Gode rutiner for tillitsvalgtes behandling av personopplysninger

- Hvilke opplysninger behandles og hvorfor?
Gjennomgå hvor dere behandler personopplysninger og tenk gjennom hvorfor. Er det nødvendig å lagre opplysningen ut i fra formålet?

- Ikke utlevere personopplysninger til andre

- Oppbevaring av personopplysninger kan skje på papir og elektronisk. Sørg for sikker oppbevaring.

- E-post adresse
Benytt egen epost-konto.

- Hvis du må benytte felles postkasse
Slett e-posten etter at den er blitt sendt.

- Sikring av kvalitet av personopplysninger
Opplysningene skal være korrekte og oppdaterte.

- Sikker kommunikasjon
Bruk kryptering med passord og skjult adresseliste.

- Ved oversendelse av personopplysninger til YTF
Benytt sikker kommunikasjon.

- Ved skifte av tillitsvalgte
Gjennomgå personopplysningene som dere har. Slett det som ikke er nødvendig å overføre. Informer ny tillitsvalgt om rutinene.

- Sørg for samtykke når du påtar deg oppdrag for medlemmer.

- Sletting av personopplysninger
Vurder fortløpende behovet for å ta vare på personopplysninger.

- Innsyn i behandling av personopplysninger
Husk at medlemmene har rett til innsyn uten unødig opphold.

- Avvikshåndtering
Ta umiddelbart kontakt med personvernombud i YTF (advokat Josefine Wærstad) hvis det forekommer brudd på loven.