Juridisk bistand - arbeid

Som medlem i YTF har du rett til juridisk hjelp etter at du har vært medlem i 2 måneder.

Våre advokater gir arbeidsrettslig bistand i for eksempel

  • oppsigelse- og avskjedssaker

  • førerkortbeslag og vegtrafikksaker (ikke hvis det gjelder rus eller fart)

  • personvern og trygd

  • pengekrav (manglende lønn og overtid)

  • nedbemanning

  • kontrakter

For å få juridisk bistand må medlemskontingenten være betalt, og saken ha skjedd etter karantenetiden er over. Karantenetiden gjelder ikke for lærlinger, eller medlem som melder seg overgang fra en annen arbeidstakerorganisasjon hvor vedkommende har vært medlem i mer enn to måneder.

Trenger du advokat?

Hvis din tillitsvalgte kan hjelpe, kontakt han eller henne først. Du finner din tillitsvalgte på “Min side” her. Alternativt kan du kontakte advokatene via epost (arbeidsliv@ytf.no).

Les retningslinjer for hjelp fra YTF her.

 

Juridisk bistand ved yrkesskader, trafikkskader eller yrkessykdom?
For medlemmer som rammes av yrkesskader, trafikkskader eller yrkessykdom har YTF en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS.

Simonsen Vogt Wiig har et spesialisert personskadeteam med mer enn 40 års erfaring innen fagfeltet, med spesialkompetanse på trafikkskader og yrkesskader/yrkessykdom.

Firmaet har mer enn 40 års erfaring innen fagfeltet.

Advokatene i Simonsen Vogt Wiig følger opp hele saken overfor forsikringsselskap.

Kontakt i Simonsen Vogt Wiig:

Advokat Øyvind Vidhammer, ovi@svw.no,  tlf. 95936154

 

Mer om personskadetemaet i Simonsen Vogt Wiig AS kan du lese her: www.personskadeadvokat.no