Pensjonistforeningen

I Yrkestrafikkforbundet er det gratis å være pensjonistmedlem, men hvis du betaler kun kroner 500 kroner per år blir du medlem i vår pensjonistforening og får en rekke fordeler.

Her vil du få de samme medlemsfordelene du har som ordinært medlem, med unntak av grunnforsikringen hvis du er over 67 år. Du får gratis juridisk førstehjelp, gunstige forsikringer og fagbladet. I tillegg vil du ved å innbetale kontingenten til pensjonistforeningen få disse fordelene:

  • Medlemskap i Pensjonistforbundet

  • Pensjonistforbundets blad ”Pensjonisten”

  • Kr. 1200 i støtte annethvert år til briller/linser. For linser kan man søke 600 kr. pr. år.

  • Kr. 700 i støtte pr. år til fysikalsk eller kiropraktisk behandling

YTFs Pensjonistforening er kollektiv tilsluttet Pensjonistforbundet og er representert i Pensjonistforbundets landsstyre ved leder Karsten A. Larsen. Pensjonistforeningen er i tillegg representert i Pensjonistforbundets Trafikkutvalg.

Styremedlemmer:

Leder: Karsten A. Larsen, karsten.a.larsen@gmail.com, 480 83 510
Nestleder: Harald Eilertsen, haraldseilertsen@online.no, 911 63 200
Sekretær: Leif O. Westerheim, leifow@frisurf.no, 932 85 091
Styremedlem: Arnold Tveit, arnold@holmetun.no, 924 98 299