Vi gir deg en rask gjennomgang om hva som skjer når YS og NHO møtes til mekling. Foto: YTF.

Vi gir deg en rask gjennomgang om hva som skjer når YS og NHO møtes til mekling. Foto: YTF.

Hva skjer når YS og NHO nå møtes til mekling?

Fredag og lørdag møtes YS og NHO til mekling i årets mellomoppgjør. Lurer du på hva som da foregår? Vi gir deg en rask gjennomgang.
query_builder PUBLISERT: April 9th, 2021
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Før påske ble det klart at YS og NHO ikke ville klare å komme til enighet. Partene valgte dermed å bryte forhandlingene. Dette blir som oftest omtalt som et forhandlingsbrudd.

– Partene står dessverre så langt fra hverandre at det ikke var mulig å komme frem til en forhandlingsløsning. Vi opplevde at NHO ikke var villige til å imøtekomme oss på de viktigste kravene, uttalte Eirik Bornø, leder i YS Privat da bruddet var et faktum.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. I mellomoppgjør forhandler partene om kroner og øre, altså hvor mye som skal gis i lønnstillegg.

Slik fungerer meklingsinstitusjonen

Når to parter ikke klarer å bli enige gjennom de frivillige forhandlingene, er det vanlig at arbeidstakerne sier opp plassene. Riksmekleren legger da ned forbud mot arbeidskamp inntil det har vært meklet, og innkaller partene til mekling.

Når partene krever meklingen avsluttet og melder plassfratredelse, har Riksmekleren fire dager på seg til  å finne en løsning sammen med partene. Hvis mekleren mener det er håp om å komme frem til enighet, fortsette partene ofte å mekle på overtid.

Meklingen i årets mellomoppgjør mellom YS og NHO vil foregå fredag 9. og lørdag 10. april. Meklingsfristen er satt til klokken 24.00, natt til søndag 11. april.

Hva betyr det at YS har meldt plassoppsigelse for sine medlemmer?

Samtidig som det ble klart at YS og NHO hadde brutt forhandlingene, varslet YS plassoppsigelse for alle sine medlemmer omfattet av forhandlingene med NHO.

Disse YS-forbundene omfattes av meklingen:
Yrkestrafikkforbundet
Delta
Negotia
Parat
SAFE

Ved å gå til plassoppsigelse forbereder arbeidstakersiden seg på streik, i tilfelle partene ikke klarer å bli enige i meklingen.

Tirsdag denne uken sendte YS så varsel om plassfratredelseFare for full stans i busstrafikken over hele landet

Dette var det første varselet om streikeuttak og omfattet drøyt 5 500 YS-medlemmer, tilknyttet Bussbransjeavtalene i NHO og Spekter. Varselet omfatter ansatte i busselskaper over hele landet. 

Opptrapping av eventuell konflikt kan skje med fire dagers varsel. Da varsles plassfratredelse for ytterligere medlemmer.

Hva skjer hvis partene ikke blir enige i meklingen?

Ofte foregår meklingen på overtid. Kommer partene ikke frem til enighet, blir det iverksatt streik.  Meklingsfristen for YS og NHO er satt til klokken klokken 24.00, natt til søndag 11. april.

I løpet av meklingen vil den mekleren som har ansvaret legge et meklingsforslag frem for partene. Dette er meklerens konkrete forslag til løsning, som begge parter må ta stilling til.

Meklingsforslaget er et resultat av meklingsprosessen, og fremsettes som regel først når mekleren mener det er sannsynlig at det vil danne grunnlag for en løsning.

LES OGSÅ: Spørsmål og svar om streik

Det er bare mekleren som skal uttale seg under meklingen

Ingen av partene, altså verken de som forhandler på vegne av YS eller NHO, har lov å uttale seg om det som foregår under meklingen. Det vil si verken til egne medlemmer, eller til pressen. Partene er pålagt fullstendig taushetsplikt.

Det er altså bare mekleren som har lov å fortelle om hun/han synes det er fremdrift i meklingen, om det er håp om løsning, eller om det i verste fall er mest sannsynlig at partene bryter og at det dermed blir streik.

Lurer du på hvordan det går til helgen?

Følg med på nyhetssendingene! Etterhvert vil Yrkestrafikkforbundet også informere sine medlemmer direkte via hjemmesider, nyhetsbrev eller SMS.

Dette er sakene YS og NHO er uenige om i årets mellomoppgjør

Den viktigste årsaken til at YS og NHO ikke klarte å ble enige da de møttes til forhandlinger i begynnelsen av mars er hva som skal gis som generelt tillegg til alle og hva som skal gis som eget tillegg til de som tjener minst.

– YS kom til dette oppgjøret med et krav om å opprettholde medlemmenes kjøpekraft. Det er både et betimelig og svært moderat krav i den situasjonen vi står i, sa Eirik Bornø, leder i YS Privat, da partene brøt forhandlingene.

Skrevet av Liv Hilde Hansen (YS)

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Fikk 55.000 etter konkursvarsel

YTF-medlemmet hadde utestående overtidsbetaling fra bedriften.