Førerkortbeslag for bruk av «feil» slepetau.

Førerkortbeslag for bruk av «feil» slepetau.

Brukte «feil» slepetau - mistet to førerkort

Politiet stoppet på dagtid to YTF-medlemmer som tauet en personbil med en utrykningsbil de hadde fått låne av arbeidsgiver.
query_builder PUBLISERT: 2019-01-21
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

De to sjåførene hadde slept bil mange ganger før, og var kjent i den 10 km lange strekningen. Kjøringen foregikk i dagslys på formiddagen. De to sjåførene ble forundret da politiet blinket de inn til siden og beslagla førerkortene deres på stedet i tre måneder og gav de hver sitt forelegg på kr. 8000.

Feil slepetau
Årsaken til førerkortbeslaget var at politiet mente at slepetauet på 4,3 meter var for kort. De to sjåførene brukte et slepetau som var produsert og solgt som et slepetau, så de trodde at alt var i orden.

De to sjåførene kontaktet Yrkestrafikkforbundet og fikk advokathjelp. Sammen deltok de i rettsmøte i tingretten.

LES OGSÅ: Førerkortbeslag - Hva gjør du?

Rettens vurdering
Retten mente at det måtte foretas en totalvurdering av sjåførenes tiltak for å unngå fare og skade, og at avstanden mellom kjøretøyene kun var en av tingene som skulle vurderes.

Det ble lagt en viss vekt på at tauet som ble benyttet er solgt som slepetau og forutsatt benyttet til dette formålet. Retten la også til grunn at begge siktede er erfarne sjåfører som har deltatt i slepeoppdrag ved en rekke anledninger, og er oppmerksomme på farene knyttet til sleping.

Retten la vekt på at de siktede hadde diskutert gjennomføring og tidspunkt for sleping. De hadde også benyttet roterende gult lys på taket for å gi medtrafikanter signal om å skjerpe aktsomheten, og bilen som ble tauet hadde på nødblinklys. Ved at fremre bil holdt til høyre i kjørebanen og bakre bil mot midten av veien hadde begge god oversikt over trafikkbildet foran.

I tillegg trakk retten frem at sjåføren i bilen som ble slepet holdt motoren i gang og holdt foten på bremsepedalen. Retten mente at sjåføren da kunne redusere hastigheten mye raskere enn en bilist som ligger i en kø og kun følger med denne.

Dommeren bestemte at førerkortene ikke kunne beslaglegges. Dagen etter fikk sjåførene hentet ut førerkortene sine på politistasjonen.

Juridisk rådgiver i Yrkestrafikkforbundet Hanne Hareide Skårberg.

Tok alle forholdsregler
Juridisk rådgiver i Yrkestrafikkforbundet Hanne Hareide Skårberg er overrasket over politiets vurdering.

- Jeg mener at politiets vurdering var for streng i denne saken, og at de to ikke skal straffes. Derfor er jeg fornøyd med dommerens avgjørelse. Sjåførene tok alle forholdsregler. Slepetauet var produsert og solgt som et slepetau, de hadde lang erfaring med å slepe biler. Det er ingenting i saken som tilsier at de har handlet uaktsomt, uttaler Skårberg.