Om funksjonær

YTF Funksjonær organiserer de administrativt ansatte i transportbransjen. Dette er for eksempel trafikkledere, driftsledere og kontoransatte (for eksempel de som jobber med kundekommunikasjon, økonomi, i reisebyrå, HR, sentralbord og IT). Gjennom funksjonæravtalen jobber YTF Funksjonær med lønnsforhandling, arbeidstid, ansettelse, reise og permisjon. YTF Funksjonær-styret arrangerer også årlige temadager som er åpen for alle funksjonærmedlemmer i YTF. Tema blir valgt ut fra ønskene fra deg som medlem.

Har du spørsmål eller andre henvendelser om YTF Funksjonær, ta gjerne kontakt med oss.