Funksjonæravdelinger i YTF

Avd.nr

Avdeling

Navn

E-post

Mobil

202

Funksjonærer (202)

Helleseth, Ove

ove.helleseth@tide.no

93239364

205

Drammen og Omegn Funksjonær (205)

Johansen, Kai Anton Ibsen

kai.anton.ibsen.johansen@vy.no

46747477

209

Vy Buss Kristiansand (209)

Ånesland, Tom

tomaanesland@live.no

99287397

215

Vy Buss Telemark (215)

Nergård, Olav

Olav.nergard@vy.no

41381036

217

Namdal og Innherred Funksjonær (217)

Grande, Jan Ole

janolegrande@gmail.com

40690383

221

Salten Funksjonær (221)

Pedersen, Geir Magne

geir.m.pedersen@gmail.com

98287387

223

Aust Agder

Hansen, Øyvind

oha@sbr.no

92083877

238

Funksjonærforeningen YTF i Uni (238)

Uthushagen, Ole Asbjørn

ole.uthushagen@unibuss.no

92013250

242

Sunnmøre (242)

Stokke, Frode

frode.stokke@vy.no

91685243

264

Firda Billag (264)

Solvik, Gunvor Beate Bjordal

gunvor.solvik@firda-billag.no

99728029

272

Sporveien Funksjonærfore (272)

Ihla, Vibeke

vibeke.ihla@sporveien.com

92200433

274

Drangedal Bilruter AS (274)

Tveit, Hilde Laila Kåsa

hilde@drangedal-bilruter.no

95758644

296

Oslo og Omegn Funksjonær (296)

Pedersen, Tommy

tommy.pedersen@norgesbuss.no

99206868

301

Ruter

Heyerdahl, Marina

marina.heyerdahl@ruter.no

91594981