Krever kollisjonssikre busser etter flere ulykker med bybusser.

Krever kollisjonssikre busser etter flere ulykker med bybusser.

Krever kollisjonssikre busser

Flere ulykker med bybusser de siste årene har vist hvor dårlig sikret denne typen kjøretøy er mot kollisjoner, senest på Sørås i Bergen forrige uke. Det finnes sikrere busser på markedet, men nesten ingen kollektivselskap er villige til å betale de ekstra tusenlappene det koster å sikre sjåfør og passasjerer. Nå krever Yrkestrafikkforbundet flere tiltak for å hindre dødsfall og alvorlige skader på sjåfør og passasjerer.
query_builder PUBLISERT: June 26th, 2020
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Nestleder i Yrkestrafikkforbundet Trude Valle har fått mange henvendelser fra bekymrede sjåfører den siste uken.

- Mange sjåfører er bekymret for egen sikkerhet på jobb og med god grunn. Bybusser har svært få krav til sikkerhet for sjåfør og passasjerer. Dette er en problemstilling som medlemmer og tillitsvalgte har jobbet med i flere år. Det har blitt en dramatisk forverring i sikkerheten de siste årene. Den har blitt ofret til fordel for billigere busser, konstaterer Valle.

Det er tre grunner til at dagens busser er for dårlig sikret. Sikkerhetskravene i EU- og EØS-området er nesten fraværende. Det er blitt utviklet en egen norsk standard for busser, men også der har sikkerhet blitt nedprioritert. Til sist har kollektivselskapene mulighet til å sette krav om sikkerhet i bussene ved nye anbud, men som regel blir lav pris prioritert også der.

info Visste du at...

...YTF jobber aktivt for å bedre sikkerheten for bussjåførene, og har opprettet en egen sikkerhetsgruppe med tillitsvalgte i YTF?

Her kan du lese om en av dem

- Det eneste unntaket for bybusser er det Ruter som står for i et nytt anbud for Oslo-pakke syd. Det finnes sikrere busser på markedet, men nesten ingen kollektivselskap er villige til å betale de ekstra tusenlappene det koster å sikre sjåfør og passasjerer, fortsetter Valle.

Nå krever Yrkestrafikkforbundet flere tiltak for å tvinge frem sikrere bybusser fremover.

- Vi krever at samferdselsdepartementet begynner å belønne kollektivselskapene som prioriterer sikkerheten til sjåfør og passasjerer. Vi ønsker en bonusordning for sikkerhet i buss, uttaler Valle.

- Vi ønsker også en konkurranse blant kollektivselskapene om hvem som stiller de strengeste sikkerhetskravene ved nye anbud der busser skal kjøpes inn. Ruter har startet med å innføre nye sikkerhetskrav for Oslo-pakke syd, nå må de andre følge opp og vise til hvilken standard de akter å innføre, sier Valle

- Yrkestrafikkforbundet jobber både internasjonalt og nasjonalt for å få bedre sikkerhetsstandarder for buss, men dette er et langt lerret å bleke. Det som kan gjøres i dag er at kollektivselskapene og fylkene bestemmer seg for å ta den ekstra kostnaden det er å kreve bedre sikkerhet for sjåfør og passasjerer når det legges ut nye anbud og nye busser skal kjøpes inn, avslutter Valle.

Ruter styrker førersikkerheten

Ruter går foran i Norge og innfører skjerpede krav til kollisjonssikkerhet i anbudsdokumentene for Oslo syd. Ruter er på mange måter bjelleku og setter standard for andre anbudskrav. «En viktig seier i vår kamp for trygge arbeidsplasser», sier YTF-leder Jim Klungnes.

Litt lengre – for sikkerhets skyld

MAN har valgt å følge de internasjonale retningslinjene for tunge kjøretøy når det gjelder sikkerhet for sjåføren i sitt nye busskonsept for bybusser. «Det betyr at MAN ligger på et høyere nivå enn minimumskrav og standard», sier salgskoordinator Stefan Fuchs hos MAN.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Brukte «feil» slepetau - mistet to førerkort

Politiet stoppet på dagtid to YTF-medlemmer som tauet en personbil med en utrykningsbil de hadde fått låne av arbeidsgiver.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?