Lastebilsjåførene krever en solid økning i lønnsoppgjøret

Yrkestrafikkforbundet (YTF) går i dag inn i lønnsforhandlingene for Godsbilavtalen med et klart mål: å sikre reallønnsvekst for godssjåførene. Forhandlingene, med YTF og Fellesforbundet på den arbeidstakersiden og NHO og NLF på arbeidsgiversiden, finner sted 3. og 4. juni 2024.
query_builder PUBLISERT: June 3rd, 2024
edit FORFATTER: Adrian Pracon

YTFs forhandlingsleder, Marius Træland, understreker viktigheten av å få på plass en betydelig lønnsøkning for godssjåførene. "Godssjåførene våre fortjener en lønn som speiler deres krevende arbeid og slit. Vi gir oss ikke før dette er på plass." sier Træland.

Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Marius Træland

Økonomiske krav

YTF fokuserer på følgende hovedpunkter i årets lønnsforhandlinger:

  • Generelle lønnstillegg som gir rettferdig økonomisk vekst.

  • Heving av minstelønnssatsene for alle kategorier arbeidere for å sikre en bærekraftig inntekt.

En arbeidsdag å leve med

"Godssjåførene våre fortjener en arbeidsdag som ikke bare er overkommelig, men også gir rom for et balansert liv," sier Træland. YTF forventer for at arbeidstiden blir jevnere fordelt og at sjåførene får den hvilen de trenger for å utføre jobben på en sikker og effektiv måte.

En lønn å leve av

Hovedmålet i årets lønnsforhandlinger er å sikre godssjåførene en lønn de kan leve av. "Våre medlemmer har stått på i tøffe tider. Nå er det på tide at de får sin rettmessige del av verdiskapningen," avslutter Træland.

Yrkestrafikkforbundet ser frem til konstruktive forhandlinger og forventer å oppnå betydelige forbedringer i økonomiske vilkår for lastebilsjåførene.

Les kravene her: