Enighet på Grossistoverenskomsten

Etter to dager med forhandlinger kom NHO Service og Handel og Yrkestrafikkforbundet til enighet i tariffoppgjøret på grossistavtalen kl. 03:15 natt til onsdag 25. mai.
query_builder PUBLISERT: May 25th, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

 -Vi er godt fornøyd med resultatet. Vi har fått hevet minstelønningene, og  alle sikres minst 5 kroner mer i lønn per time fra 1. april 2022,  uttaler advokat Josefine Wærstad.

Yrkestrafikkforbundets advokat Josefine Wærstad. Foto: Kåre Sponberg
Advokat Josefine Wærstad forhandlet Grossistoverenskomsten på vegne av YTF. Foto: Kåre Sponberg

Tillegget for dem som bruker forskjøvet arbeidstid i stedet for skift, er hevet fra 62,4 kr til 30% av timelønnen, noe som vil føre til at denne justeres automatisk i takt med lønnsutviklingen. Tillegget gis fra 06:00-07:00 og 17:00-19:00. Det er også avtalt at bruk av lørdagsarbeid og forskjøvet arbeidstid må drøftes med de tillitsvalgte.

Ansatte i Rema Distribusjon fikk fornyet sin ordning hvor de følger Virke- avtalens bestemmelser. Oppgjøret innebærer at forskjellene på minstelønn i grossistavtalen i Virke og i NHO reduseres.

Nå skal det gjennomføres lokale forhandlinger ute på bedriftene. Disse skal være reelle og ta utgangspunkt i bedriftens økonomi, produktivitet, lønnsomhet, fremtidsutsikter og den

alminnelige lønnsutvikling i landtransporten. Nødvendig informasjon og dokumentasjon skal utleveres i forkant av forhandlingene.

-Hvis det ikke gjennomføres reelle lokale forhandlinger bør dette tvistes etter Hovedavtalen §2-3, med henvisning til grossistavtalen §2 nr. 3 bokstav d, minner advokat Josefine Wærstad om.

Enighet på Grossistoverenskomsten

Etter to dager med forhandlinger kom NHO Service og Handel og Yrkestrafikkforbundet til enighet i tariffoppgjøret på grossistavtalen kl. 03:15 natt til onsdag 25. mai.