Nyheter


Filtrér resultater

Alle Anlegg Arbeidsliv Bane Berging Buss Debatt Funksjonær Gods Kampanje Korona-viruset Lager og logistikk Lønnsoppgjør Medlemsfordel Medlemskap Miljø Mobilitet Overvåking Parkering Statsbudsjett Taxi Tillitsvalgt Transport Vervekampanje

Siste nytt

En av fire brøt karantenekrav query_builder 2021-05-06

Har ditt transportselskap korona-tiltakene på det tørre? Vi spør fordi Arbeidstilsynet blant annet har avdekket at utenlandske lastebilsjåfører som flys til Norge etter ferie eller avspasering, plasseres sammen i privat innkvartering én natt, for deretter få egne biler som de kjører gods rundt i landet med. Noe som verken er lovlig eller forsvarlig.

Lønnsom bandittvirksomhet query_builder 2021-05-06

Det lønner seg å være kriminell. Det lønner seg stort. Straffene står ikke i forhold til forseelsene. Og så lenge det lønner seg å være kriminell vil uvesenet fortsette. Det kan vi ikke akseptere.

Yrkestrafikkforbundet støtter påbud om setebelte - men vil ikke straffe sjåførene query_builder 2021-05-03

Samferdselsdepartementet skal nå avgjøre hvorvidt det blir påbudt med setebelte på klasse 1-busser. Yrkestrafikktrafikkforbundet er i utgangspunktet positive, men vil ikke at sjåførene skal kunne bli straffet hvis passasjerene dropper setebeltet.

Spørsmål og svar om ferie query_builder 2021-04-30

Arbeidslivsavdelingen i Yrkestrafikkforbundet har laget en oversikt over vanlige spørsmål om ferie. Her får du svar på alt fra ferielengde til utbetaling av feriepenger.

Trailersjåfør ble fratatt førerkortet to ganger, men begge beslagene var feil query_builder 2021-04-20

To ganger valgte politiet å ta førerkortet til trailersjåføren for det de mente var uforsvarlig kjøring. Grunnlaget for beslagene var derimot tynt, og ved hjelp av Yrkestrafikkforbundets advokater ble mannen frifunnet.

Flytt pensjonssparingen til YS Pensjon query_builder 2021-04-20

YS Pensjon er den nye medlemsfordelen som gir deg blant markedets beste pensjonsbetingelser. Medlemsfordelen tilbys i samarbeid med Nordea Liv. Nå som du har fått din egen pensjonskonto, er det svært enkelt å flytte din egen pensjonskonto til YS Pensjon og Nordea Liv.

YTF krever økt kontroll for å hindre kollektivkutt query_builder 2021-04-14

Sviktende inntekter er en trussel for kollektivtrafikken. Yrkestrafikkforbundet har noen klare meninger om hva som bør gjøres.

Enighet i A-delsforhandlingen mellom YS og Spekter query_builder 2021-04-14

YS og Speker kom i dag, 14. april, til enighet i de sentrale forhandlingene (A-delsforhandling).

Enighet i Virkeoppgjøret query_builder 2021-04-14

YS og Virke ble onsdag 14. april enige i den sentrale forhandlingen for 2021.

Virke-forhandlingene er i gang query_builder 2021-04-13

I dag startet det sentrale lønnsoppgjøret mellom YS og Virke.

Mellomoppgjøret 2021: Hva betyr egentlig 2,7 prosent økning? query_builder 2021-04-12

Søndag 12. april kom YS og NHO til enighet i mellomoppgjøret 2021. Rammen på lønnsøkningen er anslått til 2,7 prosent.

Enighet i meklingen - dette betyr det for deg query_builder 2021-04-11

YS og NHO kom søndag ettermiddag til enighet under meklingen i mellomoppgjøret i NHO-området. Riksmekler la frem en skisse som begge parter valgte å akseptere.

Meklingen fortsetter - streikestart er utsatt query_builder 2021-04-11

Ved midnatt natt til søndag gikk meklingsfristen i mellomoppgjøret ut, men partene (YS og NHO) er enige om å fortsette meklingen på overtid. Søndag formiddag pågår fortsatt meklingen. Dette innebærer at oppstarten av en eventuell streik utsettes.

Mekling på overtid query_builder 2021-04-10

Meklingsfristen i mellomoppgjøret gikk ut ved midnatt natt til søndag. Ettersom det ennå ikke er kommet et resultat eller brudd, har NHO og YS blitt enige om å fortsette meklingen på overtid.

Hva skjer når YS og NHO nå møtes til mekling? query_builder 2021-04-09

Fredag og lørdag møtes YS og NHO til mekling i årets mellomoppgjør. Lurer du på hva som da foregår? Vi gir deg en rask gjennomgang.

Spørsmål og svar om streik query_builder 2021-04-06

Hvem kan bli tatt ut i streik og hva får jeg i streikebidrag? Her finner du svaret på de fleste spørsmål rundt streik.

Plassfratreden i mellomoppgjøret query_builder 2021-04-06

YS har i dag sendt plassfratreden for alle medlemmer som er omfattet av bussbransjeavtalene i NHO og VY (Spekter).

Rutiner for streik – Før, under og etter query_builder 2021-04-06

Yrkestrafikkforbundet har laget en plan for hva medlemmer og tillitsvalgte skal gjøre før, under og etter en eventuell streik.

Bussjåfører slipper påbud om munnbind under kjøring query_builder 2021-03-31

Helsedirektoratet har nå gitt Yrkestrafikkforbundet medhold i at det ikke er riktig å pålegge bussjåfører å bruke munnbind når de de kjører buss, så fremst de kan opprettholde 2-metersregelen.

Nordea Direct setter NED renten på boliglån - igjen! query_builder 2021-03-26

24. mars satte Nordea Direct ned renten på boliglån - igjen. Rentekuttet viser at du alltid kan være trygg på at du har en av landets laveste renter på boliglån, og en solid bankavtale gjennom YTF. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år!

Grossistoverenskomsten i Virke - garantitillegg fra 1. april 2021 query_builder 2021-03-26

Minstelønnen for voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) og minstelønnen for midlertidig ansatte (§ 8-1.5) økes med kr 2,30 til kr 236,89 per time fra 1. april 2021.

YS og NHO har brutt forhandlingene query_builder 2021-03-25

Torsdag ettermiddag brøt YS og NHO forhandlingene i frontfaget. – Partene står dessverre så langt fra hverandre at det ikke var mulig å komme frem til en forhandlingsløsning. Nå venter mekling etter påske, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat.

Dette er YS krav til NHO: Kjøpekraften må sikres query_builder 2021-03-24

I dag overleverer YS sine krav til NHO i frontfagsoppgjøret. – Det er viktig for oss å sikre kjøpekraften til våre medlemmer ansatt i bedrifter tilsluttet NHO, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat.

Godsalliansen: Vi krever en Nasjonal transportplan som er ambisiøs på bærekraft og fører til kursendring query_builder 2021-03-19

Godsalliansen, hvor forbundsleder Jim Klungnes er medlem, har skrevet dette innlegget om viktigheten av bærekraft i Nasjonal Transportplan.

Tariffoppgjøret 2021 query_builder 2021-03-17

I år er det mellomoppgjør. Da forhandler organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden normalt kun om lønn, og ikke andre bestemmelser i tariffavtalene. YS forhandler på vegne av medlemmer i alle sektorer: Stat, Kommune, Spekter, Privat og Finans.

Posten tapte mot YTF-medlem i retten – må etterbetale 100 timer overtid query_builder 2021-03-17

Postbudet jobbet daglig utover arbeidstid for å rekke over ruten sin, men Posten mente han ikke oppfylte kravene for overtidsbetaling. Den forklaringen kjøpte ikke retten, og Posten ble dømt til å betale den ansatte for alle utestående timer, med renter.

Ønsker halv kapasitet på skolebusser i «rød sone» query_builder 2021-03-02

Yrkestrafikkforbundet vil at kapasiteten på skoleskyss til «røde skoler» skal være halvert. Forslaget skal nå vurderes av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Enighet på funksjonæravtalen med NHO query_builder 2021-02-16

Det er enighet om ny funksjonæravtale etter mekling i natt.

YS-medlemmer kan få høyere pensjonsutbetaling query_builder 2021-02-01

Fra 1. januar ble innskuddspensjonsloven endret, slik at alle ansatte med innskuddspensjon får en egen pensjonskonto. Yrkestrafikkforbundet har sammen med YS-forbundene Delta, Parat, Finansforbundet, Negotia og Safe nå inngått avtale med Nordea Liv, og vil gjennom «YS Pensjon» tilby pensjonssparing for medlemmene våre til en svært god pris.

Livsfarlig trafikkutvikling query_builder 2021-01-25

En bussjåfør ble frikjent for uaktsomhet i retten etter en ulykke der en fotgjenger som gikk på rødt lys ble påkjørt. Saken stiller mange spørsmål om utviklingen generelt i trafikken.

Nå trengs sheriffer! query_builder 2021-01-25

Alle som har lest cowboybøker kjenner begrepet «Loven vest for Pecos», ensbetydende med lovløshet. Nå har Vegvesenets krimenhet lagt fram en rapport som konkluderer med at det også i transportnæringen i Norge er nærmest fritt fram for organiserte banditter. Nå trengs mer effektive sheriffer som kan rydde opp blant transportkjeltringene.

Er du vikar? Du kan ha krav på fast jobb. query_builder 2021-01-13

Yrkestrafikkforbundet har hjulpet mange vikarer med å få fast jobb. I denne artikkelen får du en kort innføring i hvilke rettigheter du har, og hvordan du kan gå frem for å få fast jobb.

Dette er YS Pensjon query_builder 2021-01-07

I Yrkestrafikkforbundet ønsker vi å gi medlemmene de beste fordelene og betingelsene, derfor har vi gått sammen med flere andre forbund om å tilby YS Pensjon til medlemmer på nyåret. I samarbeid med Nordea Liv gir vi lave kostnader og et godt forvaltningstilbud som kan sikre medlemmene flere tusen kroner ekstra som pensjonist.

Nytt ukehvil-unntak query_builder 2020-12-16

Statens vegvesen har gitt unntak fra forbudet mot normal ukehvil i kjøretøyet. Bakgrunnen er Covid-19 smittesituasjonen.

- Bør prioriteres i vaksinekøen query_builder 2020-12-08

Yrkestrafikkforbundet har sammen med flere andre organisasjoner bedt om at alle ansatte om bord på norske kollektivmidler prioriteres når vaksineringen mot Covid-19 starter.

YS Pensjon – Hva skjer fremover? query_builder 2020-12-08

YS Pensjon lanseres på nyåret. Du som tillitsvalgt skal få informasjon og opplæring om denne viktige medlemsfordelen.

Styringsgruppen for utvalgsarbeid på BBA query_builder 2020-12-08

I tariffrevisjonen på Bussbransjeavtalen ble det avtalt et omfattende utvalgsarbeid i perioden. Styringsgruppen som skal lede arbeidet er nå oppnevnt.

Frikortskatten er satt query_builder 2020-11-30

Finansdepartementet har landet på hvilken modell de ønsker for skatt på frikort. Resultatet er bedre enn det opprinnelige forslaget, men forbundsleder Jim Klungnes er avventende til hvordan dette vil fungere i praksis.

Enighet på miljøoverenskomsten query_builder 2020-11-30

Yrkestrafikkforbundet og Norsk Industri kom til enighet i meklingen på overenskomsten. Minstelønnen ble hevet og det ble gjort flere endringer i tariffavtalen.

100 lageransatte og sjåfører fikk fast stilling query_builder 2020-11-20

Den siste tiden har Yrkestrafikkforbundet sørget for at over hundre lageransatte og sjåfører har gått fra å være vikarer til å få fast stilling. Stadig flere lageransatte velger å melde seg inn i YTF.

Ja-flertall i uravstemningen på gods query_builder 2020-11-13

Oppgjøret er dermed vedtatt.

Nytt korona-unntak for yrkessjåfører query_builder 2020-11-12

Yrkessjåfører får på nytt unntak for kjøre- og hviletidsbestemmelsene som en følge av Covid 19-pandemien.

YS-medlemmer kan få høyere pensjonsutbetaling query_builder 2020-11-11

Fra 1. januar endres innskuddspensjonsloven, slik at alle ansatte som jobber i private virksomheter, får en egen pensjonskonto. Yrkestrafikkforbundet (YTF) har sammen med YS-forbundene Delta, Parat, Finansforbundet, Negotia og Safe nå inngått avtale med Nordea Liv og vil gjennom «YS Pensjon» tilby pensjonssparing for medlemmene til en svært god pris.

Få en av landets laveste boliglånsrenter query_builder 2020-11-04

Som YTF-medlem kan du bruke mindre penger på lån og mer på noe annet du ønsker deg.

Ekstra god pris på YS Livsforsikring query_builder 2020-11-04

En livsforsikring er ikke noe man tegner for seg selv, men for dem du er glad i.

Yrkestrafikkforbundet vil ikke bruke Wizz Air query_builder 2020-11-02

Forbundsstyret har vedtatt at Yrkestrafikkforbundet velger bort Wizz Air.

Julekampanje query_builder 2020-11-02

Vinn et gavekort til julehandelen!

Tre rykter om Yrkestrafikkforbundet query_builder 2020-10-29

Yrkestrafikkforbundet har den siste tiden fått stadige henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte som opplever at spesielt tre rykter er i omløp for tiden. Generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet kvitterer ut påstandene.

Enighet godsoppgjøret query_builder 2020-10-28

Onsdag 28. oktober ca to timer på overtid kom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet til enighet med NLF og NHO Transport & logistikk. Streik er dermed avverget.

Forrige

1 av 7 nyheter (324 totalt)

Neste