F

Nyheter


Filtrér resultater

Alle Anlegg Arbeidsliv Bane Berging Buss Debatt Funksjonær Gods Kampanje Korona-viruset Lager og logistikk Lønnsoppgjør Medlemsfordel Medlemskap Miljø Mobilitet Overvåking Parkering Statsbudsjett Taxi Tillitsvalgt Trafikksikkerhet Transport Trikk Vervekampanje

Siste nytt

Gikk opp nesten 80.000 kr. i lønn med tariffavtale query_builder

- Tariffavtaler er det fremste middelet man har for å ha reell innflytelse og medbestemmelse på egen arbeidsplass, sier forhandler i Yrkestrafikkforbundet, Petter Sommervold. Tillitsvalgt på Prime Cargo, Trond Karlsen, er glad for at de organiserte seg på arbeidsplassen. - Med tariffavtalen er alle tryggere, og med den hjelpen det enkelte medlemmet kan få er vi godt sikret, både individuelt og kollektivt på jobb gjennom medlemskapet.

Uravstemning i lønnsoppgjøret for godssjåførene – Stem over resultatet! query_builder June 14th, 2024

Yrkestrafikkforbundet (YTF) har oppnådd en avtale som sikrer økonomiske forbedringer for godssjåførene. Denne avtalen skal nå ut på uravstemning fra tirsdag 18. juni til tirsdag 25. juni kl 15.00, og det er viktig at alle sjåfører setter seg grundig inn i resultatene før de avgir sin stemme.

Dine rettigheter ved ferie og feriepenger query_builder June 11th, 2024

Sommeren nærmer seg, og hos Yrkestrafikkforbundets arbeidslivsavdeling får vi mange spørsmål om arbeidstakeres rettigheter knyttet til ferie og feriepenger. Advokatene i Yrkestrafikkforbundet gir deg her en oversikt over de viktigste aspektene du bør vite om.

Enighet i Kranoverenskomsten. query_builder June 6th, 2024

5. juni 2024 ble det gjennomført forhandlinger mellom Yrkestrafikkforbundet og Virke om Kranoverenskomsten. Nå er resultatene klare.

Enighet i lønnsoppgjøret for godssjåførene! query_builder June 5th, 2024

Lønnsforhandlingene mellom Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Fellesforbundet på arbeidstakersiden og NHO og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har resultert i enighet. Etter to intense dager med forhandlinger, har partene kommet til en avtale som sikrer et økonomisk løft for godssjåførene.

Lastebilsjåførene krever en solid økning i lønnsoppgjøret query_builder June 3rd, 2024

Yrkestrafikkforbundet (YTF) går i dag inn i lønnsforhandlingene for Godsbilavtalen med et klart mål: å sikre reallønnsvekst for godssjåførene. Forhandlingene, med YTF og Fellesforbundet på den arbeidstakersiden og NHO og NLF på arbeidsgiversiden, finner sted 3. og 4. juni 2024.

Regjeringen gir etter for press fra YTF: vurderer løyvekrav for varebiler query_builder May 31st, 2024

Yrkestrafikkforbundet (YTF) er glade for at regjeringen nå vurderer å innføre løyvekrav for varebiler. Dette er et tiltak vi i YTF lenge har jobbet for, gjennom møter med stortingspartiene og direkte samtaler med regjeringen via statssekretær Tom Kalsås tidligere i år. Forslaget, som sendes på høring fra Statens vegvesen i dag, er et viktig steg i arbeidet for å sikre bedre arbeidsvilkår for varebilsjåfører.

Enighet i parkeringsoverenskomsten query_builder May 30th, 2024

27. mai 2024 ble Yrkestrafikkforbundet og Virke enige om Parkeringsoverenskomsten. Dette er resultatene fra forhandlingene.

Enighet i Miljøoverenskomsten query_builder May 29th, 2024

Nå er ny avtale på plass og her er de viktigste endringene.

Tariffoppgjøret på grossistavtalen i NHO landet! query_builder May 29th, 2024

YTF forhandlet parallelt med Fellesforbundet, som har likelydende avtale. På avtalen er Rema Distribusjon den største aktøren, men avtalen omfatter også andre grossistvirksomheter.

Forhandlinger på NHO grossist i gang query_builder May 28th, 2024

Forhandlingene mellom YTF og NHO Service og Handel om Grossistavtalen i NHO startet 27.05.24 kl. 12:00, og fortsetter i dag.

Høyere lønn gir flere sjåfører! query_builder May 21st, 2024

Uten yrkessjåfører stopper Norge. I Europa mangler mer enn hundre tusen sjåfører, både innen gods og persontrafikk, noe som gir drastiske ringvirkninger for hele økonomien. Løsningen er imidlertid enkel: Kraftig lønnsøkning og bedre arbeidsforhold. Enkel markedslogikk: Pris og etterspørsel. Hvorfor er dette så vanskelig å realisere?

Enighet i meklingen på Grossistoverenskomsten query_builder May 16th, 2024

Etter 9 timer på overtid ble det endelig enighet mellom Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Virke på grossistoverenskomsten. YTF forhandlet sammen med Parat, og parallelt med Fellesforbundet, og resultatene er nå klare.

Mat, mingling og meklingsnyheter i full overtenning query_builder May 16th, 2024

Det årlige arrangementet har blitt en kjærkommen tradisjon, og i år ble det nok en gang en stor suksess.

Klart ja-flertall i uravstemningen på bussoppgjøret 2024 query_builder May 15th, 2024

Stemmene er talt opp etter uravstemningen på bussoppgjøret, og hele 78 % av YTFs medlemmer har stemt ja. Fordelt mellom alle forbund er ja-andelen 75%.

Enighet i Bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene query_builder May 15th, 2024

Yrkestrafikkforbundet har kommet til enighet med arbeidsgiverne om Bedriftsavtalen 2024. Forhandlingene har ført til viktige endringer og tillegg som vil påvirke lønns- og arbeidsvilkårene for mange ansatte. Her er hovedpunktene fra avtalen:

Får etterbetalt 2 millioner kroner query_builder May 14th, 2024

De ansatte i Ørland Transport skulle hatt en lønnsøkning på 10,5 kroner etter fjorårets lønnsoppgjør. Disse penger har de ikke sett snurten av, og de tillitsvalgte mener de ble villedet til å signere en protokoll hvor lønnstillegget ble strøket.

YTF tar ut 24 medlemmer i streik om partene ikke blir enige i mekling på grossistoverenskomsten. query_builder May 10th, 2024

Det ble brudd i forhandlingene mellom Yrkestrafikkforbundet og Virke på grossistoverenskomsten. Partene møtes til mekling hos Riksmekleren 14. og 15. mai. Dersom partene ikke oppnår enighet vil Yrkestrafikkforbundet ta ut 24 av sine medlemmer i streik. 

Veileder får Ruter på bedre tanker query_builder May 8th, 2024

Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet har i samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport utarbeidet en veileder for å gi særlig rutebuss-sjåfører mer innflytelse på egen arbeidshverdag. Nå signaliserer Ruter at de vil bruke veilederen aktivt, og oppfordrer alle som bestiller busstjenester til å gjøre det samme.

Tydeligere kabotasjerammer for turbil query_builder May 7th, 2024

- Et viktig skritt i riktig retning, sier Steinar Nikolaisen, turbilsjåfør og leder for YTFs avdeling 50 Øvre Romerike. Etter 1. januar i år er det nå kun tillatt for utenlandske busselskap å utføre persontransport på norske veier i perioder på maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.

Sommel ga tapt lønn query_builder May 6th, 2024

Bussjåfør Abbas Arzani mistet to ukers lønn på grunn av saksbehandlingssommel med fornying av kjøreseddel. Han er ikke den eneste, noe som skaper trøbbel både for sjåfører og busselskap.

Rettigheter som lærling query_builder May 6th, 2024

Som lærling utdanner du deg til et yrke ved å jobbe og få opplæring i en bedrift. En kan si at du er både elev og arbeidstaker i lærlingperioden. Dine rettigheter og plikter er derfor ikke alltid lik andre ansattes. Vi skal se på noen forhold som det er viktig å være klar over.

Yrkestrafikkforbundet har over 13.000 medlemmer og er sterkere enn noensinne! query_builder May 2nd, 2024

Yrkestrafikkforbundet nådde ny rekord ved å overstige 13.000 medlemmer denne måneden. Dette markerer et historisk øyeblikk for forbundet, som fortsetter å styrke sin posisjon som en ledende stemme for yrkessjåfører og transportarbeidere over hele landet.

Med stø kurs! query_builder April 30th, 2024

I vanskelige farvann er det avgjørende med stø kurs! Forbundsleder Jim Klungnes benyttet et maritimt bilde på representantskapsmøtet i begynnelsen av mars for å forklare nødvendigheten av å holde laget – altså Yrkestrafikkforbundet – stabilt og samlet.

Dyrt å være gjerrig query_builder April 30th, 2024

Løsningene som foreslås for å øke rekrutteringen av yrkessjåfører er at de må jobbe mer, ha kortere pauser og mindre fri, mangle trygge steder til å ta pause og i liten grad komme hjem regelmessig. Noen som virkelig tror at denne oppskriften vil funke?

- Jeg er godt fornøyd med lønnsveksten query_builder April 30th, 2024

Eli Hetlevik er leder av Oslo-avdelingen i YTF, og representerer over 700 medlemmer som er omfattet av Bussbransjeavtalen. Hun var med i forhandlingsdelegasjonen til YTF for første gang i år, og forteller at både hun og medlemmene hennes er fornøyde med resultatene som ble forhandlet frem.

Viktig seier for deltskiftsjåførene query_builder April 29th, 2024

Eric Riley er tillitsvalgt på en stor bussgarasje i Rogaland. Han har lenge jobbet for at sjåførene som jobber delte skift skal få kompensasjon for hele skiftet, og ikke først etter en time. – Jeg er fornøyd med at det endelig er en løsning på dette, og at man nå får betalt for all deltskiftjobbing, sier han.

Forskuttering av sykepenger query_builder April 27th, 2024

Er ordningen med forskuttering av sykelønn endret?

Brudd i forhandlingene mellom Virke og YTF query_builder April 25th, 2024

Virke og Yrkestrafikkforbundet ble ikke enige i forhandlingene Grossistoverenskomsten.

Bussforhandlingene oppsummert: Dette betyr oppgjøret for deg query_builder April 23rd, 2024

En historisk enighet blant partene om bussbransjeavtalen. Nå kan du se hva oppgjøret betyr for din inntekt og arbeidshverdag.

Enighet mellom Yrkestrafikkforbundet og VY Buss på funksjonæroverenskomsten query_builder April 19th, 2024

Yrkestrafikkforbundet fremforhandlet en forbedret funksjonæravtale VY Buss. Avtalen er bundet til Bussbransjeavtalen som ble ferdigforhandlet 19. april 2024.

Historisk enighet i bussoppgjøret query_builder April 19th, 2024

- Dette er en god og viktig totalpakke for sjåførene som både gir bedre arbeidsvilkår og en etterlengtet reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Marius Træland.

Bussforhandlingene 2024 er i gang query_builder April 17th, 2024

I dag startet bussforhandlingene, og Yrkestrafikkforbundet krever reallønnsvekst og bedre arbeidsvilkår for medlemmene på Bussbransjeavtalen (BBA).

Yrkestrafikkforbundet setter fokus på yrkessjåførers sikkerhet under møte med SV på Stortinget query_builder April 12th, 2024

Yrkestrafikkforbundet (YTF) deltok nylig i et viktig møte med stortingsrepresentanter fra Sosialistisk Venstreparti (SV), der temaet var yrkessjåførers sikkerhet og arbeidsforhold.

Yrkestrafikkforbundet fremmer viktige krav under Stortingets muntlige høring om Nasjonal Transportplan query_builder April 12th, 2024

Under høringen snakket kom Yrkestrafikkforbundet med innspill på hva som må forbedres i den Nasjonale Transportplanen for perioden 2025-2036, spesielt for yrkessjåfører.

Lønnsoppgjøret i Spekter 2024: Enighet i innledende sentrale forhandlinger query_builder April 10th, 2024

YS-medlemmene i tariffområde Spekter er sikret et lønnstillegg på minimum kr. 13.650 før lokale forhandlinger.

YS Pensjon – få høyere lønn som pensjonist! query_builder April 9th, 2024

Visste du at du selv kan bestemme hvor pensjonen arbeidsgiveren din sparer for deg skal plasseres? Velger du å flytte pensjonen din til YS Pensjon og Nordea Liv kan du oppnå enda høyere lønn som pensjonist.

Gode og trygge arbeidsplasser query_builder April 3rd, 2024

Det må være mulig å legge til rette for arbeidstidsordninger som gjør det mer attraktivt å bli bussjåfør uten at den eldre betjening skal måtte være med og «betale» for det. Løsningen på rekrutteringsutfordringene er gode og trygge arbeidsplasser. Det er ikke vanskeligere enn det.

Blodig alvor query_builder April 2nd, 2024

Møteulykker der buss er involvert utgjør nå rundt to til tre prosent av alle omkomne i trafikken, slår Statens Havarikommisjon fast i rapporten om dødsulykken i Fredrikstad i romjulen 2022. Det er derfor nødvendig å intensivere arbeidet med å forbedre kollisjonssikkerheten for bussførere.

Hurra! Ny forsikringsavtale - nye fordeler query_builder April 2nd, 2024

Vi har inngått en ny avtale med Gjensidige, slik at du får gode rabatter på noen av markedets beste forsikringer.

Ny Nasjonal Transportplan legger fortsatt opp til at vi skal bruke bilen query_builder March 22nd, 2024

I Norge foregår 76,1% av all reising med en personbil. Det fortsetter regjeringen å legge til rette for i deres forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025-2036.

Bussjåførene krever klar reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør query_builder March 22nd, 2024

Fredag 22. mars overleverte Yrkestrafikkforbundet sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet sine krav for lønnsoppgjøret 2024 til NHO Transport for å sikre bedre arbeidsvilkår for ansatte i bussbransjen under Bussbransjeavtalen (BBA).

Årets tillitsvalgt har utført mirakler query_builder March 21st, 2024

Yrkestrafikkforbundet har kåret Årets tillitsvalgt blant et rekordhøyt antall nominerte. Denne inspirerende figuren har transformert arbeidsplassen og berørt livene til mange.

Tariffavtale på 1-2-3 query_builder March 21st, 2024

Ofte er det ikke mye som skal til før man kan kreve tariffavtale i en bedrift, og med noen få tiltak kan veien til mer ordnede arbeidsforhold være kort. Da et YTF-medlem tok kontakt med arbeidslivavdelingen i en annen sak, nevnte han i forbifarten at de ansatte gjerne ønsket en tariffavtale i godsbedriften der han jobber. Etter at han og en kollega hadde vervet tre medlemmer, ble tariffkravet sendt til Haugo Spesialoppdrag AS og signert raskt etterpå.

Veileder for anbudsprosesser på buss query_builder March 19th, 2024

Yrkestrafikkforbundet (YTF) er stolt over å kunne presentere en ny veileder utviklet i samarbeid med NHO Transport, Kollektivtrafikkforeningen og Fellesforbundet. Veilederen er et resultat av et halvt års arbeid og er designet for å styrke dialogen mellom bussjåfører og oppdragsgivere i kollektivanbud.

Ung-samling med strike! query_builder March 19th, 2024

«Samlingen hadde en variasjon av interessante forelesninger i tillegg til god mengde pauser. Det var sosialt og lærerikt. Eg angra ikkje på at eg blei med», sier Frida Strømmen, en av deltakerne på YTFs årlige samling for unge medlemmer.

Overtidsbetaling for sjåfører uten tariffavtale query_builder March 18th, 2024

Vi snakker med mange lastebilsjåfører som ikke får overtidsbetalt. Her er svaret på noen av de vanligste spørsmålene vi får. Hvis du ikke få overtidsbetaling for overtidsarbeid, må du ta det opp med arbeidsgiveren din. Be om skriftlig tilbakemelding. Hvis du får negativt svar, og er medlem hos oss, kan vi kreve overtidsbetalt for deg.

Slutt på langvarig overvåking av sjåførers kjørestil query_builder March 15th, 2024

Yrkestrafikkforbundet feirer en viktig seier etter at Datatilsynet har slått fast at lagring av data om sjåførers kjørestil og mønster hos transportfirmaet Nobina har vært ulovlig. I en nylig avgjørelse ble det klart at praksisen med å lagre personlige kjøredata i opptil 13 måneder er i strid med personvernforordningen GDPR.

Streikefondet har passert 100 millioner query_builder February 23rd, 2024

Yrkestrafikkforbundet er større og sterke enn noen gang!

Bidra til at dette blir det beste lønnsoppgjøret noensinne! query_builder February 23rd, 2024

Jo flere medlemmer vi er, jo sterkere stiller vi i hovedoppgjøret 2024. Undersøkelser viser at 1 av 3 kan tenke seg å bli medlem av en fagforening dersom de hadde blitt spurt, og at hele 80 prosent av arbeidstakere er enige i at sterke arbeidstakerorganisasjoner er viktig for å sikre et godt og trygt arbeidsliv.

Forrige

1 av 10 nyheter (487 totalt)

Neste