Spesialkurs

Som tillitsvalgt i YTF vil du få tilbud om flere spesialkurs.

Dette kan for eksempel være kurs i:

 • Praktisk planarbeid

 • Oppfriskningskurs for erfarne tillitsvalgte

 • Kommunikasjonskurs

 • Kassererkurs

 • Organisasjonskurs

 • Kurs i spesialtemaer

Lokale kurs og foredrag

I tillegg har YTF flere dyktige ansatte som gjerne lager minikurs for regioner og avdelinger som ønsker faglige opplegg på sine medlemsmøter og tillitsvalgtssamlinger.

Eksempler på slike minikurs og foredrag kan være:

 • Midlertidige ansatte

 • Hva er reglene for førerkortbeslag?

 • Kjøre- og hviletid

 • Medlemsverving

 • Mediearbeid lokalt

 • Nedbemanning