Endringsprosesser for skift og turnuser

Her kan du laste ned en veileder for hvordan endringsprosesser for skift og turnuser skal foregå.

Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene har sammen laget denne veilederen for hvordan en god skiftplanprosess i en bussbedrift bør være. Hvis tillitsvalgte opplever prosessen for dårlig (f.eks at dere får skiftplanene for sent), anbefaler Yrkestrafikkforbundet at dere oversender denne til arbeidsgiver, skriver at den er utarbeidet av begge parter i samarbeid og ber om et møte for å drøfte planprosessen i egen virksomhet.