Med advokathjelp fra YTF ble førerkortbeslaget begrenset til tre måneder. Foto: YTF.

Med advokathjelp fra YTF ble førerkortbeslaget begrenset til tre måneder. Foto: YTF.

Kjørte av veien – mistet førerkortet

- Vi er godt fornøyd med sluttresultatet i saken, uttaler advokatfullmektig Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet.
query_builder PUBLISERT: July 24th, 2018
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Hva skjedde?
YTF-medlemmet kjørte av veien på vinterføre med tung bil og politiet beslagla førerkortet. I første runde hadde han ikke med seg noen fra Yrkestrafikkforbundet.

Retten kom til at det var grunnlag for førerkortbeslag, men kun i tre måneder. For at politiet skulle beslaglegge førerkortet lenger enn dette måtte det gis en ny kjennelse.

LES OGSÅ: Førerkortbeslag - Hva gjør du?

Medlemmet fikk tilbake førerkortet etter tre måneder. Politiet sendte da saken tilbake til igjen, og denne gangen var advokatfullmektig Marius Træland fra YTF med. Han la særlig vekt på at politiet ikke hadde gjort ytterligere etterforskningssteg siden saken sist gikk for retten.

- Om politiet mener at sjåføren var en trafikksikkerhetsrisiko stusser jeg på at det ikke var gjort videre etterforskning for endelig å få saken avgjort, utdyper Træland i en kommentar.

Medlemmet fikk medhold fra retten og fikk tilbake førerkortet.

Hva gjør du?
Dersom du som YTF-medlem havner i en ulykke og politiet blir involvert er det noen ting du bør huske på ifølge Træland.

- Om politiet mener sjåfører har vært uaktsom i trafikken har politiet myndighet til å gjøre midlertidig førerkortbeslag. Da plikter de å spørre om sjåføren godtar eller motsetter seg beslaget. Dersom sjåføren motsetter seg beslaget vil saken sendes til retten for å vurdere om førerkortet kan beslaglegges mens saken etterforskes, uttaler Træland.

Politiet plikter å sende saken til retten innen tre uker fra sjåføren motsatte seg beslaget. Dersom politiet ikke overholder fristen vil sjåføren ha rett til å få førerkortet tilbake, i påvente av at retten tar sin beslutning. YTFs advokater kan delta i rettsmøtet for å hjelpe medlemmet.

YTFs medlemmer har fri rettshjelp for førerkortbeslag. Ta kontakt på advokatene@ytf.no om du ønsker bistand fra advokatene, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.

Fikk førerretten tilbake

«Ikke gi deg! Stå på og bruk YTFs advokater for alt de er verdt», sier bussjåfør Egil Wettre-Johnsen som fikk førerretten inndratt på grunn av alkoholbruk i fritiden. Etter klage og ni måneders saksbehandling, fikk han i sommer førerretten tilbake.

Godssjåfør slapp 8 måneders førerkortbeslag

Fikk hjelp av YTFs advokatfullmektig Marius Træland og er tilbake på veien.

Fikk førerkortet tilbake

Politiet ville beholde førerkortet til langt ut i mars, YTF-medlemmet fikk hjelp av advokat Martin og er tilbake på veien.

Trailersjåfør ble fratatt førerkortet to ganger, men begge beslagene var feil

To ganger valgte politiet å ta førerkortet til trailersjåføren for det de mente var uforsvarlig kjøring. Grunnlaget for beslagene var derimot tynt, og ved hjelp av Yrkestrafikkforbundets advokater ble mannen frifunnet.