Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger. Foto: Jonas Ruud

Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger. Foto: Jonas Ruud

Enighet i bussoppgjøret – Dette er resultatet

Lørdag 7. mai ble partene enige på overtid i meklingen på bussbransjeavtalen. Nå skal oppgjøret ut på uravstemning.
query_builder PUBLISERT: May 7th, 2022
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger oppsummerer oppgjøret i bussbransjen.

- Dette er et oppgjør der vi har fått på plass mange tekniske bestemmelser som vi har kjempet for i flere år, og et godt økonomisk oppgjør. Vi har fått på plass forskuttering av sykepenger. I tillegg har vi fått gjennomslag for at sikkerhetssjekk av bussen er en del av den ordinære arbeidstiden og kommet et stort skritt på veien i kampen mot gratisarbeid i bransjen, sier Jæger.

Her kan du lese alle detaljer i Riksmeklerens møtebok:

NHO Transport

YS Spekter

Forhandlingsleder i Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger utdyper elementene i oppgjøret

Forskutterte sykepenger

- Ved sykemelding i mer enn 16 dager er ikke lenger bedriften pliktig å betale lønn. De fleste bussjåfører som blir langtidssykemeldt opplever at det kan ta opptil flere måneder før neste lønnsutbetaling kommer fra NAV. Vi har fått arbeidsgiver til å forplikte seg til å forskuttere lønnen fra NAV i inntil ett år. Manglende lønnsutbetaling vil ikke lenger være en ekstra bekymring ved langtidssykemelding.

10 minutters-regelen

- I dag er det slik at når sjåførene er inntil ti minutter forsinket inn til matpause eller arbeidstidens slutt, får de ikke betalt for dette. Vi har fått redusert de ti minuttene til fire minutter, det er et skritt på veien i kampen mot gratisarbeid. Når bussjåføren er fire minutter eller mer forsinket, vil alle minuttene medføre overtid minutt for minutt frem til 30 minutters overtid. Deretter blir det overtid for hver påbegynte halvtime. Det er en endring fra i dag hvor man ikke får noe ekstra før etter ti minutter, men som utløste en halvtimes overtid om man gikk over ti minutter.

Sikkerhetssjekken

- Tiden som er satt av til en sikkerhetssjekk er ikke alltid nok til å gjennomføre sjekken på en forsvarlig måte. Det er ganske vanlig at bussjåfører kommer tidlig på jobb og utfører sikkerhetssjekk av bussen på fritiden, ettersom det til syvende og sist er sjåførens ansvar at alt er i orden før ruta skal kjøres. Vi har fått gjennomslag for at sikkerhetssjekk av bussen er en del av den ordinære arbeidstiden og at det skal settes av nok tid til å gjennomføre denne. Det er utarbeidet en liste over hvilke elementer som skal inngå i sjekken og denne skal holdes oppdatert.

Ansiennitet for midlertidige ansatte og lærlinger

- Lærlinger, midlertidige ansatte og tilkallingssjåfører får godskrevet tiden sin i bedriften med tanke på turnustildeling. Lærlinger får godskrevet ett år av lærlingetiden.

Lønn

- Bussjåførene og bybaneførerne får et generelt tillegg på fire kroner og et fagbrevtillegg på 3 kroner fra 1. april 2022. I tillegg gis det et normallønnstillegg på 4,50 kroner fra 1. juli 2022. Fra 1. april 2023 gis det et reguleringstillegg på 4,50 som kommer på toppen av det sentralt avtalte tillegget.

- Minstelønnssatsen på turbil er hevet med 20 kroner. Fagbrevtillegget er på ytterligere 3 kroner.

Bestillingskjøring

- Partene er blitt enige om å ta inn et nytt kapittel for bestillingskjøring. Et viktig mål er å sørge for flere hele stillinger i de delene av landet der det ikke er nok rutekjøring til å oppnå dette. Ved å innlemme bestillingskjøring i BBA bidrar vi til å gjøre dette markedet mer seriøst. Vi har tro på at dette kan bli en god løsning både for bransjen og for de ansatte i busselskapene.

Streik avverget, men uravstemning gjenstår

Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger konstaterer at partene er enige om et resultat i meklingen.

- Et flertall av den samlede forhandlingsdelegasjonen anbefaler oppgjøret. Det betyr at busser og bybane går som normalt lørdag. Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning til medlemmene i de fire organisasjonene. Dersom forslaget får flertall blant den samlede medlemsmassen er oppgjøret godkjent, konstaterer Jæger.

Dato for uravstemning vil fastsettes senere.

Sørg for at kontaktinformasjonen din er oppdatert slik at du får informasjon om uravstemningen