Enighet i A-delsforhandlingen mellom YS og Spekter

YS og Spekter kom den 6. April, til enighet i de sentrale forhandlingene (A-delsforhandling).
query_builder PUBLISERT: April 6th, 2022
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Partene ble enige om et generelt tillegg til alle på kr 7800 per år som gis med virkning fra 01.04.22. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Frist for avslutning av B-delsforhandlingene for område 8, Posten, er satt til 6. mai kl 15. I øvrige områder hvor YTF har medlemmer, er fristen satt til fredag 13. mai kl. 15.00.

BBA VY og Funksjonær VY, område 5, følger oppgjøret i NHO og gis de tillegg som blir avtalt i dette oppgjøret.

Bussforhandlingene – Dette er kravene

Mandag 4. april overleverte Yrkestrafikkforbundet kravene til NHO Transport og SPEKTER – Vy buss AS sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet.

Markedet krever: Opp med lønna!

«Arbeidsgiverne syter og klager over sjåførmangel, men hadde de bare betalt mer, ville det stått sjåfører i kø oppover hele Gudbrandsdalen.» Så enkelt ble problemstillingen oppsummert av en av godsdelegatene på YTFs representantskapsmøte.

Justering i Speditøroverenskomsten er klar

Her kan du lese hva tillegget ble.