Hovedavtaleforhandlinger i Spekter – YS fikk gjennomslag for flere viktige endringer.

YS og Spekter kom til enighet om ny hovedavtale i forhandlinger 10. og 11. november. Den nye hovedavtalen gjelder for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2025.
query_builder PUBLISERT: November 12th, 2021
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Blant de nye bestemmelsene i hovedavtalen:  

  • Vervet som tillitsvalgt gir kompetanse og skal vurderes i videre tjeneste og karriere.   

  • Innføring og bruk av ny teknologi og digitalisering skal drøftes med tillitsvalgte.  

  • Tiltak i virksomheten knyttet til klima, natur og miljø for å fremme en bærekraftig utvikling skal drøftes med tillitsvalgte.   

  • Kompetansekartlegging skal oppdateres jevnlig.

  • Det er enighet om at lærlingers opplæringsløp skal beskyttes i forbindelse med arbeidskonflikt.