Bussforhandlingene oppsummert: Dette betyr oppgjøret for deg

En historisk enighet blant partene om bussbransjeavtalen. Nå kan du se hva oppgjøret betyr for din inntekt og arbeidshverdag.
query_builder PUBLISERT: April 23rd, 2024
edit FORFATTER: Adrian Pracon

Historisk enighet gir reallønnsvekst og bedre vilkår for bussjåfører

Etter intense forhandlinger gjennom natten har Yrkestrafikkforbundet sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund, og Fagforbundet nådd en historisk enighet med NHO Transport og Spekter. Denne enigheten bidrar til en betydelig reallønnsvekst for bussjåførene i tillegg til å løfte arbeidsvilkårene. For første gang siden opprettelsen av Bussbransjeavtalen i 2006 har partene oppnådd enighet uten mekling, noe som understreker betydningen av årets oppgjør.

Forhandlingsleder Marius Træland

Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet, Marius Træland, er fornøyd med resultatet. - Dette er en god og viktig totalpakke for sjåførene som både gir bedre arbeidsvilkår og en etterlengtet reallønnsvekst, sier han. De oppnådde resultatene inkluderer økte tillegg, kompensasjon for ubekvem arbeidstid, og betalt pause ved deltskift, som markerer betydelige fremskritt for sjåførene i bransjen.

Dette betyr oppgjøret for deg:

Økonomi

11 kroner + X = 5,21 prosent

Bussjåførene fikk en lønnsøkning på 11 kroner. Dette gir en total lønnsøkning på 5,21 prosent.

Denne økningen inkluderer ikke bare de 11 kronene, men også andre tillegg. For eksempel får sjåførene en ekstra økning når de får betalt for deltskiftpauser på under en time, når ekspressbussjåfører får helgetillegg og når sjåførene får ekstra nattillegg. Alle disse tilleggene er med på å øke årslønnsveksten.

I tillegg inkluderer årslønnsveksten den delen av fjorårets lønnsoppgjør som enda ikke er utbetalt. Dette kalles lønnsoverheng.

I 2023 ble lønnsoppgjøret gjennomført fra april. Siden tillegget kun ble gitt for 2/3 av året, har vi fortsatt en del av fjorårets lønnstillegg til gode når vi går inn i 2024. Denne delen som vi ikke har fått utbetalt enda, kalles lønnsoverheng.

Samlet sett blir årslønnsveksten for bussjåfører derfor 5,21 prosent.

Økonomene tror prisstigningen i år blir 4,1 prosent. Vi er derfor så sikre vi kan bli på at en årslønnsvekst på 5,21 prosent gir en god reallønnsvekst.

2024

Alle bussjåfører får 11 kroner mer i timelønn. Dette tillegget begynner fra 1. april i år.

Du får betalt for alle timene du har jobbet siden 1. april. Hvis du jobber fulltid, betyr dette omtrent 2 500 kroner ekstra i etterbetaling. 

 

2025

I 2025 skal YS forhandle lønn samlet. Det betyr at bussjåfører vil få det samme sentrale tillegget som andre grupper.

I tillegg får bussjåfører et ekstra tillegg på kroner 4,50.

 

Fagbrevtillegg

Mange sliter økonomisk. Så vi valgte å gi alle bussjåførene et stort generelt tillegg. Derfor gir vi ikke et ekstra tillegg for fagbrev i år.

Så både sjåfører med og uten fagbrev får et lønnstillegg på 11 kroner per time.

 

Minstelønnssatser

Minstelønnssatsene økes med 11 kroner per time.

Noen grupper på bussbransjeavtalen følger minstelønnssatser. Det betyr at avtalen har fastsatt en minimumslønn. I tillegg til dette har de rett på lokale lønnsforhandlinger.

Dette gjelder for turbilsjåfører, verkstedarbeidere, hjelpearbeidere, renholdere og sjåfører på bestillingskjøring.

Ansatte som tjener mer enn minstelønnssatsene får ikke det fulle tillegget på 11 kroner i timen. Men alle ansatte, også dem som tjener mer enn minstelønnssatsen, øker lønnen sin med 7 kroner per time. De kan få forhandlet mer i lokale forhandlinger.

 

Deltskift

Sjåfører som har deltskiftpause på over 1 time får deltskifttillegg.

Før har sjåfører som har pause på under 1 time ikke fått ekstra betaling. Men nå gjør de det.

Hvis pausen er lenger en matpausen på 30 minutter, men mindre enn 1 time, blir den nå betalt som vanlig arbeidstid.

Hvis for eksempel noen har 30 minutters matpause etterfulgt av en pause på 20 minutter, vil de få betalt for pausen som er lenger enn matpausen. Altså 20 minutters betalt pause.

 

Helgetillegg for ekspressbussjåfører 

Nå får ekspressbussjåfører det samme lønnstillegget i helgene som andre bussjåfører.

De fleste bussjåfører tjener 40 % ekstra når de kjører lørdags morgen. Men det gjaldt ikke for ekspressbussjåfører.

Nå er reglene like. Ekspressbussjåførene får samme lønnstillegg som andre bussjåfører. 40 % tillegg fra lørdag klokken 06:00.

 

Nattillegg

Å kjøre om natten er ekstra krevende. Men før fikk ikke sjåførene som kjørte om natten høyere tillegg en de som kjørte på kvelden.

Nå får de det.

Sjåfører som kjører mellom klokken 01:30 og 04:30 får nå 40 % tillegg. 


Forskuttering av sykepenger

Er ordningen med forskuttering av sykelønn endret?

Nei. Arbeidsgiverne ønsket å endre bestemmelsen. Men vi fryktet at rettighetene ville bli svekket. Vi har derfor ikke endret dette. Regelen er helt lik som før oppgjøret.

Men arbeidsgiver mener de forskutterer sykepenger som de ikke får betalt tilbake. Av ulike grunner. Vi har derfor satt ned et utvalg som skal se på dette. For å se om vi kan finne løsninger som er gode også for oss.

Men regelen er ikke endret på noe punkt. Og vi vil ikke godta at sjåfører som har krav på sykepenger skal miste denne rettigheten. 

Webinar - Resultatene fra bussoppgjøret 2024

Her kan du se reprise av webinar hvor vi har gått nærmere inn på resultatene fra bussbransjeoppgjøret.

Uravstemning

Det vil bli gjennomført uravstemning blant forbundets medlemmer som omfattes av Bussbransjeavtalen. Uravstemningen vil finne sted mellom 7. og 14. mai. Mer informasjon om uravstemningen kommer senere og vil bli sendt direkte til de medlemmer som har stemmerett på avtalen.

Enighet mellom Yrkestrafikkforbundet og VY Buss på funksjonæroverenskomsten

Yrkestrafikkforbundet fremforhandlet en forbedret funksjonæravtale VY Buss. Avtalen er bundet til Bussbransjeavtalen som ble ferdigforhandlet 19. april 2024.


Historisk enighet i bussoppgjøret

- Dette er en god og viktig totalpakke for sjåførene som både gir bedre arbeidsvilkår og en etterlengtet reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Marius Træland.

Bussforhandlingene 2024 er i gang

I dag startet bussforhandlingene, og Yrkestrafikkforbundet krever reallønnsvekst og bedre arbeidsvilkår for medlemmene på Bussbransjeavtalen (BBA).

Bussjåførene krever klar reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør

Fredag 22. mars overleverte Yrkestrafikkforbundet sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet sine krav for lønnsoppgjøret 2024 til NHO Transport for å sikre bedre arbeidsvilkår for ansatte i bussbransjen under Bussbransjeavtalen (BBA).