Tildeling av prosjektmidler

Regioner, landssammenslutninger eller avdelinger som ønsker ekstra tilskudd for å jobbe med verving, synliggjøring og/eller påvirkning kan søke om prosjektmidler.

Følgende kriterier gjelder for tildeling av prosjektmidler:

Midlene kan gå til regioner, landssammenslutninger eller avdelinger og deres

  • arbeid mot politiske myndigheter, særlig i forbindelse med medlemmenes arbeidsvilkår, samt næringens rammevilkår.

  • midler kan tildeles aktiviteter knyttet til verveaktiviteter og synliggjøring som kommer i tillegg til ordinær drift.

  • det er positivt om regionen eller avdelingen bidrar med egne midler inn i prosjektet.

Søknader om prosjektmidler skal inneholde prosjektbeskrivelse med målsetninger, budsjett og prosjektplan. Det forutsettes rapportering om gjennomføring av prosjektet og bruk av midlene.

Søknad sendes til generalsekretær Linda Jæger på linda@ytf.no.