Førerkortbeslag for bruk av «feil» slepetau.

Førerkortbeslag for bruk av «feil» slepetau.

Brukte «feil» slepetau - mistet to førerkort

Politiet stoppet på dagtid to YTF-medlemmer som tauet en personbil med en utrykningsbil de hadde fått låne av arbeidsgiver.
query_builder PUBLISERT: January 21st, 2019
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

De to sjåførene hadde slept bil mange ganger før, og var kjent i den 10 km lange strekningen. Kjøringen foregikk i dagslys på formiddagen. De to sjåførene ble forundret da politiet blinket de inn til siden og beslagla førerkortene deres på stedet i tre måneder og gav de hver sitt forelegg på kr. 8000.

Feil slepetau
Årsaken til førerkortbeslaget var at politiet mente at slepetauet på 4,3 meter var for kort. De to sjåførene brukte et slepetau som var produsert og solgt som et slepetau, så de trodde at alt var i orden.

De to sjåførene kontaktet Yrkestrafikkforbundet og fikk advokathjelp. Sammen deltok de i rettsmøte i tingretten.

LES OGSÅ: Førerkortbeslag - Hva gjør du?

Rettens vurdering
Retten mente at det måtte foretas en totalvurdering av sjåførenes tiltak for å unngå fare og skade, og at avstanden mellom kjøretøyene kun var en av tingene som skulle vurderes.

Det ble lagt en viss vekt på at tauet som ble benyttet er solgt som slepetau og forutsatt benyttet til dette formålet. Retten la også til grunn at begge siktede er erfarne sjåfører som har deltatt i slepeoppdrag ved en rekke anledninger, og er oppmerksomme på farene knyttet til sleping.

Retten la vekt på at de siktede hadde diskutert gjennomføring og tidspunkt for sleping. De hadde også benyttet roterende gult lys på taket for å gi medtrafikanter signal om å skjerpe aktsomheten, og bilen som ble tauet hadde på nødblinklys. Ved at fremre bil holdt til høyre i kjørebanen og bakre bil mot midten av veien hadde begge god oversikt over trafikkbildet foran.

I tillegg trakk retten frem at sjåføren i bilen som ble slepet holdt motoren i gang og holdt foten på bremsepedalen. Retten mente at sjåføren da kunne redusere hastigheten mye raskere enn en bilist som ligger i en kø og kun følger med denne.

Dommeren bestemte at førerkortene ikke kunne beslaglegges. Dagen etter fikk sjåførene hentet ut førerkortene sine på politistasjonen.

Juridisk rådgiver i Yrkestrafikkforbundet Hanne Hareide Skårberg.

Tok alle forholdsregler
Juridisk rådgiver i Yrkestrafikkforbundet Hanne Hareide Skårberg er overrasket over politiets vurdering.

- Jeg mener at politiets vurdering var for streng i denne saken, og at de to ikke skal straffes. Derfor er jeg fornøyd med dommerens avgjørelse. Sjåførene tok alle forholdsregler. Slepetauet var produsert og solgt som et slepetau, de hadde lang erfaring med å slepe biler. Det er ingenting i saken som tilsier at de har handlet uaktsomt, uttaler Skårberg.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Fikk førerkortet tilbake

Politiet ville beholde førerkortet til langt ut i mars, YTF-medlemmet fikk hjelp av advokat Martin og er tilbake på veien.

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.

Godssjåfør slapp 8 måneders førerkortbeslag

Fikk hjelp av YTFs advokatfullmektig Marius Træland og er tilbake på veien.

Kjørte av veien – mistet førerkortet

- Vi er godt fornøyd med sluttresultatet i saken, uttaler advokatfullmektig Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet.

Trailersjåfør ble fratatt førerkortet to ganger, men begge beslagene var feil

To ganger valgte politiet å ta førerkortet til trailersjåføren for det de mente var uforsvarlig kjøring. Grunnlaget for beslagene var derimot tynt, og ved hjelp av Yrkestrafikkforbundets advokater ble mannen frifunnet.