Tips til mediekontakt

Har du en sak du ønsker å synliggjøre i media? Vi i Yrkestrafikkforbundet jobber mye med synlighet, og dette kan også dere som tillitsvalgte bidra med.

Vil du ha en sak omtalt i media har du to muligheter: Enten kontakte media og stå som talsperson selv eller tipse oss i sekretariatet slik at vi tar den videre.

Vi vet at mange blant annet har strenge kontrakter for medieutspill i transportbedriftene, og har derfor satt opp noen tips det kan være greit å forholde seg til når du skal kontakte media.

  1. Skriv opp hovedpunktene i saken du ønsker å snakke om

  2. Vi anbefaler at du alltid snakker med bedriften før du går til media. Har du spesielle grunner for å ikke gjøre dette, ønsker vi at du tar kontakt med oss i sekretariatet slik at vi kan se om vi finner en løsning i fellesskap. Dette er for å unngå at du som tillitsvalgt får problemer i etterkant av utspillene.

  3. De fleste aviser har en tips e-post man kan sende nyhetstips til, men det kan ofte lønne seg å ringe for eksempel vaktsjef på forhånd for å presentere saken. Bruk da de hovedpunktene du allerede har skrevet opp.

  4. Husk at journalisten har rett til å skrive alt du har sagt, så vær forsiktig med uttalelser. Uttaler du deg på vegne av YTF er det svært viktig å unngå rasistiske og på andre måter krenkende utspill.

Vil du ha innspill på leserinnlegg eller lurer på andre ting i forbindelse med medieutspill? Ta gjerne kontakt på info@ytf.no.