Om oss

Yrkestrafikkforbundet er et fagforbund for deg som arbeider i transportsektoren.

Vårt viktigste mål er å jobbe for at du som jobber i bransjen har en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve for. Dette arbeider våre 16 medarbeidere i sekretariatet og nesten 400 tillitsvalgte rundt om i Norge med hver dag.

Hvem er medlemmene?
Vi har over 12.000 medlemmer i mange ulike deler av transportbransjen, organisert i det vi kaller bransjegrupper. De gruppene vi i YTF har medlemmer i er bussgodslager og logistikk, bane, funksjonærer, taxi, bilbergere, anleggstransport, kran, miljøtransport, mobilitetsbransjen og parkering.

Hva gjør vi for deg?
I tillegg til å jobbe for å forbedre dine lønns- og arbeidsvilkår jobber vi i Yrkestrafikkforbundet med å:

  • Øke den faglige kompetansen til våre medlemmer og tillitsvalgte

  • Gi gratis juridisk hjelp innenfor arbeidsforhold som ansettelser, oppsigelser, trafikkulykker og førerkortbeslag

  • Gi en times juridisk førstehjelp i private forhold

  • Ha en god dialog med offentlige myndigheter, og gjennom dette få gjennomslag i saker som er viktig for våre medlemmer

  • Heve statusen til bransjen i samfunnet

Yrkestrafikkforbundet er en del av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS