Lønn er den viktigste forutsetningen for å heve statusen og rekruttere kvalitet. Lønn er verdsettelse.

Lønn er den viktigste forutsetningen for å heve statusen og rekruttere kvalitet. Lønn er verdsettelse.

Avgjørende lønnsoppgjør

Bransjen vår må bli mer konkurransedyktig på å rekruttere kvalifiserte og kompetente ansatte som kan levere i henhold til kundenes bestillinger og forventninger. For å få til dette må bransjen betale en lønn som står i forhold til ulemper, ansvar og krav. En konkurransedyktig og rettmessig lønn. Alt kan forbedres i årets tariffoppgjør. På tide å levere, arbeidsgivere!
query_builder PUBLISERT: April 19th, 2022
edit FORFATTER: Jim Klungnes

Arbeidsledigheten i Norge er lav. Mange bransjer mangler for tiden folk og søker aktivt flere ansatte. Det betyr at arbeidssøkende, både de som allerede er i arbeidslivet og de som er på vei inn, har flere alternativer. Gode alternativer. Alternativene fremstår ofte som mer attraktive enn «våre» yrker, om det er å bli lastebilsjåfør, bussjåfør, lagerarbeider eller et annet transportrelatert yrke.

Skiftarbeid med uregelmessig livsstil, uregelmessig kosthold, uregelmessig søvn og et uregelmessig familie- og sosialt liv, bidrar ikke akkurat til økt attraktivitet eller rekruttering. Dagens unge ønsker «normale» arbeidsbetingelser og god lønn. Fritid, familie og venner er viktig.

Importert arbeidskraft

Norge har i mange år importert arbeidskraft. Hele Europa har gjort det samme. Nå har mange dratt hjem igjen. Delvis på grunn av pandemien, delvis på grunn av økt lønnsnivå i hjemlandene og ulempene med å være mye borte fra hjem og familie.

Vi har gjort oss for avhengige av importert arbeidskraft. Det vil være klokt for bransjen å basere seg på en større andel av norskfødte ansatte, som vil forbli i Norge og forhåpentligvis også i bransjen. Hvis vi tar vare på dem og gjør arbeidsbetingelsene attraktive nok, blir det mulig å være i yrket i hele eller store deler av yrkeskarrieren.

Andre mer attraktive

Ofte står ikke lønna og arbeidshverdagen i forhold til forventningene som de unge har til et sosialt liv, tid til venner og familie. Betingelsene som tilbys matcher heller ikke de krav og forventninger som oppdragsgiver og arbeidsgiver stiller og til ansvaret som følger med jobben. Da er det forståelig at ungdommer flest velger andre jobbalternativer.

Presset i arbeidshverdagen øker dessuten, slik at mange av våre medlemmer opplever at de må strekke seg langt eller til og med arbeide gratis. Mange er likevel svært lojale og strekker seg litt ekstra både for arbeidsgiver og for kundene.

Lønn er viktigst

Lønn er den viktigste forutsetningen for å heve statusen og rekruttere kvalitet. Lønn er verdsettelse. Den viser konkret hvilken verdi arbeidsgiverne setter på sine ansatte. Denne verdien er det på tide at arbeidsgiver nå justerer opp!

Lønn gir status og bidrar til økt rekruttering i andre bransjer. Det ser vi. Slik er det visstnok for direktørene og lederne våre også. Skal man rekruttere de beste lederne, må lønnen være høy, får vi høre. I så fall er det merkelig om det ikke skulle fungere på samme måte for våre yrkesgrupper.

Kommer ikke utenom

Uten dyktige sjåfører og lageransatte, klarer ikke bransjene våre å levere på kundenes bestillinger. Arbeidsgiverne våre står i fare for å måtte si nei til oppdrag, noe som allerede er i ferd med å skje. Delvis på grunn av mangel på ansatte og akkurat nå også på grunn av høyt sykefravær. Når litt ekstra sykefravær fører til innstilte turer, demonstrerer dette hvor prekær mannskapssituasjonen faktisk er. 

Lønn, arbeidsforhold og kompetanse er avgjørende faktorer når status og attraktivitet til ulike yrker vurderes av arbeidssøkende. Dersom det satses på høyere lønn og bedre arbeidsforhold, kompetanse og kvalitet, vil også statusen, omdømmet og rekrutteringen til vår bransje forbedre seg. Vanskeligere er det ikke.

Avgjørende lønnsoppgjør

Bransjen vår må bli mer konkurransedyktig på å rekruttere kvalifiserte og kompetente ansatte som kan levere i henhold til kundenes bestillinger og forventninger. For å få til dette må bransjen betale en lønn som står i forhold til ulemper, ansvar og krav. En konkurransedyktig og rettmessig lønn. Alt kan forbedres i årets tariffoppgjør. På tide å levere, arbeidsgivere!