Starter opprydning!

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil rydde opp i veitransportbransjen og bedre kollisjonssikkerheten for bussjåførene. Statsråden understreker kraftig nødvendigheten av at de ansatte og deres organisasjoner involveres i prosessene.
query_builder PUBLISERT: February 24th, 2022
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Journalisten kom rett fra et webinar i regi av Kollektivtrafikkforeningen om hva som må gjøres etter avslutningen av pandemien. På mange måter er dette en nødvendig diskusjon, der det også ble lagt vekt på at alle gode krefter nå må samarbeide for å finne og gjennomføre nye løsninger. Likevel savnet jeg at de ansatte og ansattes organisasjoner ble trukket inn i kabalen. Dette vil jeg utfordre deg som samferdselsminister fra Arbeiderpartiet til å kommentere!

- For meg er det en selvfølge at de som har skoene på og vet hvor den trykker må være med i diskusjonene om revitalisering av kollektivtrafikken. I den forbindelse vil jeg benytte anledningen til å takke alle dere som har stått i frontlinja under pandemien. Innsatsen deres har vært uvurderlig!

Fjerne juksemakere

- Regjeringen har varslet en opprydning innen transportbransjen. Hvordan vil du beskrive hva som det er nødvendig å rydde opp i?

- Vi har åpenbare utfordringer med useriøse aktører. Det dreier seg blant annet om lønn, håndheving av arbeidsmiljøloven og kjøre- og hviletid. Mye dokumentasjon finnes på at det eksisterer mye juks, noe som det er viktig for oss å ta tak i av flere grunner. For det første vil vi at transport skal være et godt yrke å arbeide i uten å kompromisse. Da må det tilbys hele, faste stillinger og ei lønn å leve av. For det andre må vi sikre sunn og god konkurranse, ikke at seriøse aktører må kjempe med et kostnadsnivå presset ned av konkurrenter som jukser. Dette gjelder både transport av varer og annet gods, samt andre sektorer som dekkproduksjon.

- Hvordan tenker dere at denne opprydningen skal foregå?

- Et viktig første skritt er at vi anerkjenner at problemene finnes og inviterer ulike aktører inn for å finne løsninger og utarbeide en konkret og forpliktende plan for gjennomføring. Vi sitter ikke på alle svar i dag, men stikkord må være sterkere regelverk, bedre kontroller, utveksling av informasjon, styrking av trepartssamarbeidet og økt internasjonalt samarbeid.

Kontroll og håndheving

- YTFs siste grenseundersøkelse viser at stadig flere sjåfører kommer fra Ukraina og Hviterussland med ulovlig lav lønn. Hva kan gjøres for å sikre kontroll og håndheving?

- I dag finnes flere aktører med kontrollfunksjon og vi ser nødvendigheten i at disse finner hverandre, sånn at vi kan få en mer effektiv kontroll. Vi har som kjent fått nye regler å støtte oss på gjennom EUs mobilitetspakke, noe de fleste er glad for.

- Kan et transportregister være aktuelt?

- Ja, dette er noe vi vurderer.

- I dag virker det som om det lønner seg å bryte loven. Hva med å innføre bøter som virkelig svir på pungen?

- Nå tilhører ikke straffereaksjoner mitt ansvarsområde. Men det er klart at nivået på bøtene må være relevante. Vi ønsker ikke en sektor preget av sosial dumping.

Buss: Bedre kollisjonsvern

- Over til buss. Du hadde en videohilsen på den store sikkerhetskonferansen til YTF i Bodø i november, der du ba oss være trygge på at kollisjonssikkerhet for bussførere er noe regjeringen tar på alvor?

- Ja, det stemmer, og nå sender Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, et forslag om strengere sikkerhetskrav for buss ut på høring. De nye sikkerhetskravene følger opp tilrådninger fra Statens havarikommisjon om å heve kollisjonssikkerheten ved å forsterke konstruksjonen i fronten av bussen. På den måten vil bussen være bedre beskyttet mot å bli deformert i en frontkollisjon og sjåføren blir betydelig mindre utsatt for alvorlige skader. De nye sikkerhetskravene vil kunne gjelde for busser registrert fra og med neste år.

Slik formulerer samferdselsministeren seg i den aktuelle pressemeldingen:

«Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. Dessverre har vi i løpet av de siste årene sett en rekke alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blir hardt skadet eller drept. Det kan vi ikke leve med. Derfor ønsker vi nå krav om at alle busser skal ha en sterkere konstruksjon i front.»

Sikkerhetsbur

- Nå skjer gjerne ikke de mest fatale ulykkene i ren front mot front, men litt på siden der førerplassen befinner seg. Avgjørende er derfor at det utvikles et sikkerhetsbur eller deformeringssone rundt førerplass, på samme måte som for personbiler. Et forslag som har kommet opp fra YTFs tillitsvalgte er at Staten bevilger forskningsmidler til å få fart på utviklingen av en slik løsning?

- Dette synes jeg lyder interessant, og bør spilles inn i den aktuelle høringen. Ellers er det viktig å påpeke at uavhengig av vedtatte krav er det eierne av bussene som har ansvaret for å iverksette sikkerhetsløsninger.

Den sosiale siden

- Noe annet du har lyst til å formidle til Yrkestrafikks lesere?

- Generelt kan sies at vi vil vie stor oppmerksomhet mot den sosiale siden av trafikksektoren. Dessuten har vi ambisjoner om å gjennomføre gode miljø- og klimaløsninger, avslutter samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som påberoper relevant politisk bakgrunn, også innen transport, og som gleder seg til å være i posisjon til å kunne gjennomføre god politikk.