Nyheter


Filtrér resultater

Alle Anlegg Arbeidsliv Bane Berging Buss Debatt Funksjonær Gods Kampanje Korona-viruset Lager og logistikk Lønnsoppgjør Medlemsfordel Medlemskap Miljø Mobilitet Overvåking Parkering Statsbudsjett Taxi Tillitsvalgt Transport Vervekampanje

Siste nytt

Enighet i A-delsforhandlingen mellom YS og Spekter query_builder 2021-04-14

YS og Speker kom i dag, 14. april, til enighet i de sentrale forhandlingene (A-delsforhandling).

Enighet i Virkeoppgjøret query_builder 2021-04-14

YS og Virke ble onsdag 14. april enige i den sentrale forhandlingen for 2021.

Virke-forhandlingene er i gang query_builder 2021-04-13

I dag startet det sentrale lønnsoppgjøret mellom YS og Virke.

Mellomoppgjøret 2021: Hva betyr egentlig 2,7 prosent økning? query_builder 2021-04-12

Søndag 12. april kom YS og NHO til enighet i mellomoppgjøret 2021. Rammen på lønnsøkningen er anslått til 2,7 prosent.

Meklingen fortsetter - streikestart er utsatt query_builder 2021-04-11

Ved midnatt natt til søndag gikk meklingsfristen i mellomoppgjøret ut, men partene (YS og NHO) er enige om å fortsette meklingen på overtid. Søndag formiddag pågår fortsatt meklingen. Dette innebærer at oppstarten av en eventuell streik utsettes.

Enighet i meklingen - dette betyr det for deg query_builder 2021-04-11

YS og NHO kom søndag ettermiddag til enighet under meklingen i mellomoppgjøret i NHO-området. Riksmekler la frem en skisse som begge parter valgte å akseptere.

Mekling på overtid query_builder 2021-04-10

Meklingsfristen i mellomoppgjøret gikk ut ved midnatt natt til søndag. Ettersom det ennå ikke er kommet et resultat eller brudd, har NHO og YS blitt enige om å fortsette meklingen på overtid.

Hva skjer når YS og NHO nå møtes til mekling? query_builder 2021-04-09

Fredag og lørdag møtes YS og NHO til mekling i årets mellomoppgjør. Lurer du på hva som da foregår? Vi gir deg en rask gjennomgang.

Spørsmål og svar om streik query_builder 2021-04-06

Hvem kan bli tatt ut i streik og hva får jeg i streikebidrag? Her finner du svaret på de fleste spørsmål rundt streik.

Rutiner for streik – Før, under og etter query_builder 2021-04-06

Yrkestrafikkforbundet har laget en plan for hva medlemmer og tillitsvalgte skal gjøre før, under og etter en eventuell streik.

Plassfratreden i mellomoppgjøret query_builder 2021-04-06

YS har i dag sendt plassfratreden for alle medlemmer som er omfattet av bussbransjeavtalene i NHO og VY (Spekter).

Grossistoverenskomsten i Virke - garantitillegg fra 1. april 2021 query_builder 2021-03-26

Minstelønnen for voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) og minstelønnen for midlertidig ansatte (§ 8-1.5) økes med kr 2,30 til kr 236,89 per time fra 1. april 2021.

YS og NHO har brutt forhandlingene query_builder 2021-03-25

Torsdag ettermiddag brøt YS og NHO forhandlingene i frontfaget. – Partene står dessverre så langt fra hverandre at det ikke var mulig å komme frem til en forhandlingsløsning. Nå venter mekling etter påske, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat.

Dette er YS krav til NHO: Kjøpekraften må sikres query_builder 2021-03-24

I dag overleverer YS sine krav til NHO i frontfagsoppgjøret. – Det er viktig for oss å sikre kjøpekraften til våre medlemmer ansatt i bedrifter tilsluttet NHO, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat.

Tariffoppgjøret 2021 query_builder 2021-03-17

I år er det mellomoppgjør. Da forhandler organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden normalt kun om lønn, og ikke andre bestemmelser i tariffavtalene. YS forhandler på vegne av medlemmer i alle sektorer: Stat, Kommune, Spekter, Privat og Finans.

Enighet i Posten query_builder 2020-10-21

Det er oppnådd enighet i fase 3 forhandlingen mellom YTF/YS og Posten/Spekter.

Pauset forhandlingene på grossistoverenskomsten query_builder 2020-09-14

Yrkestrafikkforbundet har pauset forhandlingene på Grossistoverenskomsten i Virke da man ikke kom i mål på de dagene som var satt av.

Brudd i godsforhandlingene query_builder 2020-09-10

Oppgjøret går nå til mekling og det vil bli varslet plassoppsigelser for samtlige medlemmer på begge avtaler.

Godsforhandlingene har startet query_builder 2020-09-08

8. september startet tarifforhandlingene. Her kan du se kravene i årets oppgjør.

Plassoppsigelser i bussoppgjøret query_builder 2020-09-04

YTF har i dag sendt plassoppsigelser for alle medlemmer som er omfattet av bussbransjeavtalene i NHO og VY.

Brudd i bussforhandlingene query_builder 2020-09-03

NHO Transport og Spekter var ikke villig til å inngå reelle forhandlinger. Nå går oppgjøret til mekling.

Overleverte kravene i bussbransjen query_builder 2020-08-28

Fredag 28. august overleverte Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Fagforbundet og NJF kravene til NHO og Vy Spekter. Her kan du lese om kravene i årets oppgjør.

Enighet i A-delsforhandlingene i Spekter query_builder 2020-08-27

YS og Spekter kom 26.08.20 til enighet i a-delsforhandlingen i Spekter.

Datoer for årets lønnsoppgjør query_builder 2020-08-17

Årets lønnsoppgjør skulle egentlig ha startet i mars i år. Grunnet Korona-pandemien ble det utsatt og er nå i ferd med å starte opp igjen.

Godsbiloppgjøret i havn query_builder 2019-05-10

Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebileier-Forbund har blitt enige i årets lønnsoppgjør.

Bussfunksjonærer i Vy får etterbetaling query_builder 2019-05-07

Arbeidsretten har gitt Fagforbundet medhold i at funksjonærer i tidligere Nettbuss skal få uttelling for fagbrev som tungbilsjåfører.

Forhandlingen for funksjonæravtalen i Vy Buss er ferdig query_builder 2019-05-03

Den 2. mai 2019 ble det avholdt forhandling vedr. lønnsjustering 2. avtaleår for ansatte tilsluttet Funksjonæravtalen i Vy Buss.

Oppgjøret i Bring Linehaul er klart query_builder 2019-04-12

Forhandlingene mellom Yrkestrafikkforbundet og Bring Linehaul er ferdige.

Enighet i Virkeoppgjøret query_builder 2019-04-04

YS og Virke ble i dag enige i den sentrale forhandlingen.

Om lønnsoppgjøret i 2019: Ramme, overheng og litt til query_builder 2019-04-03

Yrkestrafikkforbundet har fått flere spørsmål knyttet til det samordnede mellomoppgjøret i 2019. Her går vi nærmere inn på hva som ligger i de tallene som er kommunisert og de begrepene som brukes.

Enighet i A-delsforhandlingen mellom YS og Spekter query_builder 2019-04-02

YS og Speker kom i dag til enighet i de sentrale forhandlingene (a-delsforhandling).

Enighet i meklingen query_builder 2019-04-01

YS, LO og NHO kom i dag til enighet.

Enighet i KS Bedrift query_builder 2018-05-09

Hovedoppgjøret på Bedriftsavtalen i KS Bedrift er i mål. YS har fått gjennomslag for kravet om innføring av lønnsnivå for fagarbeider med fagskoleutdanning også på denne avtalen.

«Ja» i uravstemningen på NHO og Nettbuss query_builder 2018-04-27

Både i uravstemningen på YS-NHO og Nettbuss stemte medlemmene ja til oppgjøret.

Uravstemningen i NHO og Nettbuss er avsluttet query_builder 2018-04-26

Resultatet for uravstemningen må overleveres Riksmekleren før det kan offentliggjøres. Dette skjer fredag 27. april kl. 12:00.

Husk å stemme i uravstemningen! query_builder 2018-04-24

Fristen for uravstemningen i NHO-området og Nettbuss er onsdag 25. april 16:00. Om du ikke har mottatt SMS eller e-post kan du logge inn på “Min side” og stemme der.

Spekter-oppgjøret: Enighet i A-forhandlingene query_builder 2018-04-20

YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige i årets innledende forhandlinger om lønnstillegg, kompetansesatsing, samt AFP og slitertillegg.

YS krever økt kjøpekraft og bedre pensjon query_builder 2018-04-20

– Vi krever økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samt forbedringer i AFP-ordningen, sier Vegard Einan, leder i YS Privat. I dag startet forhandlingene mellom YS og Virke i årets hovedoppgjør.

Enighet i meklingen i Nettbuss query_builder 2018-04-11

YTF, NTF, NJF og Fagforbundet, HK, FLT og Nettbuss/Spekter kom i natt til onsdag til enighet i meklingen.

Spørsmål og svar om resultatet i oppgjøret query_builder 2018-04-10

Årets oppgjør var samordnet. Det vil si at alle tariffavtalene i hele YS ble forhandlet samlet. Denne måten å forhandle på velges når det er store og viktige saker som man vil ha igjennom og som vil ha mye å si for mange arbeidstakere. Yrkestrafikkforbundet har mottatt flere spørsmål om resultatet i oppgjøret. Her finner du svar på noen av dem.

Enighet mellom YS, LO og NHO query_builder 2018-04-08

YS og NHO kom søndag formiddag til enighet i tariffoppgjøret, og det blir ikke streik i privat sektor.

Streikeuttaket for Nettbuss er klart query_builder 2018-04-04

Nettbuss-avtalen mekles én dag etter NHO-avtalene. Derfor kommer streikeuttaket etter de andre busselskapene.

1.200 bussjåfører i første streikeuttak query_builder 2018-04-03

Dersom YS og LO ikke blir enige med arbeidsgiverne natt til søndag har YS meldt plassoppsigelse for omlag 1.200 bussjåfører i Oslo og omegn, Stavanger og Sandnes. Dette vil lamme busstrafikken i byene samt innfartsårer.

Brudd i lønnsoppgjøret query_builder 2018-03-22

Torsdag kveld brøt YS og NHO forhandlingene i lønnsoppgjøret i privat sektor. Nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren etter påske. Dermed øker faren for storstreik i april.

Årets hovedoppgjør – spørsmål og svar query_builder 2018-03-15

Vi får mange henvendelser om årets oppgjør. Her får du en oversikt over det mange lurer på.

Tariffoppgjøret – viktige datoer query_builder 2018-03-12

Mandag 12. mars er det kravoverlevering i det samordnede oppgjøret mellom NHO – YS. Her kan du se viktige datoer for oppgjøret fremover.

Forrige

1 av 1 nyheter (47 totalt)

Neste