Streikebidrag

Dersom din bedrift blir tatt ut i streik

Gjennom ditt medlemskap er du sikret tilskudd fra Yrkestrafikkforbundets streikefond slik at de økonomiske ulempene ved en streik blir betydelig mindre.

YTF har bygd opp et solid sikringsfond over de siste årene. Dette gir våre medlemmer trygghet.