Tillitsvalgt

I YTF har vi to ulike tillitsvalgte:

1. Bedriftstillitsvalgt/ fagtillitsvalgt:
– Valgt i henhold til hovedavtalen og har ansvar for kontakt med bedriften. Disse tillitsvalgte har forhandlingsrett med bedriften. Forhandlingsretten skal ivareta medlemmenes interesser i form av arbeidssituasjon – arbeids- og turnusplaner, lønnsforhold og liknende. De fagtillitsvalgte tar opp saker fra medlemmer med ledelsen. Fagtillitsvalgt skal også bli informert/orientert av ledelsen, hvor den fagtillitsvalgte bør ta med denne informasjonen til medlemsmøter for å drøfte det der.

2. Organisasjonstillitsvalgt:
– Valgt i henholt til YTFs vedtekter. Disse hører til i et avdelingsstyre.
De organisasjonstillitsvalgtes leder er avdelingslederne. Avdelingslederne skal gå foran med et godt eksempel, og være avdelingens ansikt utad. Deres oppgaver er å:

  • Lede styret etter YTFs vedtekter, og vedtak som er fattet av avdelingens styre.

  • Lederen innkaller og leder styremøter og medlemsmøter. Dette gjelder også når leder har blitt pålagt å innkalle til møter.

  • Motta korrespondanse, og har ansvar for utgående korrespondanse. Gjerne i samarbeid med sekretæren.

  • Sette seg godt inn i sakene, og forbereder avstemning når vedtak skal fastsettes.

  • Referer fra mottatt informasjon.

  • Delegere oppgaver til styret