvis har han Yrkestrafikkforbundet i ryggen dersom uhellet er ute.

Forrige

1 av 1 nyheter (48 totalt)

Neste