Briller og fysioterapi

I tillegg til at ditt medlemskap i YTF gir deg jobbsikkerhet og tilgang til advokater, tilbys du mange økonomiske fordeler og rabatter

Du får økonomisk støtte til kjøp av briller/linser via hjelpekassen på 1200 kr. annethvert år. For linser kan du søke 600 kr. hvert år.

Fyll ut søknadsskjemaet som du finner på medlemssidene og legg ved kvittering fra optiker. Utbetaling skjer den 15. hver måned.

Rabatt hos Brilleland, med fastpris på synsundersøkelser og rabatter på briller og linser. 

Du får økonomisk støtte til fysioterapi på 700 kroner per år. Fyll ut søknadsskjemaet som du finner på medlemssidene og legg ved kvittering fra behandlende fysioterapeut/kiropraktor. Utbetaling skjer den 15. hver måned.