Kurs

Som tillitsvalgt er det svært viktig å delta på kurs. Her vil du få mulighet til å utvikle dine kunnskaper og bli trygg i rollen som tillitsvalgt.

Kursdatoer:

Kurs

Målgruppe

Dato

Sted

Landsdel

Merknader

Kassererkurs

Kasserere

11. juni

YTF-kontoret

Hele landet

Kasserere i avdelinger og regioner

Organisasjonskurs

Nyvalgte etter YTFs vedtekter og medlemmer som kan tenke seg å bli tillitsvalgte

12.-13. juni

Gardermoen

Hele landet

Organisasjonsasjonsarbeid, lokalt foreningsarbeid, vedtekter, møter, referater

Hovedavtalekurs

Tillitsvalgte etter hovedavtalene

19.-20. juni

Gardermoen

Hele landet

Fordypning hovedavtalene, og protokoller

Kurs for veivisere til fagbrev

Veivisere i fagbrev

August

Gardermoen

Hele landet

Veivisere til fagbrev

Kvinnesamling

Kvinner som er tillitsvalgte og som kan tenke seg å bli det

3.-4. september

Bergen

Hele landet 

 

Trinn 2

Tillitsvalgte som har trinn 1

16.-18. september

Bodø

Midt-, Nord-Norge

Trinn 3

Tillitsvalgte som har trinnene 1 og 2

14.-16. oktober

Bergen

Hele landet

Trinn 2

Tillitsvalgte som har trinn 1

30. okt.-1.nov

Haugesund

Sør-, Øst-, Vestlandet

Praktiskplanarbeidskurs

Tillitsvalgte som jobber med skift og turnus

14.-15. november

Gardermoen

Hele landet 

Tillitsvalgte som jobber med skift og turnus

Ung-kurs

Medlemmer under 30 år og tillitsvalgte under 35 år,

November

Ikke fastsatt

Hele landet 

Invitasjon sendes til tillitsvalgte som er registrert i vårt register, og til avdelingene ved leder og nestleder.

Når invitasjon er sendt, opprettes det påmeldingsskjema på kurssiden på nettsiden.

YTFs grunnopplæring for tillitsvalgte består av tre trinn, og vi anbefaler deg å ta alle trinnene.

For deg som er erfaren tillitsvalgt tilbyr vi spesialkurs med ulike temaer. YTF dekker reise, opphold og kurskostnaden for kursdeltakerne.

YTFs avdelingsledere og regionledere får invitasjon m/påmeldingsskjema til de kurs som er aktuelle for avdelingenes tillitsvalgte. Det blir sendt kursinvitasjon til tillitsvalgte og styremedlemmer i avdelinger og regioner, som kursene passer for.

På lenkene for hvert kurs (nederst på denne siden) legges det ut påmeldingsskjema.

Ved spørsmål om kurs, ta gjerne kontakt med Håvard. E-post: havard@ytf.no   tlf: 93240020