Leder av YS Privat, Anneli Nyberg. Foto: Trygve Bergsland/Parat.

Leder av YS Privat, Anneli Nyberg. Foto: Trygve Bergsland/Parat.

YS har brutt forhandlingene med NHO

Torsdag brøt YS forhandlingene med NHO, og årets mellomoppgjør går nå til mekling. Leder av YS Privat, Anneli Nyberg, sier det har vært liten fremgang i forhandlingene og at bruddet var unngåelig.
query_builder PUBLISERT: March 30th, 2023

Nyberg er kritisk til at NHO ikke i større grad har kommet arbeidstakersiden i møte.
– Vi er bekymret for fremdriften i forhandlingene. Nå blir det mekling etter påske,14. og 15. april. Blir det ikke mer fremgang under meklingen, enn det vi har sett så langt, er det fare for streik, sier hun.

YS krever økt kjøpekraft
Leder for YS Privat sier arbeidstakerne i årets oppgjør må få økt kjøpekraft.
– Vi må ha et lønnstillegg som bidrar til å øke medlemmenes kjøpekraft og sikre dem en rettmessig andel av verdiskapningen i virksomhetene, sier Nyberg.

Hun sier det er bekymringsfullt at arbeidstakernes andel av verdiskapingen synker, samtidig som lønnsforskjellene øker.
– Større overskudd til eierne, mer i bonus og høye lederlønninger viser at det er rom for at ansatte skal få sin del av verdiskapingen, sier Nyberg.

Svak lønnsutvikling over flere år
YS krever ifølge Nyberg at arbeidet med å styrke lavlønnsgrupper og lønnsutviklingen for kvinnedominerte yrkesgrupper videreføres.
– YS stiller seg bak frontfagsmodellen, men samtidig må anslaget for lønnsveksten i frontfaget være troverdig. Mange av våre medlemmer i privat sektor har opplevd en svak lønnsutvikling de siste tre årene. YS krever derfor at partene blir enige om løsninger for å løfte disse yrkesgruppene, sier Nyberg.

I NHO-oppgjøret forhandler YS Privat på vegne av Delta, Negotia, Parat, Safe og Yrkestrafikkforbundet. Forbundene i YS Privat har totalt 55 000 medlemmer.

YS krever økt kjøpekraft i NHO-oppgjøret

Mandag leverte YS sine krav til NHO i årets mellomoppgjør. – Vi forventer lønnstillegg som bidrar til å øke medlemmenes kjøpekraft og sikre deres rettmessige andel av verdiskapningen i virksomhetene, sier Anneli Nyberg, leder av YS Privat.