YTF selvstendig


Hvorfor bli medlem?

    • Vi har egne ansatte advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt
    • Vi bryr oss om bransjen og jobber for gjennomslag i saker medlemmene er opptatt av
    • Vi er partipolitisk uavhengige
    • Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikring
Bli medlem Verv et medlem

Vanlige spørsmål


Medlemskontingenten er for 2022 på kr 595 pr. mnd.

Ta kontakt med oss på post@ytf.no eller ring oss på 40603700

Vil du vite mer?