Å kjøre lastebil er et krevende og ansvarsfullt yrke. Her gjør YTFs tillitsvalgte Willy André Korth seg klar for en tur fra Stavanger til Bergen. Foto: Arne Danielsen

Å kjøre lastebil er et krevende og ansvarsfullt yrke. Her gjør YTFs tillitsvalgte Willy André Korth seg klar for en tur fra Stavanger til Bergen. Foto: Arne Danielsen

Markedet krever: Opp med lønna!

«Arbeidsgiverne syter og klager over sjåførmangel, men hadde de bare betalt mer, ville det stått sjåfører i kø oppover hele Gudbrandsdalen.» Så enkelt ble problemstillingen oppsummert av en av godsdelegatene på YTFs representantskapsmøte.
query_builder PUBLISERT: April 4th, 2022
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Vi vil i denne artikkelen slå et slag for markedet. For det vises til markedet når prisene stiger på bensin, strøm og forbruksvarer, og markedet kan det ikke gjøres noe med. Men også sjåførene er en del av markedet, og når sjåførene uteblir må rett og slett prisen på sjåførtjenestene heves. Lønn og arbeidsforhold må opp. Så enkelt er det.

Mer lønn (1)

BBC meldte i oktober om at det manglet 100 000 kvalifiserte sjåfører i Storbritannia. Årsakene var mange, både Brexit og korona ble nevnt, men det underliggende problemet var galopperende sjåførmangel over hele Europa. Bransjen erkjente at bedre lønninger åpenbart var avgjørende for å sikre rekrutteringen til yrket:

«Sjåførene kan kreve mer penger. Lønnsomheten i transportbransjen er veldig liten under normale forhold og dette betyr at vi må øke prisene overfor kundene.» Dette uttalte administrerende direktør Craig Stevens i transportselskapet STD Developments ltd.

Mer lønn (2)

I Danmark hadde avtroppende formann i Vognmandslauget, Jørgen Kjeld Jensen en lik betraktning. Han viste til en oversikt som viste at Europa manglet rundt 400 000 lastebilsjåfører, derav cirka 2 500 i Danmark. Konklusjon er at når bransjen «har prøvet utallige kampagner og tiltak, dog ikke løn, for at få flere chauffører og lærlinge til faget, ser jeg lønnen som en av de sidste muligheder».

«Ja, det var en branche, som var godt lønnet, og en livsstil for mange i alle aldre. Desværrre er der nu så dårlige forhold, at ikke mange længere har interesse i at køre lastbil», skrev en pensjonist med fartstid tilbake fra 1974 i et leserinnlegg til lastbilmagasinet.dk.

Mer lønn (3)

I Norge var administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og transport inne på det samme i en artikkel i Aftenposten. Her viser han til at lønnsnivået i Polen og Baltikum nå har blitt så bra at mange østeuropeiske sjåfører som tidligere har arbeidet for norske selskaper, nå heller velger å jobbe i hjemlandet enn i Norge:

«Jeg tror vi må innse at tiden med uuttømmelig tilgang på sjåfører og biler fra Polen og de baltiske statene er over. Vi må rekruttere mer norsk ungdom til sjåføryrket, og de må ha lønns- og arbeidsforhold som er tilstrekkelig attraktive for at vi skal tiltrekke oss dem vi trenger», var NHO-direktørens konklusjon.

info Visste du at...

...YTF har egne advokater som hjelper deg i f.eks. oppsigelse- og avskjedssaker, førerkortbeslag, personvern og trygd?

Les mer om hjelpen du får eller meld deg inn her

Prisene må opp

Norges Lastebileier-forbund (NLF) delte NHOs bekymring for sjåfører, men var redd for å ensidig peke på bedriftene og de lokale forhandlingene. NLFs administrerende direktør Geir A. Mo gjorde oppmerksom på at norske lastebileiere har blitt presset på pris i mange år, og at oppdragene har forsvunnet ut av landet når det ikke har vært mulig å presse norske bedrifter lenger ned. «Kun økte priser vil gi bedriftene mer lønnsevne», var konklusjonen til Mo.

Innleggene vi har sitert fra nå, er alle fra i fjor høst. Siden den gang har mye skjedd Dieselprisen har for eksempel steget med mer enn 65 prosent i årets to første måneder. Strømprisene har også økt drastisk, som følge av samordningen med det europeiske markedet. Etter Russlands invasjon av Ukraina har energiprisene fortsatt å øke, og analytikerne har liten tro på at stigningen vil stoppe.

Lastebilnæringen stiller nå krav om å redusere eller fjerne avgifter, blant annet på vei og drivstoff for å motvirke prisøkningen. Det er likevel tvilsomt om slike tiltak vil monne tilstrekkelig som kompensasjon for økte energipriser. Prisen på tjenestene tvinger seg dermed i været overfor kundene.

Hardføre løsninger

La oss bringe inn ennå en faktor: Transport har med årene blitt mer og mer sammenvevd over hele kloden, basert på prinsippet Just-in-time (JIT), som forutsetter en organisering der alt som trengs kommer på plass til rett tid og rett sted på hvert trinn i produksjonsprosessen. Ved at blant annet transportprisene har vært så lave, har gjort at det for eksempel har vært billigere å sende fisk til foredling i Kina der arbeidskraften er billigere, enn å finne kortreiste (og langt mer miljøvennlige) løsninger.

Slik har logistikk utviklet seg til verdens mest strategiske virksomhet, men samtidig har både korona og krig til fulle vist hvor sårbar en slik globalisering er. Nå diskuteres nasjonale løsninger og beredskapslagre av mat og medisiner. «Hvis huset brenner, nytter det ikke å gå i butikken for å kjøpe brannslokkingsapparat.» Tilstrekkelig antall kvalifiserte sjåfører, både innen gods og persontransport er strategiske innsatsfaktorer i en verden som krever mer hardføre og pålitelige løsninger.

Verden i endring

Prisstigningen i år vil være generelt høy, og mange faktorer kan drive den enda mer opp utover allerede nevnte strøm- og drivstoffpriser. Arbeidsmarkedet er stramt, noe som burde tale til arbeidstakernes fordel. Transportbransjen må følge med på karusellen hvis de skal beholde sine gode medarbeidere og rekruttere nye.

Verden er i sterk endring. Så må det tenkes nytt. Mange arbeidsgivere innen gods tar fortsatt utgangspunkt i den allmengjorte timesatsen på 185,50 som «tak» på lønna. Da er det ikke rart at de under nåværende omstendigheter vil komme til å mangle sjåfører, og det er minst like alvorlig som å mangle drivstoff.  

Forhandlingsdatoer og uravstemninger 2022

Her finner du viktige datoer for lønnsoppgjøret 2022

Lønnstyveri

Den 1. januar i år trådte det i kraft nye straffebestemmelser om lønnstyveri. Endringene er et ledd i myndighetenes arbeid for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Starter opprydning!

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil rydde opp i veitransportbransjen og bedre kollisjonssikkerheten for bussjåførene. Statsråden understreker kraftig nødvendigheten av at de ansatte og deres organisasjoner involveres i prosessene.