Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger. Foto: Kåre Sponberg

Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger. Foto: Kåre Sponberg

Brudd i bussforhandlingene

NHO Transport og Spekter var ikke villig til å inngå reelle forhandlinger. Nå går oppgjøret til mekling.
query_builder PUBLISERT: September 3rd, 2020
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Torsdag 3. september kl 14:00 ble forhandlingene med NHO Transport og Spekter brutt. Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger er oppgitt over at NHO Transport og Spekter ikke var villig til å inngå reelle forhandlinger.

- Vår motpart kom til forhandlingsbordet uten noen intensjon om å komme oss i møte. Vi krever at arbeidsgiver oppfyller lovnaden om lønn mer på linje med industriarbeiderlønna. I tillegg har vi krav om innlagt tid til å utføre sikkerhetssjekk før bussturen starter, uttaler Jæger.

Mekling finner sted 18. og 19. september med fristutløp 19. september kl 24.

Lønn
I 2006 inngikk arbeidsgiverne og bussjåførene en avtale på at lønn skulle ligge mer på linje med industriarbeiderlønn. De siste årene er avstanden blitt stadig større.

- Vi har rimelige krav og ønsker å rette opp skjevheter ifra tidligere oppgjør. Eksempelvis fikk bussjåførene i 2018 om lag en tredel av andre grupper og en reallønnsnedgang. Denne trenden må snus i år. Om vi skal sikre rekruttering til bransjen har vi ikke tid til å vente, fastslår forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger.

Gjennomsnittsalderen på en norsk bussjåfør er godt over 50 år, og mange sjåfører har allerede oversteget normal pensjonsalder. Samtidig viser NHO Transport sine tall at det er behov for over 1.000 nye bussjåfører hvert år fremover. Dette målet er man langt unna å oppfylle.

Sikkerhet og arbeidshverdag
Yrkestrafikkforbundet krever at det settes av tid til å foreta sikkerhetssjekk av bussen før bussturen starter. YTF krever også at bestemmelsen om at inntil 10 minutters forsinkelse er inkludert i timelønnen, fjernes og at Oslobestemmelsene for del-skift gjøres gjeldende for alle.

- Det er hver enkelt sjåfør sitt ansvar å etterse at kjøretøyet er i forsvarlig stand før en kjøretur, slik er det også for bussjåfører. Arbeidsgiver har ikke satt av nok tid til en slik sjekk i arbeidsdagen, vi krever at dette må på plass, sier Jæger.

Yrkestrafikkforbundet er det forbundet som organiserer flest bussjåfører i Norge. YTF forhandler sammen med Fellesforbundet, Fagforbundet og Jernbaneforbundet med NHO Transport og Spekter som motpart.

Overleverte kravene i bussbransjen

Fredag 28. august overleverte Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Fagforbundet og NJF kravene til NHO og Vy Spekter. Her kan du lese om kravene i årets oppgjør.

Krever kollisjonssikre busser

Flere ulykker med bybusser de siste årene har vist hvor dårlig sikret denne typen kjøretøy er mot kollisjoner, senest på Sørås i Bergen forrige uke. Det finnes sikrere busser på markedet, men nesten ingen kollektivselskap er villige til å betale de ekstra tusenlappene det koster å sikre sjåfør og passasjerer. Nå krever Yrkestrafikkforbundet flere tiltak for å hindre dødsfall og alvorlige skader på sjåfør og passasjerer.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.