Tildeling av prosjektmidler

Regioner, landssammenslutninger eller avdelinger som ønsker ekstra tilskudd for å jobbe med verving, synliggjøring og/eller påvirkning kan søke om prosjektmidler.

Følgende kriterier gjelder for tildeling av prosjektmidler:

Midlene kan tildeles regioner, landssammenslutninger eller avdelinger som

  • har ekstra aktiviteter knyttet til verving og synliggjøring

  • arbeider mot politiske myndigheter, særlig om medlemmenes arbeidsvilkår og bransjens rammevilkår.

Søknader om prosjektmidler skal inneholde prosjektbeskrivelse med mål, budsjett og plan. Det er positivt om regionen eller avdelingen også bruker egne midler i prosjektet.

Søknad sendes til generalsekretær Linda Jæger på linda@ytf.no.

For å få utbetalt prosjektmidler må man sende inn rapport om gjennomføring av prosjektet og bruk av midlene.