Mal for protokoll

En protokoll skal skrives fra møter i bedriften. En protokoll må inneholde:

  • Tidspunkt

  • Møtedeltakere

  • Beskrivelse av saken

  • Beskrivelser av beslutninger som ble tatt i møtet

Protokoller skal skrives ved alle møter med bedriften. Eks: drøftelsesmøter, informasjonsmøter, osv. Protokollen skrives og undertegnes av partene før møtet er ferdig. En protokoll skal, i motsetning til et referat, ikke inneholde diskusjoner rundt beslutningene som tas – kun en beskrivelse av selve beslutningen.

Det er to typer protokoller:

Enighetsprotokoll: 

  • Skrives i møter med ledelsen, når partene – ledelsen og tillitsvalgte ble enige i det som ble tatt opp på møte.

Mal for enighetsprotokoll: Enighetsprotokoll (pdf)

Uenighetsprotokoll:

  • Skives sammen med ledelsen når partene  (ledelsen og tillitsvalgte) ikke ble enige i forhandlingsmøte.

  • Partenes syn på saken fremsettes i uenighetsprotokollen.

  • Tillitsvalgte sender uenighetsprotokollen til Yrkestrafikkforbundet

Når det blir en uenighetsprotokoll, står man overfor en konflikthåndtering.

Mal for uenighetsprotokoll: Uenighetsprotokoll (pdf)