Uravstemning i lønnsoppgjøret for godssjåførene – Stem over resultatet!

Yrkestrafikkforbundet (YTF) har oppnådd en avtale som sikrer økonomiske forbedringer for godssjåførene. Denne avtalen skal nå ut på uravstemning fra tirsdag 18. juni til tirsdag 25. juni kl 15.00, og det er viktig at alle sjåfører setter seg grundig inn i resultatene før de avgir sin stemme.
query_builder PUBLISERT: June 14th, 2024
edit FORFATTER: Adrian Pracon

Hovedpunkter i avtalen

Økonomisk ramme og lønnsøkning

 1. Generell lønnsøkning:

  • Alle sjåfører får en lønnsøkning på 10,50 kroner i timen, som fordeles slik:

   • Et generelt tillegg på 7 kroner per time fra 1. april 2024.

   • Et godstillegg på 3,50 kroner per time fra 1. juni 2024.

 2. Minstelønnssatsen:

  • Økes med 15 kroner totalt.

  • Fra 1. april 2024 økes den med 4,50 kroner, som gir en ny minstelønnssats på 218,50 kroner per time.

  • Fra 1. juni 2024 økes minstelønnssatsen ytterligere til 222 kroner per time inkludert godstillegget.

Fagbrevtillegg

 • Fagbrevtillegget økes med 2 kroner per time, fra 1. april 2024, som gir et nytt fagbrevtillegg på 13 kroner per time.

Tekniske gjennomslag

 • ADR og YSK kurs: Kurs som pålegges utenom arbeidstid betales som overtid.

 • Diett: Sjåfører som har fullt reisedøgn får full diett (400 kroner), og delvis diett etter 6 reisetimer.

 • Matpenger: Satsen økes til 107 kroner.

 • Legerklæring: Arbeidsgiver dekker utgifter til legeerklæring ved fornyelse av førerkort.

 • Lønnsopplysninger: Tillitsvalgte får innsyn i bedriftens lønnsopplysninger, noe som styrker lokale forhandlinger.

 • Egne lønnssystemer: Klare krav til innhold hvis arbeidsgiver lager egne lønnssystemer.

 • Briller: Egenandel ved tap eller skade på briller i arbeidstid dekkes av arbeidsgiver.

En arbeidsdag å leve med

Avtalen inneholder bestemmelser som gir sjåførene mer forutsigbare arbeidsdager. Det innebærer bedre regler for arbeidsplaner og arbeidstid.

Andre forbedringer

 • Kompetansereform: Støtte til etter- og videreutdanning gjennom livslang læring.

 • Tariffbestemmelser for varebilsjåfører: Utvalg opprettes for å se på mulige tariffbestemmelser for varebilsjåfører.

Arbeidsgivers krav

Arbeidsgiver kom også med krav i forhandlingene. Og en bestemmelse om at dersom en jobber overtid skal påbegynt halvtime lønnes som en halv time er fjernet fra tariffavtalen. 

Forhanlingsutvalget i YTF

Anbefaling fra forhandlingsutvalget

Et samlet forhandlingsutvalg i YTF anbefaler medlemmene å stemme for å godta avtalen. Denne avtalen gir et betydelig økonomisk løft og sikrer bedre arbeidsvilkår for godssjåførene.

Viktig informasjon om uravstemning

 • Stemmedato: Fra tirsdag 18. juni kl 12.00 til tirsdag 25. juni kl 15.00.

 • Stemmegiving: Du vil få tilsendt en lenke på epost og SMS hvor du avgir din stemme. Du kan kun stemme en gang.

For ytterligere detaljer, les hele protokollen fra oppgjøret som er vedlagt her.

Enighet i lønnsoppgjøret for godssjåførene!

Lønnsforhandlingene mellom Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Fellesforbundet på arbeidstakersiden og NHO og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har resultert i enighet. Etter to intense dager med forhandlinger, har partene kommet til en avtale som sikrer et økonomisk løft for godssjåførene.