Høringer

Her kan du se hvilke høringer vi har besvart i det siste. Klikk på lenkene for å lese høringene og svarene våre.

15. september 2023

Høring om forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften

11. september 2023

Høring om NOU 2023: 22 - På vei mot en bedre regulert drosjenæring

Delutredning I fra Drosjeutvalget

18. august 2023

Høring om gjennomføring av EU-direktiv 2020/1057 artikkel 2

2. juli 2023

Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

24. mai 2023

Høring om gjennomføring av direktiv (EU) 2020/1057 – regler om utsending av sjåfører

15. februar 2023

Høring om forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil

1. februar 2023

Høring om representantforslag 74 S (2022-2023) om sosial dumping i budbilbransjen

26. januar 2023

Høring om representantforslag 70 S (2022-2023) om en tillitsreform i Arbeidstilsynet

20. januar 2023

Høring om forslag til endringer i verneutstyrforskriften og bruksforskriften

20. desember 2022

Høring om endring i førerkortforskriften - anerkjennelse av ukrainske førerkort

19. desember 2022

Høring om styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

12. desember 2022

Høring om forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikk-saker - oppjustering av bøtesatser

28. november 2022

Høring om endring i en rekke forskrifter slik at myndighet som i dag ligger i Vegdirektoratet blir overført til divisjonene i Statens vegvesen

22. november 2022

Høring om forslag til forskrift om endring av yrkessjåførforskriften

16. oktober 2022

Høring om samferdselsbudsjettet 2023

14. oktober 2022

Innspill om drift i egenregi eller anbud i kollektivtrafikken

12. september 2022

Høring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

12. september 2022

Høring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil.

5. september 2022

Høring om forslag til forskrift om endring i forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd.

2. september 2022

Høring om utredning fra Advokatfirmaet Lund & Co om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett.

16. august 2022

Høring om forslag til tilbakeholdsrett for innleide billettkontrollører

10. juni 2022

Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven § 23 og endring av forskrift om bruk av kjøretøy

27. april 2022

Høring om styrket kollisjonsbeskyttelse for buss i løyvepliktig transport

12. desember 2019

Forslag til endringer i allmenngjøringsloven § 11.

Høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet

 

15. september 2019

Endringer i Arbeidsmiljøloven - Styrking av håndhevingen av innleie. og likebehandlingsreglene. 

Høringsnotat fra Arbeids- og sosialdepartementet

 

1. september 2019

Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven. Tilbakehold av kjøretøy for å sikre betaling av økonomisk sanksjon for overtredelse av vegtrafikklovgivningen.

Høringsbrev fra Statens vegvesen

 

3. juli 2019

Endringer i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte arbeidstakere – tiltak for bedre å kunne håndheve brudd på opplysningsplikt og manglende etterlevelse av stansingsvedtak mv.

Høringsbrev fra Arbeidstilsynet

 

17. desember 2018

Endring av drosjereguleringen - oppheving av behovsprøvingen mv. 

Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet