Her er resultatene i mellomoppgjøret 2023

Les hva som ble resultatet på årets mellomoppgjør. Vi oppdaterer siden fortløpende.
query_builder PUBLISERT: April 20th, 2023
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Oppdatert 16. mai 2023.

Godsbilavtalen:

 • Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 10,50

 • Det skal i tillegg gjennomføres lokale forhandlinger

Gjelder fra 1. april 2023.

Samfunnsbedriftene på Bedriftsavtalen:

Sentrale lønnstillegg

 • Ufaglærte får 26.300 i lønnstillegg uavhengig av ansiennitet

 • Fagarbeidere får 27.000 i lønnstillegg

 • Fagarbeidere med fagskole får 28.000 i lønnstillegg

 • Ledere og andre uten garantilønn får 5 prosent i lønnstillegg

Alle sentrale tillegg gjelder fra 1. mai 2023.

Ny garantilønn

I tillegg til at garantilønnsatsene heves med de sentrale tilleggene, heves garantilønnen ytterligere med 5000 kroner.

Lokale forhandlinger

Det er også satt av 1,2 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. september. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger er 15. oktober 2023.

Virke-området:

Dette gjelder for deg som er på Grossistoverenskomsten Virke, Kontoroverenskomsten Virke og Parkeringsoverenskomsten Virke:

 • Det ble gitt et generelt tillegg til alle på kr 7,50, samt at minstelønnssatsene heves med kr 3,00. Til sammen utgjør dette kr 10,50 pr time i økning på minstelønnssatsene.

Spekter- området (Vy funksjonær, Sporveien, Posten, Bring Linehaul, Bring Warehousing, Ruter):

 • Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 14 625 per år (kr. 7,50 per time)

 • Det gis et ytterligere tillegg på kr. 5 850 per år (kr. 3,50 per time) til ansatte (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) med årslønn på kr. 490 242 eller lavere.

 • Tilleggene gis fra 1.april

Det skal i tillegg gjennomføres lokale forhandlinger.

NB: For rutebussjåfører i Vy buss gjelder i stedet følgende:

 • Det gis et generelt tillegg på totalt kr. 13 (kr. 4,50 + kr. 8,50) fra 21. april.

NHO-området:

Dette gjelder for deg som går på Grossistoverenskomsten NHO og Logistikk, havn- og speditøroverenskomsten, samt bergindustrioverenskomsten:

 • Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 7,50

 • Det skal i tillegg gjennomføres lokale forhandlinger

Dette gjelder for deg som går på Transportoverenskomsten og tariffavtalen for miljøbedrifter i Norge:

 • Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 10,50

 • Det skal i tillegg gjennomføres lokale forhandlinger

Dette gjelder for deg som går på Bussbransjeavtalen:

Resultatet innebærer for deg som er rutebussjåfør:

 • Det gis et generelt tillegg på totalt kr. 13 (kr. 4,50 + kr. 8,50).

For andre grupper på Bussbransjeavtalen, herunder turbussjåfører, gjelder følgende:

 • Det gis et generelt tillegg på kr. 8,50. Det skal gjennomføres lokale forhandlinger om eventuelle tillegg utover dette.

Tilleggene blir gitt fra 21. april 2023.

Her er resultatene i mellomoppgjøret 2023

Les hva som ble resultatet på årets mellomoppgjør. Vi oppdaterer siden fortløpende.

Historisk godt bussoppgjør

Etter forhandlinger mellom YTF og NHO Transport ble det klart at rutebussjåfører får et historisk høyt tillegg på totalt 13 kroner pr. time.