F

Nyheter


Filtrér resultater

Alle Anlegg Arbeidsliv Bane Berging Buss Debatt Funksjonær Gods Kampanje Korona-viruset Lager og logistikk Lønnsoppgjør Medlemsfordel Medlemskap Miljø Mobilitet Overvåking Parkering Statsbudsjett Taxi Tillitsvalgt Trafikksikkerhet Transport Trikk Vervekampanje

Siste nytt

Enighet i meklingen - dette betyr det for deg query_builder April 11th, 2021

YS og NHO kom søndag ettermiddag til enighet under meklingen i mellomoppgjøret i NHO-området. Riksmekler la frem en skisse som begge parter valgte å akseptere.

Meklingen fortsetter - streikestart er utsatt query_builder April 11th, 2021

Ved midnatt natt til søndag gikk meklingsfristen i mellomoppgjøret ut, men partene (YS og NHO) er enige om å fortsette meklingen på overtid. Søndag formiddag pågår fortsatt meklingen. Dette innebærer at oppstarten av en eventuell streik utsettes.

Mekling på overtid query_builder April 10th, 2021

Meklingsfristen i mellomoppgjøret gikk ut ved midnatt natt til søndag. Ettersom det ennå ikke er kommet et resultat eller brudd, har NHO og YS blitt enige om å fortsette meklingen på overtid.

Hva skjer når YS og NHO nå møtes til mekling? query_builder April 9th, 2021

Fredag og lørdag møtes YS og NHO til mekling i årets mellomoppgjør. Lurer du på hva som da foregår? Vi gir deg en rask gjennomgang.

Plassfratreden i mellomoppgjøret query_builder April 6th, 2021

YS har i dag sendt plassfratreden for alle medlemmer som er omfattet av bussbransjeavtalene i NHO og VY (Spekter).

Grossistoverenskomsten i Virke - garantitillegg fra 1. april 2021 query_builder March 26th, 2021

Minstelønnen for voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) og minstelønnen for midlertidig ansatte (§ 8-1.5) økes med kr 2,30 til kr 236,89 per time fra 1. april 2021.

YS og NHO har brutt forhandlingene query_builder March 25th, 2021

Torsdag ettermiddag brøt YS og NHO forhandlingene i frontfaget. – Partene står dessverre så langt fra hverandre at det ikke var mulig å komme frem til en forhandlingsløsning. Nå venter mekling etter påske, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat.

Dette er YS krav til NHO: Kjøpekraften må sikres query_builder March 24th, 2021

I dag overleverer YS sine krav til NHO i frontfagsoppgjøret. – Det er viktig for oss å sikre kjøpekraften til våre medlemmer ansatt i bedrifter tilsluttet NHO, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat.

Tariffoppgjøret 2021 query_builder March 17th, 2021

I år er det mellomoppgjør. Da forhandler organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden normalt kun om lønn, og ikke andre bestemmelser i tariffavtalene. YS forhandler på vegne av medlemmer i alle sektorer: Stat, Kommune, Spekter, Privat og Finans.

Enighet i Posten query_builder October 21st, 2020

Det er oppnådd enighet i fase 3 forhandlingen mellom YTF/YS og Posten/Spekter.

Enighet i Norsk Stein - Bergindustrioverenskomsten query_builder October 21st, 2020

Yrkestrafikkforbundet og Norsk Industri er enige om årets lønnsoppgjør.

Resultatet på Grossistoverenskomsten med Virke query_builder October 7th, 2020

Her finner du protokollen.

Spørsmål om streikebryteri query_builder September 25th, 2020

Vi har fått en del spørsmål om streikebryteri, her har vi oppsummert temaet.

Derfor er Yrkestrafikkforbundet i streik query_builder September 23rd, 2020

Her er en enkel punktliste dersom du får spørsmål om streiken.

Kampvillige sjåfører i Groruddalen query_builder September 23rd, 2020

De er lei av å bruke fritida på å klargjøre bussen, lei av å hoppe over matpauser og ikke få sove om natta, fordi de er stressa og bekymra. På toppen av det hele bryter arbeidsgiver løftet om mer lønn – hvert eneste år.

Disse bussjåførene er i andre uttak query_builder September 21st, 2020

Fra arbeidstidens start lørdag tas bussjåførene i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark ut i streikens andre streikeuttak. Også store deler av Nordland og hele Kristiansand tas ut. 

Vi er i streik query_builder September 20th, 2020

Her er litt informasjon til deg som er streikevakt.

Streiketelefon query_builder September 20th, 2020

Yrkestrafikkforbundet har en streiketelefon som kan ringes.

Det blir busstreik query_builder September 20th, 2020

Bussjåførene i Oslo og Viken går ut i streik fra arbeidstidens start søndag. Arbeidsgiverne var ikke villige til å komme bussjåførene i møte under meklingen.

Mekling på bussbransjeavtalen er i gang query_builder September 18th, 2020

Mekling starter fredag 10:00. Blir ikke partene enige i helgen tas nesten 4.000 sjåfører ut.

Brudd i Posten-forhandlingene query_builder September 18th, 2020

Partene kom ikke til enighet. Neste skritt er da fase 3-forhandlinger mellom Spekter og YS Spekter.

Disse bussjåførene er i første uttak query_builder September 17th, 2020

Fra arbeidstidens start søndag 20. september kan 1888 YTF-medlemmer være i streik. Se hvem som er tatt ut i første uttak.

Yrkestrafikkforbundet støtter streiken i vaktbransjen query_builder September 16th, 2020

Onsdag gikk vaktbransjen ut i streik. YTF gir full støtte til de streikende.

Busstreik søndag vil lamme Oslo og Viken query_builder September 15th, 2020

Fra arbeidstidens start søndag 20. september tas bussjåførene i Oslo og Viken ut i streik dersom partene ikke er blitt enige i meklingen. Yrkestrafikkforbundet krever at arbeidsgiverne innfrir avtale om industriarbeiderlønn.

Pauset forhandlingene på grossistoverenskomsten query_builder September 14th, 2020

Yrkestrafikkforbundet har pauset forhandlingene på Grossistoverenskomsten i Virke da man ikke kom i mål på de dagene som var satt av.

Brudd i godsforhandlingene query_builder September 10th, 2020

Oppgjøret går nå til mekling og det vil bli varslet plassoppsigelser for samtlige medlemmer på begge avtaler.

Godsforhandlingene har startet query_builder September 8th, 2020

8. september startet tarifforhandlingene. Her kan du se kravene i årets oppgjør.

Plassoppsigelser i bussoppgjøret query_builder September 4th, 2020

YTF har i dag sendt plassoppsigelser for alle medlemmer som er omfattet av bussbransjeavtalene i NHO og VY.

Brudd i bussforhandlingene query_builder September 3rd, 2020

NHO Transport og Spekter var ikke villig til å inngå reelle forhandlinger. Nå går oppgjøret til mekling.

Overleverte kravene i bussbransjen query_builder August 28th, 2020

Fredag 28. august overleverte Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Fagforbundet og NJF kravene til NHO og Vy Spekter. Her kan du lese om kravene i årets oppgjør.

Enighet i A-delsforhandlingene i Spekter query_builder August 27th, 2020

YS og Spekter kom 26.08.20 til enighet i a-delsforhandlingen i Spekter.

Datoer for årets lønnsoppgjør query_builder August 17th, 2020

Årets lønnsoppgjør skulle egentlig ha startet i mars i år. Grunnet Korona-pandemien ble det utsatt og er nå i ferd med å starte opp igjen.

Lønnsforhandlingene utsettes til høsten query_builder March 14th, 2020

Fredag utsatte partene – i samråd med Riksmekleren – lønnsoppgjøret i frontfaget til høsten. Det betyr at oppgjørene i de andre sektorene også utsettes.

Godsbiloppgjøret i havn query_builder May 10th, 2019

Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebileier-Forbund har blitt enige i årets lønnsoppgjør.

Bussfunksjonærer i Vy får etterbetaling query_builder May 7th, 2019

Arbeidsretten har gitt Fagforbundet medhold i at funksjonærer i tidligere Nettbuss skal få uttelling for fagbrev som tungbilsjåfører.

Forhandlingen for funksjonæravtalen i Vy Buss er ferdig query_builder May 3rd, 2019

Den 2. mai 2019 ble det avholdt forhandling vedr. lønnsjustering 2. avtaleår for ansatte tilsluttet Funksjonæravtalen i Vy Buss.

Oppgjøret i Bring Linehaul er klart query_builder April 12th, 2019

Forhandlingene mellom Yrkestrafikkforbundet og Bring Linehaul er ferdige.

Enighet i Virkeoppgjøret query_builder April 4th, 2019

YS og Virke ble i dag enige i den sentrale forhandlingen.

Om lønnsoppgjøret i 2019: Ramme, overheng og litt til query_builder April 3rd, 2019

Yrkestrafikkforbundet har fått flere spørsmål knyttet til det samordnede mellomoppgjøret i 2019. Her går vi nærmere inn på hva som ligger i de tallene som er kommunisert og de begrepene som brukes.

Enighet i A-delsforhandlingen mellom YS og Spekter query_builder April 2nd, 2019

YS og Speker kom i dag til enighet i de sentrale forhandlingene (a-delsforhandling).

Enighet i meklingen query_builder April 1st, 2019

YS, LO og NHO kom i dag til enighet.

Enighet i KS Bedrift query_builder May 9th, 2018

Hovedoppgjøret på Bedriftsavtalen i KS Bedrift er i mål. YS har fått gjennomslag for kravet om innføring av lønnsnivå for fagarbeider med fagskoleutdanning også på denne avtalen.

«Ja» i uravstemningen på NHO og Nettbuss query_builder April 27th, 2018

Både i uravstemningen på YS-NHO og Nettbuss stemte medlemmene ja til oppgjøret.

Uravstemningen i NHO og Nettbuss er avsluttet query_builder April 26th, 2018

Resultatet for uravstemningen må overleveres Riksmekleren før det kan offentliggjøres. Dette skjer fredag 27. april kl. 12:00.

Husk å stemme i uravstemningen! query_builder April 24th, 2018

Fristen for uravstemningen i NHO-området og Nettbuss er onsdag 25. april 16:00. Om du ikke har mottatt SMS eller e-post kan du logge inn på “Min side” og stemme der.

Spekter-oppgjøret: Enighet i A-forhandlingene query_builder April 20th, 2018

YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige i årets innledende forhandlinger om lønnstillegg, kompetansesatsing, samt AFP og slitertillegg.

YS krever økt kjøpekraft og bedre pensjon query_builder April 20th, 2018

– Vi krever økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samt forbedringer i AFP-ordningen, sier Vegard Einan, leder i YS Privat. I dag startet forhandlingene mellom YS og Virke i årets hovedoppgjør.

Enighet i meklingen i Nettbuss query_builder April 11th, 2018

YTF, NTF, NJF og Fagforbundet, HK, FLT og Nettbuss/Spekter kom i natt til onsdag til enighet i meklingen.

Spørsmål og svar om resultatet i oppgjøret query_builder April 10th, 2018

Årets oppgjør var samordnet. Det vil si at alle tariffavtalene i hele YS ble forhandlet samlet. Denne måten å forhandle på velges når det er store og viktige saker som man vil ha igjennom og som vil ha mye å si for mange arbeidstakere. Yrkestrafikkforbundet har mottatt flere spørsmål om resultatet i oppgjøret. Her finner du svar på noen av dem.

Enighet mellom YS, LO og NHO query_builder April 8th, 2018

YS og NHO kom søndag formiddag til enighet i tariffoppgjøret, og det blir ikke streik i privat sektor.

Forrige

2 av 3 nyheter (105 totalt)

Neste