YTFs inkluderte forsikringer

Som medlem i Yrkestrafikkforbundet har du tilgang på én inkludert forsikring de første 12 månedene, deretter to inkluderte forsikringer.

Se hvilke forsikringer du har inkludert ved å logge inn på Medlemssider.

Dette er YTFs inkluderte forsikringer, som du får som medlem i Yrkestrafikkforbundet.

YTFs Grunnforsikring

Alle medlemmer i YTF har en dødsfallsforsikring, YTFs Grunnforsikring, inkludert i sitt medlemskap.

YTFs Grunnforsikring sikrer en utbetaling på kroner 40 000 ved medlemmets død. I tillegg utbetaler YTF kroner 5 000 til medlemmet ved dødsfall hos ektefelle/samboer og/eller barn under 19 år.

Forsikringen gjelder så lenge du er medlem, ut det året du fyller 67 år.

YTFs Grunnforsikring er en økonomisk førstehjelp til etterlatte. Har du gjeld og familie bør du tegne en livsforsikring på et høyere beløp for å sikre dine etterlatte om noe skulle skje. Gjennom YS-fordelene, tilbyr Gjensidige våre medlemmer livsforsikring til en gunstig pris.

YTFs Fritidsulykkeforsikring

Etter ett år som betalende lærlingmedlem eller ordinært betalende medlem får du YTFs Fritidsulykkeforsikring, gratis inkludert i medlemskapet ditt*. Forsikringen forutsetter at kontingent er innbetalt, og gjelder så lenge du er medlem, ut det kalenderåret du fyller 70 år.

Forsikringen** gjelder ulykker i fritiden og

  • gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke i hele verden (inntil 12 måneder ved utenlandsopphold) opptil 3 G (319 197 kr.).

  • størrelse på utbetalingen bestemmes av invaliditetsgrad.

  • i tillegg dekker forsikringen behandlingsutgifter til lege, tannlege og fysioterapeut i Norge med inntil 10 000 kroner per skade.

Hvordan søker jeg utbetaling av forsikring?  

* Gjelder aktive medlemmer (vanlig medlem, timessjåfør, yrkesaktiv over 67 år og lærlinger)

** Forsikringen gjelder ikke ved arbeidsulykker