Enighet i meklingen i mellomoppgjøret.

Enighet i meklingen i mellomoppgjøret.

Enighet i meklingen - dette betyr det for deg

YS og NHO kom søndag ettermiddag til enighet under meklingen i mellomoppgjøret i NHO-området. Riksmekler la frem en skisse som begge parter valgte å akseptere.
query_builder PUBLISERT: April 11th, 2021
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Det blir gitt et generelt tillegg til alle på kr 2,25 pr time og et lavlønnstillegg på kr 1 pr time. Lavlønnstillegget gjelder for overenskomster (tariffavtaler) hvor gjennomsnittslønnen for avtalen ligger under 90 % av industriarbeiderlønnen.

Alle tillegg gis med virkning fra 1. april 2021.

Les om oppgjøret på YS sine nettsider

For Yrkestrafikkforbundets overenskomster som er omfattet av oppgjøret betyr resultatet følgende:

BBA NHO/BBA VY
Ansatte som er omfattet av BBA NHO og BBA VY får kr 2,25 i timen i generelt tillegg.

For rutebussjåfører gis det ytterligere et tillegg på kr 2,50 per time, som avtalt i hovedoppgjøret 2020. Totalt blir det dermed gitt kr 4,75 i lønnstillegg for rutebilsjåfører fra 1. april 2021.

For renholdere, verkstedarbeidere og turbilsjåfører på BBA-overenskomsten, skal det gjennomføres lokale forhandlinger om ytterligere tillegg.

TRANSPORTOVERENSKONSTEN OG MILJØOVERENSKOMSTEN

Sjåfører på Transportoverenskomsten og ansatte på Miljøoverenskomsten vil få både det generelle tillegget og lavlønnstillegget. Det betyr totalt kr 3,25 i lønnstillegg pr time.

GROSSISTOVERENSOMSTEN, SPEDITØROERENSKOMSTEN OG BERGINDUSTRIOVERENSKOMSTEN (NORSK STEIN)

Ansatte på grossistoverenskomsten, speditøroverenskomsten, Bergoverenskomsten (Norsk Stein) får det generelle tillegget på kr 2,25.

NB!

For alle overenskomster, foruten for rutebilsjåfører på BBA, skal det i tillegg gjennomføres lokale lønnsforhandlinger.

LES OGSÅ: Hva betyr egentlig 2,7 prosent økning?

Mekling på overtid

Meklingsfristen i mellomoppgjøret gikk ut ved midnatt natt til søndag. Ettersom det ennå ikke er kommet et resultat eller brudd, har NHO og YS blitt enige om å fortsette meklingen på overtid.

Hva skjer når YS og NHO nå møtes til mekling?

Fredag og lørdag møtes YS og NHO til mekling i årets mellomoppgjør. Lurer du på hva som da foregår? Vi gir deg en rask gjennomgang.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?