Trailersjåfør ble fratatt førerkortet to ganger, men begge beslagene var feil.

Trailersjåfør ble fratatt førerkortet to ganger, men begge beslagene var feil.

Trailersjåfør ble fratatt førerkortet to ganger, men begge beslagene var feil

To ganger valgte politiet å ta førerkortet til trailersjåføren for det de mente var uforsvarlig kjøring. Grunnlaget for beslagene var derimot tynt, og ved hjelp av Yrkestrafikkforbundets advokater ble mannen frifunnet.
query_builder PUBLISERT: April 20th, 2021
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Den første hendelsen i denne saken skjedde i fjor sommer, da vitner hadde reagert på forbikjøringer trailersjåføren hadde gjort. Basert på vitnebeskrivelsene valgte politiet å beslaglegge mannens førerkort.

LES OGSÅ: Førerkortbeslag - Hva gjør du?

Det viste seg derimot at beslaget var bygget på misforståelser. Politiet hadde fått inntrykk av at det hadde oppstått en nesten-ulykke med bil i motgående kjørefelt, men dette var ikke tilfelle. Vitnene hadde bare reagert på at sikten var for kort, mens lastebilsjåføren var på sin side klar på at han hadde god sikt fra førerhuset.

Dette ble oppklart med hjelp fra Yrkestrafikkforbundets advokater, og han fikk førerkortet utlevert igjen i tingretten etter 1 måned. Etter dette hørte han ikke noe mer fra politiet i anledning saken.

info Visste du at...

...YTF har egne advokater som hjelper deg i f.eks. oppsigelse- og avskjedssaker, førerkortbeslag, personvern og trygd?

Les mer om hjelpen du får eller meld deg inn her.

Ble beslaglagt på nytt

Det viste seg senere at politiet ikke hadde lagt saken død. Et par måneder senere, i november, oppstår det nemlig en ny situasjon.

I dette tilfellet var det en sjåfør av personbil som mente trailersjåføren hadde opptrådt uforsvarlig i forbindelse med en forbikjøring. Trailersjåføren hadde derimot en annen oppfatning, og mente det var personbilen som hadde skapt en farlig situasjon ved å øke farten i det han kom opp på siden av bilen.

LES OGSÅ: Posten tapte mot YTF-medlem i retten – må etterbetale 100 timer overtid

Speilet på personbilen ble skadet, og den fikk riper langs ene siden. Sjåføren av personbilen påstod at dette var fordi traileren hadde brøytet seg vei inn i sin veibane, men trailersjåføren mente dette skyldtes vingling av personbilen. Politiet på stedet vurderte at det ikke var grunnlag for førerkortbeslag, ettersom de ikke med sikkerhet kunne plassere ansvaret hos den ene eller den andre.

Først en måned senere bestemmer politiet seg for å beslaglegge mannens førerkort, og saken fra juli gjenoppstår plutselig.

Ville ta førerkortet i 14 måneder

Politiet valgte å tro på vitnene fra personbilen i sak nummer to og tok ut tiltale mot trailersjåføren. I tiltalen inkluderte de også den første hendelsen, og ønsket å bruke dette til å fradømme mannen førerretten i 14 måneder samt gi han en bot på 13.000 kr.

LES OGSÅ: Førerkortbeslag - Hva gjør du?

Retten var derimot ikke enige med påtalemyndighetenes vurdering av saken. De konkluderte med at det i begge tilfeller var snakk om ord-mot-ord, og at det ikke fantes bevis for å si at mannen faktisk hadde opptrådt uforsvarlig. Han ble derfor frifunnet på alle punkter, og fikk førerkortet tilbake nok en gang.

Skal søke om erstatning

Yrkestrafikkforbundets advokat Josefine Wærstad vil nå bistå mannen i å få erstatning for lønnstapet han har hatt som følge av de to beslagene.

‒ I begge tilfellene viste det seg å ikke være grunnlag for å ta fra han førerkortet. Mannen har mistet mye inntekter i periodene det har vært beslaglagt, så derfor mener vi han har rett på erstatning for tapt arbeidsinntekt, forklarer Wærstad.

Yrkestrafikkforbundets advokat Josefine Wærstad. Foto: Kåre Sponberg

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Brukte «feil» slepetau - mistet to førerkort

Politiet stoppet på dagtid to YTF-medlemmer som tauet en personbil med en utrykningsbil de hadde fått låne av arbeidsgiver.

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.

Godssjåfør slapp 8 måneders førerkortbeslag

Fikk hjelp av YTFs advokatfullmektig Marius Træland og er tilbake på veien.

Kjørte av veien – mistet førerkortet

- Vi er godt fornøyd med sluttresultatet i saken, uttaler advokatfullmektig Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet.

Fikk førerkortet tilbake

Politiet ville beholde førerkortet til langt ut i mars, YTF-medlemmet fikk hjelp av advokat Martin og er tilbake på veien.