Medlemskap

Ønsker du å bli medlem av et partipolitisk uavhengig forbund som jobber for at transportarbeidere skal få en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av?

Hvem kan bli medlem?

Vi har medlemmer i mange ulike deler av transportbransjen, organisert i det vi kaller bransjegrupper. De gruppene vi i YTF har medlemmer i er buss, gods, lager og logistikk, bane, funksjonærer, taxi, bilbergere, anleggstransport, kran, miljøtransport, mobilitetsbransjen og parkering.

Selvstendig næringsdrivende innen våre bransjer kan være medlem i forbundet. Les mer om dine medlemsfordeler i YTF-selvstendig.

For å bli medlem må du ved innmelding enten være skoleelev, lærling eller yrkesaktiv.

Re-innmelding

Har du tidligere være medlem i YTF, og blitt utmeldt på grunn av manglende betaling av kontingent? Da må man betale to måneders kontingent før man kan bli medlem igjen.

Hva får jeg som medlem?

Du får gratis advokathjelp* i arbeidsrelaterte saker og rådgivere som svarer på spørsmål om arbeidsforholdet ditt. I tillegg får du dyktige lokale tillitsvalgte og en organisasjon som jobber med saker som er viktig for din arbeidshverdag.

Forsikringer og bank

Hos YTF får du opptil 20 % medlemsrabatt på forsikringer hos Gjensidige og gode lånebetingelser i Nordea. Dette gir en stor besparelse for mange av våre medlemmer. Som medlem får du også gratis gruppelivsforsikring, og etter ett års betalende medlemskap får du YTFs fritidsulykkeforsikring. Les mer her.

Pensjon

Mange av våre medlemmer sparer en god del på å flytte pensjonen sin til YS Pensjon. I samarbeid med Nordea Liv gir vi deg lave kostnader og et godt forvaltningstilbud på din egen pensjonskonto. Å slutte seg til YS Pensjon kan gi deg flere tusen kroner ekstra som pensjonist. Les mer her

Øvrige medlemsrabatter

Som medlem i YTF får du rabatt på førerkort og YKB hos Wright, rabatt på verkstedtimer og deler hos SnapDrive, rabatt på briller på Brilleland, rabatt på hotell og båtcruise og mye mer. Les mer her

Økonomisk støtte

Hvis du skal ta fagbrev kan du få dekt kostnader helt opptil 10.500 kroner etter å ha bestått fagprøven. Fagbrev vil også i de aller fleste tilfeller gi deg en økt lønn. Les mer her

Du kan søke støtte til fysioterapi for 700 kr. pr. år. Du kan få brillestøtte på 1200 kr. pr. år og støtte for linser på 600 kr. pr. år. Noen avdelinger har også tilleggsstøtte. Les mer her

Gjennom ditt medlemskap er du sikret streikebidrag fra Yrkestrafikkforbundets streikefond slik at de økonomiske ulempene ved en streik blir betydelig mindre. Les mer her

Hva koster det å være medlem?

Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,15 prosent). I 2023 blir det ved lokalkontingent på 0,15% maksimalt 616,- og minimum kr. 110,- per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent.

Du får skattefradrag for inntil 7700 kroner i 2023. Les mer om kontingent her

Fordelskalkulator

Sjekk hvor mye du kan spare som medlem hos Yrkestrafikkforbundet.

* Rett til advokatbistand forutsetter at medlemskontingenten er betalt, og at saken har oppstått etter utløpet av karantenetiden på 2 måneder. Karantenetiden gjelder ikke for lærlinger, eller medlem som melder seg overgang fra en annen arbeidstakerorganisasjon hvor vedkommende har vært medlem i mer enn to måneder. Les mer om retningslinjene for advokatbistand her.

YTFs etiske grunnlag og retningslinjer for varsling

Yrkestrafikkforbundets medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal behandle hverandre med respekt og vennlighet.

Vi skal unngå enhver form for baksnakking, trakassering, mobbing eller annen oppførsel overfor andre som kan oppfattes nedverdigende eller truende. Ingen diskriminering på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, alder, etnisitet eller religiøs overbevisning skal finne sted.

Vedtatt av Representantskapet 2019

Retningslinjer for varsling: