Enighet i Bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene

Yrkestrafikkforbundet har kommet til enighet med arbeidsgiverne om Bedriftsavtalen 2024. Forhandlingene har ført til viktige endringer og tillegg som vil påvirke lønns- og arbeidsvilkårene for mange ansatte. Her er hovedpunktene fra avtalen:
query_builder PUBLISERT: May 15th, 2024
edit FORFATTER: Adrian Pracon

Økonomiske tillegg

Den økonomiske rammen for avtalen følger frontfaget. Fra 1. mai 2024 innføres følgende tillegg:

  • Ufaglærte får et generelt tillegg på kr. 19 400.

  • Fagarbeidere får et generelt tillegg på kr. 20 200.

  • Fagarbeidere med fagskole får et generelt tillegg på kr. 21 200.

  • Ledere og andre uten garantilønn får et generelt tillegg på 3,6 % av grunnlønnen per 30. april 2024.

I tillegg økes minstelønnssatsen med kr. 2000 for de med garantilønn. De som har minstelønn i dag får dette i tillegg til de generelle tilleggene.

Lokale forhandlinger

Det er satt av en pott på 1,0 % til lokale forhandlinger, som gjelder fra 1. september 2024. Dette gir mulighet for ytterligere justeringer basert på lokale forhold.

Kompetanseheving

Ansatte skal få permisjon med lønn og dekning av utgifter for nødvendig kompetanseheving dersom bedriften mener det er nødvendig å heve kompetansen. Dette er viktig for å sikre at de ansatte har den kunnskapen som kreves for å gjøre jobben sin godt.

Yrkestrafikkforbundet er fornøyd med resultatene av forhandlingene, som sikrer rettferdige lønnsøkninger og bedre arbeidsvilkår for våre medlemmer. Vi vil fortsette å jobbe for at disse endringene blir gjennomført på en god måte.

For full oversikt over endringene se vedlagte protokoll fra Bedriftsavtalen 2024 under.