Funksjonær


Hvorfor bli medlem?

    • Vi har et eget faglig tilbud til deg som funksjonær
    • Vi er et forbund for deg som er opptatt av bransjen
    • Vi er partipolitisk uavhengige
    • Vi har egne tariffavtaler for funksjonærer
Bli Medlem Verv et medlem

Vanlige spørsmål


Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,15 prosent). I 2022 blir det ved lokalkontingent på 0,15% maksimalt 605,- og minimum kr. 110,- per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent. Du får skattefradrag for inntil 5800 kroner av kontingenten hvert år.

Lærlinger betaler 100 kr. pr. måned, og har rettigheter og medlemsfordeler på lik linje som fullt betalende medlemmer.

Skoleelever og pensjonister er fritatt kontingent, med visse unntak for pensjonister.

Les mer om kontingenten her

Gjennom funksjonæravtalen jobber YTF Funksjonær med lønnsforhandling, arbeidstid, ansettelse, reise og permisjon.

YTF Funksjonær-styret arrangerer også årlige temadager som er åpen for alle funksjonærmedlemmer i YTF. Tema blir valgt ut fra ønskene fra deg som medlem.

Om din lokale tillitsvalgte ikke kan hjelpe, ta kontakt på advokatene@ytf.no, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Vil du vite mer?