Enighet i Posten.

Enighet i Posten.

Enighet i Posten

Det er oppnådd enighet i fase 3 forhandlingen mellom YTF/YS og Posten/Spekter.
query_builder PUBLISERT: October 21st, 2020
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Det gis et generelt tillegg med kr 4400 pr år til arbeidstakere med en årslønn lavere enn kr 500 000. For arbeidstakere med en årslønn på kr 500 000 eller mer, gis et tillegg med 0, 9 % av lønnen. Tilleggene gis fra 01.04.20 og inkluderer tillegget som ble gitt i a-delsforhandlingene.

Det er enighet om at tarifforhandlingene med YTF skal gjennomføres samtidig med øvrige organisasjoner. Det samme gjelder forberedende arbeid til forhandlingene.

YTF og Posten har videre blitt enige om forbedringer knyttet til prosessen rundt utarbeidelse av arbeidsplaner og tillitsvalgtes rolle i dette.

Fra og med 2022 endres ordningen til å omfatte faste ansatte på 60% stilling eller mer og seniordagene fordeles slik:

 

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Brukte «feil» slepetau - mistet to førerkort

Politiet stoppet på dagtid to YTF-medlemmer som tauet en personbil med en utrykningsbil de hadde fått låne av arbeidsgiver.

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Trailersjåfør ble fratatt førerkortet to ganger, men begge beslagene var feil

To ganger valgte politiet å ta førerkortet til trailersjåføren for det de mente var uforsvarlig kjøring. Grunnlaget for beslagene var derimot tynt, og ved hjelp av Yrkestrafikkforbundets advokater ble mannen frifunnet.