Medlemsavgift/kontingent

Pris
Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent, maksimalt 570 kr.) og en lokal del (minimum 0,15 prosent). I 2024 blir det ved lokalkontingent på 0,15 % maksimalt kr. 627,- og minimum kr. 110,- per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent.

Det er skattefradrag for inntil 7700 kroner av kontingenten.

Her kan du melde deg inn i Yrkestrafikkforbundet

Hva brukes pengene til?
Den sentrale kontingenten går til å dekke utgifter til advokater, rådgivere og andre medarbeidere i sekretariatet, samt drift av organisasjonen. Den lokale kontingenten går til medlemspleie og arrangementer lokalt.

Hvordan betale inn?
Medlemmer som ikke har kontingenttrekk hos arbeidsgiver, skal betale kontingenten med avtalegiro eller e-faktura. Når du mottar første faktura og betaler denne via nettbanken så vil du få valget om å opprette avtalegiro/e-faktura der. Hvis du arbeider mindre enn 50 % stilling betaler du 50 % kontingent.  Dette må du selv informere om til YTF på medlem@ytf.no

Skoleelev?
Er du skoleelev innenfor transport og logistikk? Da er du fritatt for kontingenten. Du har de samme medlemsfordeler som andre medlemmer i form av rabattavtaler med ulike samarbeidspartnere og kan delta i forbundets aktiviteter. Du kan også få råd og hjelp fra vårt sekretariat og tillitsvalgte.

Lærling? 
Lærlinger betaler 100 kr. pr. måned, og har rettigheter og medlemsfordeler på lik linje som fullt betalende medlemmer. Du får blant annet fri advokatbistand i saker som har med arbeidsforholdet ditt å gjøre, og kan få en times gratis juridisk bistand i private saker. Etter ett år som betalende medlem får du vår fritidsulykkesforsikring gratis.

Sykemeldt, AAP eller lønnet permisjon?
Ved sykdom betaler du full kontingent i et år. Betalingen går enten gjennom NAV eller man betaler selv ved å motta faktura fra YTF sentralt. Husk å gi oss beskjed om du er sykemeldt, og ved betaling via NAV så er det viktig å sjekke at man blir trukket. Dersom man er syk utover 1 år og går over på arbeidsavklaringspenger fra NAV er du fritatt for kontingent. Det forutsetter at du sender oss kopi av vedtaket du har fått fra NAV til medlem@ytf.no, og merk at fritaket gjelder fra datoen du sender oss NAV-vedtaket. Det må også sendes inn nytt vedtak når det gamle er utgått ellers mister man sine rettigheter hos YTF. Medlemmer i lønnet permisjon betaler full kontingent (eks. ved foreldrepermisjon).

Arbeidsledig eller permittert?
Om du blir arbeidsledig eller permittert betaler du minstekontingent på 100 kr/mnd. fra den dagen du melder ifra om dette til oss på medlem@ytf.no. Dette gjelder frem til du er i jobb igjen.

Du må gi beskjed så fort du er tilbake i jobb så kontingenten blir korrekt. Dersom du er registrert som arbeidsledig og noe skulle skje i det nye arbeidsforholdet kan du miste rettighetene dine hos YTF.

Pensjonist?
Er du pensjonistmedlem? Da er du fritatt for kontingent, men kan velge å betale 500 kroner i året for et medlemskap i pensjonistforeningen. Er du yrkesaktiv pensjonist betaler du derimot kontingent etter vanlige satser. Mer om dette kan du lese på pensjonistenes side.

Sjekk fordelskalkulatoren
Sjekk hvor mye du kan spare ved å bli medlem i Yrkestrafikkforbundet.