Nyheter


Filtrér resultater

Alle Anlegg Arbeidsliv Bane Berging Buss Debatt Funksjonær Gods Kampanje Korona-viruset Lager og logistikk Lønnsoppgjør Medlemsfordel Medlemskap Miljø Mobilitet Overvåking Parkering Statsbudsjett Taxi Tillitsvalgt Trafikksikkerhet Transport Vervekampanje

Siste nytt

Lønnsom bandittvirksomhet query_builder 2021-05-06

Det lønner seg å være kriminell. Det lønner seg stort. Straffene står ikke i forhold til forseelsene. Og så lenge det lønner seg å være kriminell vil uvesenet fortsette. Det kan vi ikke akseptere.

Trailersjåfør ble fratatt førerkortet to ganger, men begge beslagene var feil query_builder 2021-04-20

To ganger valgte politiet å ta førerkortet til trailersjåføren for det de mente var uforsvarlig kjøring. Grunnlaget for beslagene var derimot tynt, og ved hjelp av Yrkestrafikkforbundets advokater ble mannen frifunnet.

Godsalliansen: Vi krever en Nasjonal transportplan som er ambisiøs på bærekraft og fører til kursendring query_builder 2021-03-19

Godsalliansen, hvor forbundsleder Jim Klungnes er medlem, har skrevet dette innlegget om viktigheten av bærekraft i Nasjonal Transportplan.

Nå trengs sheriffer! query_builder 2021-01-25

Alle som har lest cowboybøker kjenner begrepet «Loven vest for Pecos», ensbetydende med lovløshet. Nå har Vegvesenets krimenhet lagt fram en rapport som konkluderer med at det også i transportnæringen i Norge er nærmest fritt fram for organiserte banditter. Nå trengs mer effektive sheriffer som kan rydde opp blant transportkjeltringene.

Brudd i godsforhandlingene query_builder 2020-09-10

Oppgjøret går nå til mekling og det vil bli varslet plassoppsigelser for samtlige medlemmer på begge avtaler.

Godsforhandlingene har startet query_builder 2020-09-08

8. september startet tarifforhandlingene. Her kan du se kravene i årets oppgjør.

Frykter campingferie-eksplosjon til sommeren – ber godssjåfører være ekstra observante langs veiene query_builder 2020-06-11

Det er ventet en eksplosjon i bilferie-turister til sommeren, noe som kan føre til en stor økning i campingbiler- og vogner langs norske veier. Yrkestrafikkforbundet råder godssjåfører til å være ekstra påpasselige og tålmodige.

Nå blir det lettere å ta lønnssnyltere query_builder 2020-06-03

Et nytt vedtak i Stortinget vil gjøre det lettere å kontrollere om sjåfører har lønnsvilkårene de har krav på. Yrkestrafikkforbundet, som har vært med på å fremme forslaget, er svært fornøyd med at det nå blir vanskeligere å slippe unna med lønnssnylting.

«Ingen sjåfører i Litauen får riktig betalt» query_builder 2020-05-18

Det er i en grundig tysk dokumentarfilm om østeuropeiske lastebilsjåførers lønns- og arbeidsforhold at litauiske fagforeningsfolk dømmer lønnsforholdene blant hjemlandets sjåfører nord og ned. Funnene i reportasjen samsvarer med resultatene fra YTFs grenseundersøkelse i fjor.

Regjeringen markerer likegyldighet til tungbilulykker query_builder 2020-05-15

I revidert nasjonalbudsjett halveres bevilgningen til Statens vegvesen for økt kontroll av tunge kjøretøy på vinterføre fra 20 til 10 millioner kroner.

Føreropplæring og YSK starter opp query_builder 2020-05-08

Regjeringen har gitt klarsignal for gjenåpning av trafikkskolene. Wright trafikkskole melder om at Yrkessjåførkompetanse (YSK) skal gå så å si som normalt fra og med mandag.

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping query_builder 2019-07-31

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.

Godsbiloppgjøret i havn query_builder 2019-05-10

Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebileier-Forbund har blitt enige i årets lønnsoppgjør.

Grenseløs grådighet query_builder 2019-04-26

Det er slett ikke dejlig å være filippinsk i Danmark, det viser den triste historien som ble rullet opp på tampen av fjoråret. Saken illustrerer hvor langt tilsynelatende seriøse aktører er i stand til å gå når grådigheten tar overhånd. Problemet slutter dessverre ikke sør for Skagerrak.

EU-vedtak om dumping i godsbransjen – Et lyspunkt? query_builder 2019-04-05

EU-parlamentet vedtok torsdag sin holdning til det som kalles «Mobilitetspakke 1», og som omhandler godsbransjen i Europa. Nå skal de bli enige med EU-kommisjonen og Rådet.

Førerkortbeslag – hva gjør du? query_builder 2019-02-12

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Veiregler i limbo query_builder 2018-08-29

Europaparlamentet forkastet 4. juli et forslag til nye veitransportregler som ville betydd en katastrofal forverring av sjåførenes lønns- og arbeidsforhold. En viktig delseier, men kampen er langt fra vunnet.

Kjørte av veien – mistet førerkortet query_builder 2018-07-24

- Vi er godt fornøyd med sluttresultatet i saken, uttaler advokatfullmektig Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet.

Delseier! – EU-forslaget er ikke endelig query_builder 2018-06-15

EU-parlamentet sluttet seg ikke til Transportkomiteen sin innstilling om å svekke kjøre- og hviletidsbestemmelsene og for å løsne på bestemmelser for kabotasje og utsendingsregler.

«Ja» i uravstemningen på NLF query_builder 2018-06-12

Et klart flertall av YTFs medlemmer på godsbilavtalen stemte for resultatet i oppgjøret. Mandag 11. juni overleverte YTF resultatet til Norsk Lastebileierforbund (NLF).

Knusende EU-vedtak – Kampen fortsetter query_builder 2018-06-12

EU-parlamentets transportkomité vedtok dårligere arbeidsforhold for sjåfører og et frislipp innen kabotasje og utsendingsregler for godsbransjen. Nå fortsetter arbeidet med å hindre et endelig EU-vedtak.

Stopp EU-forslaget – Delta du også! query_builder 2018-05-31

Yrkestrafikkforbundet og NTF er med i sammenslutningen European Transport Workers’ Federation (ETF).

Europeisk stordemonstrasjon for yrkessjåførene query_builder 2018-05-30

Flere hundre yrkessjåfører fra en rekke europeiske land demonstrerte foran Europaparlamentet i Strasbourg tirsdag 29. mai mot sosial dumping og for rettferdig transport i Europa.

Stopp frislipp i godsbransjen – Gi EU beskjed! query_builder 2018-05-24

Stor europeisk e-postkampanje 24. og 25. mai mot nye forslag for godsbransjen.

YTF vant i Arbeidsretten query_builder 2018-04-04

YTF vant saken som forbundet hadde reist mot Haugaland Bilberging AS for å slå fast at Godsbilavtalen er gjeldende i selskapet.

Dumping dokumentert query_builder 2018-01-30

Den nye grenseundersøkelsen etter at Yrkestrafikkforbundet fikk innført allmenngjøring av lønn i godsbransjen viser at det fortsatt finner sted en omfattende sosial dumping blant utenlandske sjåfører.

Godssjåfør slapp 8 måneders førerkortbeslag query_builder 2018-01-28

Fikk hjelp av YTFs advokatfullmektig Marius Træland og er tilbake på veien.

Prispress fremmer arbeidslivskrim query_builder 2018-01-24

I DN mandag skrev generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet Trond Jensrud om prispresset i transportbransjen. Les hele innlegget her:

YTF fast medlem i regjeringens nye veitransportforum query_builder 2017-12-19

Forrige uke ble første møte avholdt hos Samferdselsdepartementet, til stede var representanter fra de faste organisasjonene Yrkestrafikkforbundet, NTF, Spekter, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport og NLF. Arbeids- og sosialdepartementet og Vegdirektoratet deltok også på møtet.

– Nå må vi få fortgang i utredningen query_builder 2017-12-15

Fredag behandlet Stortinget forslaget fra SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om at Statens vegvesen skal få myndighet til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår. Forslaget var basert på YTFs høringsinnspill tidligere i år. Selv om forslaget ikke fikk flertall så kan saken bli løst.

– Etter mitt skjønn burde man lytte til resultatene i undersøkelsene query_builder 2017-12-14

Olav Moe (KrF) oppfordrer stortingsgruppa til å støtte forslaget om å la Statens Vegvesen kontrollere lønns- og arbeidsforhold.

Kristelig Folkeparti kan stoppe uverdige forhold fredag! query_builder 2017-12-13

Yrkestrafikkforbundet spilte under høring inn forslag til arbeids- og velferdskomitéen om at Statens Vegvesen i sitt arbeid ute på veien må få fullmakt til å kreve dokumentasjon om lønnsvilkår. Fredag 8. desember resulterte dette i et flertallsforslag fra komitéen. Men under Stortingsbehandlingen fredag 15. desember mangler vi nå Krfs stemmer for å få gjennomslag.

Dietten er reddet! query_builder 2017-12-03

FrP, Høyre, KrF og Venstre har lyttet til Yrkestrafikkforbundet i saken om diettpenger for yrkessjåfører.

Yrkessjåfører kan tape 30.000 kr i året query_builder 2017-11-30

YTF oppdaget tirsdag at langtransportsjåførene vil tape 150 kroner dagen i diettpenger i den nye budsjettavtalen. Vi sendte øyeblikkelig brev til alle partiene i Stortinget og krevde endring i forslaget.

– Med tariffavtale har jeg fått bedre rettigheter query_builder 2017-06-19

Martin Eng Jensen jobber som lastebilsjåfør for Bring Linehaul. I juli blir han pappa for første gang. Med tariffavtale på arbeidsplassen kan han være trygg på at han får oppleve de viktigste milepælene.

– Jeg opplever farlige situasjoner i trafikken hver dag query_builder 2017-06-12

Lastebilsjåfør André Berthelsens verste frykt, er å være involvert i en alvorlig trafikkulykke mens han er på jobb. Heldigvis har han Yrkestrafikkforbundet i ryggen dersom uhellet er ute.

Forrige

1 av 1 nyheter (37 totalt)

Neste