Funksjonær


Hvorfor bli medlem?

    • Vi har et eget faglig tilbud til deg som funksjonær
    • Vi er et forbund for deg som er opptatt av bransjen
    • Vi er partipolitisk uavhengige
    • Vi har egne tariffavtaler for funksjonærer
Bli Medlem

Vanlige spørsmål


Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,17 prosent). I 2021 blir det ved lokalkontingent på 0,17% maksimalt 600,- og minimum kr. 111,- per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent. Du får skattefradrag for inntil 3850 kroner av kontingenten hvert år.

Skoleelever, lærlinger og pensjonister er fritatt kontingent, med visse unntak for pensjonister.

Les mer om kontingenten her

Gjennom funksjonæravtalen jobber YTF Funksjonær med lønnsforhandling, arbeidstid, ansettelse, reise og permisjon.

YTF Funksjonær-styret arrangerer også årlige temadager som er åpen for alle funksjonærmedlemmer i YTF. Tema blir valgt ut fra ønskene fra deg som medlem.

Om din lokale tillitsvalgte ikke kan hjelpe, ta kontakt på advokatene@ytf.no, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Vil du vite mer?