Nyheter


Filtrér resultater

Alle Anlegg Arbeidsliv Bane Berging Buss Debatt Funksjonær Gods Kampanje Korona-viruset Lager og logistikk Lønnsoppgjør Medlemsfordel Medlemskap Miljø Mobilitet Overvåking Parkering Statsbudsjett Taxi Tillitsvalgt Trafikksikkerhet Transport Vervekampanje

Siste nytt

YS og NHO er enige om ny hovedavtale query_builder 2021-11-25

YS og NHO har blitt enige om endringer i hovedavtalen for de neste fire årene.

Hovedavtaleforhandlinger i Spekter – YS fikk gjennomslag for flere viktige endringer. query_builder 2021-11-12

YS og Spekter kom til enighet om ny hovedavtale i forhandlinger 10. og 11. november. Den nye hovedavtalen gjelder for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2025.

Tidkrevende og spennende arbeid i partssammensatt utvalg query_builder 2021-10-14

Det partssammensatte utvalget kom i gang med sitt arbeid i januar og må fullføre dette i god tid før hovedoppgjøret neste vår. Covid-19-restriksjonene og digitale møter gjorde det vanskelig å komme skikkelig i gang på nyåret, men overgang til fysiske møter har satt fart i arbeidet.

Nye satser på allmenngjort minstelønn query_builder 2021-07-01

Fra 1. juli 2021 er det nye satser på allmenngjort minstelønn.

Enighet i Virkeoppgjøret query_builder 2021-04-14

YS og Virke ble onsdag 14. april enige i den sentrale forhandlingen for 2021.

Enighet i A-delsforhandlingen mellom YS og Spekter query_builder 2021-04-14

YS og Speker kom i dag, 14. april, til enighet i de sentrale forhandlingene (A-delsforhandling).

Virke-forhandlingene er i gang query_builder 2021-04-13

I dag startet det sentrale lønnsoppgjøret mellom YS og Virke.

Mellomoppgjøret 2021: Hva betyr egentlig 2,7 prosent økning? query_builder 2021-04-12

Søndag 12. april kom YS og NHO til enighet i mellomoppgjøret 2021. Rammen på lønnsøkningen er anslått til 2,7 prosent.

Enighet i meklingen - dette betyr det for deg query_builder 2021-04-11

YS og NHO kom søndag ettermiddag til enighet under meklingen i mellomoppgjøret i NHO-området. Riksmekler la frem en skisse som begge parter valgte å akseptere.

Meklingen fortsetter - streikestart er utsatt query_builder 2021-04-11

Ved midnatt natt til søndag gikk meklingsfristen i mellomoppgjøret ut, men partene (YS og NHO) er enige om å fortsette meklingen på overtid. Søndag formiddag pågår fortsatt meklingen. Dette innebærer at oppstarten av en eventuell streik utsettes.

Mekling på overtid query_builder 2021-04-10

Meklingsfristen i mellomoppgjøret gikk ut ved midnatt natt til søndag. Ettersom det ennå ikke er kommet et resultat eller brudd, har NHO og YS blitt enige om å fortsette meklingen på overtid.

Hva skjer når YS og NHO nå møtes til mekling? query_builder 2021-04-09

Fredag og lørdag møtes YS og NHO til mekling i årets mellomoppgjør. Lurer du på hva som da foregår? Vi gir deg en rask gjennomgang.

Spørsmål og svar om streik query_builder 2021-04-06

Hvem kan bli tatt ut i streik og hva får jeg i streikebidrag? Her finner du svaret på de fleste spørsmål rundt streik.

Rutiner for streik – Før, under og etter query_builder 2021-04-06

Yrkestrafikkforbundet har laget en plan for hva medlemmer og tillitsvalgte skal gjøre før, under og etter en eventuell streik.

Plassfratreden i mellomoppgjøret query_builder 2021-04-06

YS har i dag sendt plassfratreden for alle medlemmer som er omfattet av bussbransjeavtalene i NHO og VY (Spekter).

Grossistoverenskomsten i Virke - garantitillegg fra 1. april 2021 query_builder 2021-03-26

Minstelønnen for voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) og minstelønnen for midlertidig ansatte (§ 8-1.5) økes med kr 2,30 til kr 236,89 per time fra 1. april 2021.

YS og NHO har brutt forhandlingene query_builder 2021-03-25

Torsdag ettermiddag brøt YS og NHO forhandlingene i frontfaget. – Partene står dessverre så langt fra hverandre at det ikke var mulig å komme frem til en forhandlingsløsning. Nå venter mekling etter påske, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat.

Dette er YS krav til NHO: Kjøpekraften må sikres query_builder 2021-03-24

I dag overleverer YS sine krav til NHO i frontfagsoppgjøret. – Det er viktig for oss å sikre kjøpekraften til våre medlemmer ansatt i bedrifter tilsluttet NHO, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat.

Tariffoppgjøret 2021 query_builder 2021-03-17

I år er det mellomoppgjør. Da forhandler organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden normalt kun om lønn, og ikke andre bestemmelser i tariffavtalene. YS forhandler på vegne av medlemmer i alle sektorer: Stat, Kommune, Spekter, Privat og Finans.

Enighet i Norsk Stein - Bergindustrioverenskomsten query_builder 2020-10-21

Yrkestrafikkforbundet og Norsk Industri er enige om årets lønnsoppgjør.

Enighet i Posten query_builder 2020-10-21

Det er oppnådd enighet i fase 3 forhandlingen mellom YTF/YS og Posten/Spekter.

Resultatet på Grossistoverenskomsten med Virke query_builder 2020-10-07

Her finner du protokollen.

Spørsmål om streikebryteri query_builder 2020-09-25

Vi har fått en del spørsmål om streikebryteri, her har vi oppsummert temaet.

Kampvillige sjåfører i Groruddalen query_builder 2020-09-23

De er lei av å bruke fritida på å klargjøre bussen, lei av å hoppe over matpauser og ikke få sove om natta, fordi de er stressa og bekymra. På toppen av det hele bryter arbeidsgiver løftet om mer lønn – hvert eneste år.

Derfor er Yrkestrafikkforbundet i streik query_builder 2020-09-23

Her er en enkel punktliste dersom du får spørsmål om streiken.

Disse bussjåførene er i andre uttak query_builder 2020-09-21

Fra arbeidstidens start lørdag tas bussjåførene i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark ut i streikens andre streikeuttak. Også store deler av Nordland og hele Kristiansand tas ut. 

Vi er i streik query_builder 2020-09-20

Her er litt informasjon til deg som er streikevakt.

Streiketelefon query_builder 2020-09-20

Yrkestrafikkforbundet har en streiketelefon som kan ringes.

Det blir busstreik query_builder 2020-09-20

Bussjåførene i Oslo og Viken går ut i streik fra arbeidstidens start søndag. Arbeidsgiverne var ikke villige til å komme bussjåførene i møte under meklingen.

Mekling på bussbransjeavtalen er i gang query_builder 2020-09-18

Mekling starter fredag 10:00. Blir ikke partene enige i helgen tas nesten 4.000 sjåfører ut.

Brudd i Posten-forhandlingene query_builder 2020-09-18

Partene kom ikke til enighet. Neste skritt er da fase 3-forhandlinger mellom Spekter og YS Spekter.

Disse bussjåførene er i første uttak query_builder 2020-09-17

Fra arbeidstidens start søndag 20. september kan 1888 YTF-medlemmer være i streik. Se hvem som er tatt ut i første uttak.

Yrkestrafikkforbundet støtter streiken i vaktbransjen query_builder 2020-09-16

Onsdag gikk vaktbransjen ut i streik. YTF gir full støtte til de streikende.

Busstreik søndag vil lamme Oslo og Viken query_builder 2020-09-15

Fra arbeidstidens start søndag 20. september tas bussjåførene i Oslo og Viken ut i streik dersom partene ikke er blitt enige i meklingen. Yrkestrafikkforbundet krever at arbeidsgiverne innfrir avtale om industriarbeiderlønn.

Pauset forhandlingene på grossistoverenskomsten query_builder 2020-09-14

Yrkestrafikkforbundet har pauset forhandlingene på Grossistoverenskomsten i Virke da man ikke kom i mål på de dagene som var satt av.

Brudd i godsforhandlingene query_builder 2020-09-10

Oppgjøret går nå til mekling og det vil bli varslet plassoppsigelser for samtlige medlemmer på begge avtaler.

Godsforhandlingene har startet query_builder 2020-09-08

8. september startet tarifforhandlingene. Her kan du se kravene i årets oppgjør.

Plassoppsigelser i bussoppgjøret query_builder 2020-09-04

YTF har i dag sendt plassoppsigelser for alle medlemmer som er omfattet av bussbransjeavtalene i NHO og VY.

Brudd i bussforhandlingene query_builder 2020-09-03

NHO Transport og Spekter var ikke villig til å inngå reelle forhandlinger. Nå går oppgjøret til mekling.

Overleverte kravene i bussbransjen query_builder 2020-08-28

Fredag 28. august overleverte Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Fagforbundet og NJF kravene til NHO og Vy Spekter. Her kan du lese om kravene i årets oppgjør.

Enighet i A-delsforhandlingene i Spekter query_builder 2020-08-27

YS og Spekter kom 26.08.20 til enighet i a-delsforhandlingen i Spekter.

Datoer for årets lønnsoppgjør query_builder 2020-08-17

Årets lønnsoppgjør skulle egentlig ha startet i mars i år. Grunnet Korona-pandemien ble det utsatt og er nå i ferd med å starte opp igjen.

Lønnsforhandlingene utsettes til høsten query_builder 2020-03-14

Fredag utsatte partene – i samråd med Riksmekleren – lønnsoppgjøret i frontfaget til høsten. Det betyr at oppgjørene i de andre sektorene også utsettes.

Godsbiloppgjøret i havn query_builder 2019-05-10

Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebileier-Forbund har blitt enige i årets lønnsoppgjør.

Bussfunksjonærer i Vy får etterbetaling query_builder 2019-05-07

Arbeidsretten har gitt Fagforbundet medhold i at funksjonærer i tidligere Nettbuss skal få uttelling for fagbrev som tungbilsjåfører.

Forhandlingen for funksjonæravtalen i Vy Buss er ferdig query_builder 2019-05-03

Den 2. mai 2019 ble det avholdt forhandling vedr. lønnsjustering 2. avtaleår for ansatte tilsluttet Funksjonæravtalen i Vy Buss.

Oppgjøret i Bring Linehaul er klart query_builder 2019-04-12

Forhandlingene mellom Yrkestrafikkforbundet og Bring Linehaul er ferdige.

Enighet i Virkeoppgjøret query_builder 2019-04-04

YS og Virke ble i dag enige i den sentrale forhandlingen.

Forrige

1 av 2 nyheter (67 totalt)

Neste