Foto: Per Christian Lind

Foto: Per Christian Lind

Enighet mellom Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebileierforbund i mellomoppgjøret

query_builder PUBLISERT: May 10th, 2021
edit FORFATTER: Lars Marius Matre

Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebileierforbund er enige om at det gis kr 2,25 i generelt tillegg og kr 1 i lavlønnstillegg for ansatte som er omfattet av overenskomst for godstransport (Godsbilavtalen).

Tilleggene gis fra 01.04.21.

Økningen samsvarer med resultatet i NHO-oppgjøret og er lik økningen som ble gitt på Transportoverenskomsten.