Fra et streikemøte i Sandvika, september 2020. Foto: Arne Danielsen.

Fra et streikemøte i Sandvika, september 2020. Foto: Arne Danielsen.

Streikefondet har passert 100 millioner

Yrkestrafikkforbundet er større og sterke enn noen gang!
query_builder PUBLISERT: February 23rd, 2024
edit FORFATTER: Adrian Pracon

I en tid preget av økonomisk usikkerhet, global uro, og en stadig dyrere hverdag, står Yrkestrafikkforbundet sterkt rustet til å møte utfordringene som venter. Med et medlemstall på grensen til 13 000 og et streikefond som nå har oversteget 100 millioner kroner, markerer YTF en historisk økonomisk milepæl.

Forbundsleder Jim Klungnes. Foto: Per Christian Lind.

Forbundsleder Jim Klungnes deler oppmuntrende nyheter fra 2023-regnskapet, som viser en imponerende økonomisk vekst for forbundet. Vår beslutning om å overføre overskuddet direkte til streikefondet har vært en strategisk og villet utvikling over tid, sier Klungnes. Fra 2023-regnskapet overførte forbundsstyret et rekordbeløp på 20 millioner direkte til streikefondet. Han legger vekt på hvordan dette setter forbundet i en sterk posisjon foran de kommende forhandlingene.

Stadig sterkere forbund

De siste 10 årene har YTF opplevd en stabil medlemsvekst, en utvikling som understreker forbundets stadig økende betydning og innflytelse innenfor transport- og logistikksektoren. Klungnes poengterer at dette ikke bare viser en sterk intern vekst, men også sender et klart budskap til bransjen om at YTFs krav og våre 13 000 medlemmers behov må tas med alvor. Med hver eneste tariffavtale på forhandlingsbordet i 2024, er YTF posisjonert for en betydelig innvirkning.

Øker streikestøtten

For å ytterligere styrke medlemmenes økonomiske sikkerhetsnett, har YTF gjort betydelige justeringer i streikebidraget. Fra høsten 2023 økte bidraget fra litt over 4000 kroner til 6000 kroner per uke. Denne endringen sikrer at medlemmene mottar nødvendig økonomisk støtte i streikesituasjoner. I tillegg tilbyr YTF en ekstra stønad på 500 kroner per uke for hvert barn under 18 år til enslige forsørgere som deltar i streik. Streikestøtten er skattefri.

YTFs forberedelser og tilpasninger i forkant av hovedoppgjøret 2024 viser et forbund som ikke bare forstår dagens økonomiske situasjon, men også en som er fast bestemt på å sikre at medlemmenes stemmer og krav blir hørt i lønnsforhandlingene, avslutter forbundsleder Klungnes.