Det gis bl.a. et generelt tillegg på totalt kr. 7,08 på Grossistoverenskomsten Virke. Foto: Jonas Ruud

Det gis bl.a. et generelt tillegg på totalt kr. 7,08 på Grossistoverenskomsten Virke. Foto: Jonas Ruud

Enighet på Grossistoverenskomsten i Virke

YTF og Virke kom den 5. mai, til enighet på Grossistoverenskomsten.
query_builder PUBLISERT: May 5th, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Det gis kr. 3,60 fra 01.04.22 i generelt tillegg til alle på avtalen.

Minstelønnen på avtalen heves tilsvarende.

Dette kommer i tillegg til de kr. 3,48 kr. som allerede er gitt i lønnsgaranti fra 01.04.22. Totalt gis det altså kr. 7,08 i generelt tillegg med virkning fra 01.04.22

Partene kom til enighet ved 7-tiden torsdag 5. mai.

Tariffavtalens bestemmelse om forskjøvet arbeidstid utgår fra 01.01.23. Det vil si at hvis bedriften vil innføre ordninger ut over skift eller dagarbeid må dette gjøres ved enighet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt.

Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger rundt i bedriftene. Forhandlingene skal gjøres med utgangspunkt i bedriftens økonomi, produktivitet, lønnsomhet og fremtidsutsikter. Disse lokale lønnsforhandlinger er styrket i årets oppgjør ved at tillitsvalgte og/eller arbeidsgiver kan be om bistand fra de sentrale partene dersom man ikke kommer til enighet. Hvis ikke det heller gir noen løsning kan man be om nemndsbehandling.

I tillegg er det nedsatt et partssammensatt utvalg som skal vurdere om man kan komme til enighet om ytterligere endringer i arbeidstidsbestemmelsene i mellomoppgjøret i 2023.

Protokoll har svarfrist 3. juni.

Enighet på Grossistoverenskomsten i Virke

YTF og Virke kom den 5. mai, til enighet på Grossistoverenskomsten.

Markedet krever: Opp med lønna!

«Arbeidsgiverne syter og klager over sjåførmangel, men hadde de bare betalt mer, ville det stått sjåfører i kø oppover hele Gudbrandsdalen.» Så enkelt ble problemstillingen oppsummert av en av godsdelegatene på YTFs representantskapsmøte.

Grossistoverenskomsten på plass i Brødrene Dahl

Etter to års venting fikk YTFs medlemmer endelig slått fast at Grossistoverenskomsten i Virke er gjeldende avtale for lagermedarbeiderne i Brødrene Dahl.