YTFs etiske grunnlag og retningslinjer for varsling

Yrkestrafikkforbundets medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal behandle hverandre med respekt og vennlighet.

Vi skal unngå enhver form for baksnakking, trakassering, mobbing eller annen oppførsel overfor andre som kan oppfattes nedverdigende eller truende. Ingen diskriminering på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, alder, etnisitet eller religiøs overbevisning skal finne sted.

Vedtatt av Representantskapet 2019

Retningslinjer for varsling: